Priimamos paramos paraiškos vykdyti žemės ūkio produktams skirtas informavimo ir skatinimo priemones vidaus ir trečiose šalyse

2014 rugpjūčio 22


European_UnionŪkio subjektai, norintys gauti paramą, iki 2014-09-30 pateikia paramos paraiškas. Paramos paraiška turi būti parengta vadovaujantis 2007 m. gruodžio 17 d. ES Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo vidaus rinkoje ir trečiose šalyse, 2008 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentu  (EB) Nr. 501/2008, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio…

Plačiau...

Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose 2014-2015 mokslo metais programos vykdymas atidėtas iki 2014 m. lapkričio 1 dienos

2014 rugpjūčio 11


apples group fruit vegetable isolated on whitePagal vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose 2014-2015 mokslo metais programą, produktai vaikų ugdymo įstaigoms galės būti pradėti tiekti tik nuo šių meų lapkričio 1 dienos. Be to, siekiant kontroliuoti lėšų panaudojimą, bus nustatytas lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį, atsižvelgiant į programai skirtas lėšas.

Plačiau...

Patvirtintas 2014-2015 mokslo metų paramos „Pienas vaikams“ lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį

2014 liepos 31


pienasVĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai (toliau - Agentūra) ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai suderinus, Agentūros generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas 2014-2015 mokslo metų paramos "Pienas vaikams" lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį - 8,93 Lt. Pareiškėjui viršijus vienam vaikui per mėnesį nustatytą lėšų limitą, viršyta lėšų dalis kompensuojama nebus.  

Plačiau...

2014 m. liepos mėnesio maisto produktų tiekimo grafikas

2014 liepos 1


2014 m. liepos mėnesį įvyks antrasis šiais metais maisto produktų tiekimas į partnerių sandėlius: Maisto produktų tiekimo į partnerių sandėlius grafikas Maisto produktų davinys vienam paramos gavėjui Galioja iki: 2014.07.31  

Plačiau...