Licencijų išdavimas

Licencijų išdavimas

 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra) vykdo paraiškų žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijoms gauti vertinimo, licencijų išdavimo, užstatų administravimo funkcijas.

Pareiškėjai, norintys teikti paraišką gauti importo, eksporto licenciją, turi būti sudarę sutartis su Agentūra.

Pareiškėjai, pasirašę sutartis su Agentūra, paraiškas licencijoms gauti ir toliau teiks naudodamiesi Nacionalinės mokėjimo agentūros Informaciniu portalu.

Europos Sąjungos (toliau – ES) žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybos reguliavimo tikslas yra stabilizuoti vidaus rinką bei stebėti produktų importo ir eksporto apimtis ES. Šiam tikslui pasiekti ES yra įdiegta importo ir eksporto licencijų sistema.

Importo licencija AGRIM/eksporto licencija AGREX privaloma, kai atitinkamų importuojamų/eksportuojamų produktų kiekis viršija Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2016/1237 priede nurodytus kiekius.

Taip pat, importo licencija AGRIM yra privaloma importuojant bet kokį produkto kiekį lengvatine, arba tarifinių kvotų tvarka.

Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatas, kuriomis nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, grąžinamosios išmokos nebeskiriamos.

2016 m. lapkričio 6 d. įsigaliojus Komisijos deleguotajam reglamentui (ES) Nr. 2016/1237 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentui (ES) Nr. 2016/1239 pasikeitė kai kurios licencijavimo nuostatos.

Eksporto ir importo administravimo skyriaus funkcijos:

  • žemės ūkio produktų eksporto ir importo licencijų sistemos administravimas;
  • žemės ūkio produktų garantijų sistemos administravimas;
  • žemės ūkio produktų eksporto kompensacijų sistemos administravimas;
  • ataskaitų apie panaudotas Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšas rengimas ir šių ataskaitų Žemės ūkio ministerijai teikimas;
  • muitinės taikomų priežiūros priemonių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės prekybos sistemos priemones koordinavimas;
  • žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, skirstomų pagal licencijas, administravimas;
  • žemės ūkio produktų, tiekiamų kaip maisto pagalba, eksporto administravimas;
  • kitų funkcijų vykdymas.

Daugiau informacijos importo/eksporto licencijavimo klausimais prašome kreiptis el. paštu, arba telefonu:

r.kasarauskaite@litfood.lt

e.bartaseviciute@litfood.lt

Tel. +370 611 87891.

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VŠĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
Direktorė - Aneta Kacėnaitė
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Tel. +370 37 397 070

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
X