TARPTAUTINĖJE MAISTO PRODUKTŲ IR GĖRIMŲ PARODOJE „FOODEX JAPAN 2016“ BUS PRISTATYTA LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS ĮMONIŲ PRODUKCIJA

2016 vasario 9


foodex japan 2016VĮ Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau – Agentūra) organizuoja Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės subjektų dalyvavimą tarptautinėje maisto produktų  ir gėrimų parodoje „Foodex Japan 2016“, kuri vyks 2016 m. kovo 8-11 dienomis parodų centre International Convention Complex „Makuhari Messe“ Čiboje, Japonijoje. Japonija yra viena iš perspektyviausių Lietuvos eksporto rinkų. Remiantis Lietuvos statistikos…

Plačiau...

Naujoji ES žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo politika – paskelbtas kvietimas teikti paraiškas

2016 vasario 4


Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių Informacijos apie žemės ūkio produkcijos teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, programų finansavimo. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą rasite čia.

Plačiau...

Baltojo cukraus gamintojams paskutinį kartą skiriamos cukraus gamybos kvotos

2016 vasario 2


VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai atlikus cukraus gamintojų patikras bei suteikus patvirtinimus, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija cukraus gamintojams paskirstė nacionalinę 90 252 tonų baltojo cukraus gamybos kvotą 2016-2017 prekybiniams metams. 2016 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-34 „Dėl 2016-2017 prekybinių metų baltojo cukraus gamybos kvotos paskirstymo“ cukrų gaminančioms…

Plačiau...

Patvirtinti cukraus gamintojai 2016-2017 prekybiniams metams

2016 sausio 28


VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, gavusi UAB „Arvi cukrus“ ir AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ prašymus baltojo cukraus gamybos patvirtinimui 2016-2017 prekybiniams metams, kurie teikiami kiekvienų metų sausio mėnesį sekantiems prekybiniams metams, atliko cukrų gaminančių įmonių patvirtinimo patikras vietoje ir nustatė, kad įmonės atitinka cukraus gamintojų patvirtinimui keliamus reikalavimus. Lietuvos cukraus gamintojams UAB „Arvi cukrus“ bei…

Plačiau...