Patvirtintas 2014-2015 mokslo metų paramos „Pienas vaikams“ lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį

2014 liepos 31


VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai (toliau - Agentūra) ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai suderinus, Agentūros generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas 2014-2015 mokslo metų paramos "Pienas vaikams" lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį - 8,93 Lt. Pareiškėjui viršijus vienam vaikui per mėnesį nustatytą lėšų limitą, viršyta lėšų dalis kompensuojama nebus.

Plačiau...

2014 m. liepos mėnesio maisto produktų tiekimo grafikas

2014 liepos 1


2014 m. liepos mėnesį įvyks antrasis šiais metais maisto produktų tiekimas į partnerių sandėlius: Maisto produktų tiekimo į partnerių sandėlius grafikas Maisto produktų davinys vienam paramos gavėjui Galioja iki: 2014.07.31  

Plačiau...

SVARBU! Pakeistos IKP specifikacijos, galiojančios nuo 2014-04-11

2014 balandžio 11


Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308: "Dėl išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų specifikacijų" pakeitimo

Plačiau...

Patvirtinti cukraus gamintojai 2014-2015 prekybiniams metams

2014 vasario 7


VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, gavusi UAB „Arvi cukrus“ ir AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ prašymus baltojo cukraus gamybos patvirtinimui, kurie teikiami kiekvienų metų sausio mėnesį sekantiems prekybiniams metams, atliko cukrų gaminančių įmonių patvirtinimo patikras vietoje ir nustatė, kad įmonės atitinka cukraus gamintojų patvirtinimui keliamus reikalavimus. Lietuvos cukraus gamintojams UAB „Arvi cukrus“ bei AB „Nordic Sugar…

Plačiau...