Užstato teikimas

Užstato teikimas

Dėmesio!
 
VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra) informuoja, kad grynaisiais pinigais pateikiami užstatai turi būti pervedami į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) AB Šiaulių banko sąskaitą Nr. LT75 7180 3000 0034 5113, banko kodas 71803.
 
Įmonių, pateikiančių užstatus grynaisiais pinigais, prašome atkreipti ypatingą dėmesį į pasikeitusią banko sąskaitą, nes į neteisingą banko sąskaitą pervestos lėšos gali turėti įtakos licencijų išdavimo laikui.

Siekdami sumažinti administracinę naštą ir supaprastinti tvarką, kuria reikia vadovautis teikiant garantinius/laidavimo draudimo raštus Agentūrai, bei atsisakant popierinių dokumentų, pareiškėjams suteikiama galimybė nevykti į banką/draudimo bendrovę išsiimti garantinio/laidavimo draudimo rašto. Garantinis/laidavimo draudimo raštas iš banko/draudimo bendrovės elektroniniu būdu bus siunčiamas tiesiogiai Agentūrai. Galimybė teikti garantinius/laidavimo draudimo raštus popierine forma – išlieka.
 
Sutartys dėl garantinių/laidavimo draudimo raštų teikimo elektroniniu būdu sudarytos su SEB, SWEDBANK, Šiaulių banku, DNB, BTA Draudimu, ERGO, Lietuvos draudimu, Gjensidige.
 
Nusprendus išsiimti garantinį/laidavimo draudimo raštą, kuris Agentūrai būtų perduodamas elektroniniu būdu, siūlome kreiptis į banką/draudimo bendrovę bent prieš dvi darbo dienas iki paraiškos pateikimo, kad Agentūra laiku gautų informaciją apie išduotą garantinį/laidavimo draudimo raštą ir nebūtų netikslingo paraiškų atmetimo proceso.
 
Užstato rūšys:
 
  • Grynieji pinigai. Reikiama suma pervedama į NMA Šiaulių banko sąskaitą Nr. LT75 7180 3000 0034 5113, banko kodas 71803.
  • Banko čekis.
  • Garantinis/laidavimo draudimo raštas (turi galioti ne trumpiau kaip 37 mėnesius nuo jo pateikimo Agentūrai).
 
SVARBU!
 
Garantas/laiduotojas šiuo garantiniu/laidavimo raštu garantiją/laidavimą teikia už šiuos Skolininko (pareiškėjo) įsipareigojimus Agentūrai: Europos Sąjungos teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, susijusius su žemės ūkio ir maisto produktų eksportu iš Europos Sąjungos arba importu į Europos Sąjungą arba su dalyvavimu konkursuose importo tarifinėms kvotoms arba eksporto kompensacijoms gauti.
 
Subjektai, turintys teisę išduoti garantinius /laidavimo draudimo raštus:
 
  • Lietuvos Respublikoje veikiančių Lietuvos banko licenciją turinčių komercinių bankų ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių bankų, veikiančių neįsisteigus Lietuvos Respublikoje, turinčių teisę išduoti garantinius/laidavimo draudimo raštus, sąrašas
  • Lietuvos Respublikos draudimo įmonių ir kitų ES valstybės narių draudimo įmonių, veikiančių neįsisteigus Lietuvos Respublikoje, turinčių teisę išduoti garantinius/laidavimo draudimo raštus, sąrašas
 
Užstato teikimas:
 
  • Grynieji pinigai – paraiškos pateikimo dieną turi būti pervesti į NMA sąskaitą iki 14 val. Lietuvos laiku (13 val. Briuselio laiku)
  • Banko čekis ar garantinis/laidavimo draudimo raštas – kartu su paraiška arba iki 14 val. Lietuvos laiku (13 val. Briuselio laiku) paraiškos pateikimo dieną. Banko čekių ir garantinių/laidavimo draudimo raštų elektronines versijos siunčiamos el. pašto adresu garantiniai.rastai@litfood.lt

Svarbu!
 
Pervedant grynuosius pinigus į NMA sąskaitą rekomenduojame nurodyti tokią mokėjimo paskirtį: „Užstatas už Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, susijusius su žemės ūkio ir maisto produktų eksportu iš ES arba importu į ES“.
 

Dokumentai priimami adresu Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.:
 

I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VŠĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
Direktorė - Aneta Kacėnaitė
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Tel. +370 37 397 070

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
X