Licencijų išdavimas

Licencijų išdavimas

 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra) vykdo paraiškų žemės ūkio produktų importo ir eksporto licencijoms gauti vertinimo, licencijų išdavimo, užstatų administravimo funkcijas.

Pareiškėjai, norintys teikti paraišką gauti importo, eksporto licenciją, turi būti sudarę sutartis su Agentūra.

Pareiškėjai, pasirašę sutartis su Agentūra, paraiškas licencijoms gauti teikia naudodamiesi Nacionalinės mokėjimo agentūros Informaciniu portalu.

Europos Sąjungos (toliau – ES) žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybos reguliavimo tikslas yra stabilizuoti vidaus rinką bei stebėti produktų importo ir eksporto apimtis ES. Šiam tikslui pasiekti ES yra įdiegta importo ir eksporto licencijų sistema.

Eksporto licencija AGREX / Importo licencija AGRIM privaloma, kai atitinkamų eksportuojamų / importuojamų produktų kiekis viršija Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2016/1237 priede nurodytus kiekius.

Taip pat, importo licencija AGRIM yra privaloma importuojant bet kokį produkto kiekį lengvatine, arba tarifinių kvotų tvarka.

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2020/760 ir 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2020/761. Vadovaujantis minėtaisiais reglamentais, pasikeitė tam tikri reikalavimai ir nuostatos, susijusios su licencinių tarifinių kvotų valdymo sistema. 

Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatas, kuriomis nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, grąžinamosios išmokos nebeskiriamos.

2016 m. lapkričio 6 d. įsigaliojus Komisijos deleguotajam reglamentui (ES) Nr. 2016/1237 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentui (ES) Nr. 2016/1239 pasikeitė kai kurios licencijavimo nuostatos.

Eksporto ir importo administravimo skyriaus funkcijos:

  • žemės ūkio produktų eksporto ir importo licencijų sistemos administravimas;
  • žemės ūkio produktų garantijų sistemos administravimas;
  • žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, skirstomų pagal licencijas, administravimas;
  • žemės ūkio produktų, tiekiamų kaip maisto pagalba, eksporto administravimas;
  • kitų funkcijų vykdymas.

Daugiau informacijos eksporto / importo licencijavimo klausimais prašome kreiptis el. paštu, arba telefonu:

e.bartaseviciute@litfood.lt, +370 658 81995

m.silinskiene@litfood.lt, +370 659 61938.

l.talmantaite@litfood.lt, +370 611 87891

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra bendradarbiaudama su UAB „Muita“ sukūrė informacinį filmuką apie etilo alkoholio importo (AGRIM) licencijos gavimą, kuris padės naujai pradedančioms įmonėms lengviau suprasti veiksmų eigą iki licencijos gavimo.

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X