Užstato teikimas

Užstato teikimas

Dėmesio!
 
VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra) informuoja, kad grynaisiais pinigais pateikiami užstatai turi būti pervedami į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) AB Šiaulių banko sąskaitą Nr. LT75 7180 3000 0034 5113, banko kodas 71803.
 
Įmonių, pateikiančių užstatus grynaisiais pinigais, prašome, atkreipti ypatingą dėmesį į pasikeitusią banko sąskaitą, nes į neteisingą banko sąskaitą pervestos lėšos gali turėti įtakos licencijų išdavimo laikui.

Siekdami sumažinti administracinę naštą ir supaprastinti tvarką, kuria reikia vadovautis teikiant garantinius / laidavimo draudimo raštus Agentūrai, bei atsisakant popierinių dokumentų, pareiškėjams suteikiama galimybė nevykti į banką / draudimo bendrovę išsiimti garantinio / laidavimo draudimo rašto. Garantinis / laidavimo draudimo raštas iš banko / draudimo bendrovės elektroniniu būdu gali būti siunčiamas tiesiogiai Agentūrai. Galimybė teikti garantinius / laidavimo draudimo raštus popierine forma – išlieka.
 
Sutartys dėl garantinių / laidavimo draudimo raštų teikimo elektroniniu būdu sudarytos su SEB, SWEDBANK, Šiaulių banku, DNB, BTA Draudimu, ERGO, Lietuvos draudimu, Gjensidige.
 
Nusprendus išsiimti garantinį / laidavimo draudimo raštą, kuris Agentūrai būtų perduodamas elektroniniu būdu, siūlome kreiptis į banką / draudimo bendrovę bent prieš dvi darbo dienas iki paraiškos pateikimo, kad Agentūra laiku gautų informaciją apie išduotą garantinį / laidavimo draudimo raštą ir nebūtų netikslingo paraiškų atmetimo proceso.
 
Užstato rūšys:
 
  • Grynieji pinigai. Reikiama suma pervedama į NMA Šiaulių banko sąskaitą Nr. LT75 7180 3000 0034 5113, banko kodas 71803.
  • Banko čekis.
  • Garantinis / laidavimo draudimo raštas (turi galioti ne trumpiau kaip 37 mėnesius nuo jo pateikimo Agentūrai).
 
SVARBU!
 
Garantas / laiduotojas garantiją / laidavimą teikia už šiuos Skolininko (pareiškėjo) įsipareigojimus Agentūrai: Europos Sąjungos teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, susijusius su žemės ūkio ir maisto produktų eksportu iš Europos Sąjungos arba importu į Europos Sąjungą arba su dalyvavimu konkursuose importo tarifinėms kvotoms arba eksporto kompensacijoms gauti.
 
Subjektai, turintys teisę išduoti garantinius / laidavimo draudimo raštus:
  • Lietuvos Respublikoje veikiančių Lietuvos banko licenciją turinčių komercinių bankų ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių bankų, veikiančių neįsisteigus Lietuvos Respublikoje, turinčių teisę išduoti garantinius/laidavimo draudimo raštus, sąrašas
  • Lietuvos Respublikos draudimo įmonių ir kitų ES valstybės narių draudimo įmonių, veikiančių neįsisteigus Lietuvos Respublikoje, turinčių teisę išduoti garantinius/laidavimo draudimo raštus, sąrašas
 
Užstato teikimas:
 
  • Grynieji pinigai – paraiškos pateikimo dieną turi būti pervesti į NMA sąskaitą iki 14 val. Lietuvos laiku (13 val. Briuselio laiku).
  • Banko čekis ar garantinis / laidavimo draudimo raštas – kartu su paraiška arba iki 14 val. Lietuvos laiku (13 val. Briuselio laiku) paraiškos pateikimo dieną. 

Svarbu!
 
Pervedant grynuosius pinigus į NMA sąskaitą rekomenduojame nurodyti tokią mokėjimo paskirtį: „Užstatas už Europos Sąjungos (toliau ES) teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, susijusius su žemės ūkio ir maisto produktų eksportu iš ES arba importu į ES“.
 

 
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X