Dokumentų formos

Prekės Kombinuotosios nomenklatūros kodą nustato Muitinės laboratorija. Pareiškėjas atsako už teisingų duomenų pateikimą paraiškose importo/eksporto licencijoms gauti bei kituose su importo/eksporto licencijavimu susijusiuose dokumentuose.
 
(Garantinis/laidavimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip 37 mėnesius nuo jo pateikimo VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai dienos)
 
(Paraiška turi būti užpildyta spausdintomis raidėmis, pasirašyta, nurodytas atsakingo asmens vardas, pavardė, vieta bei data)
 
(Paraiškų pildymo reikalavimai nurodyti Pranešimo 2013/C 264/05  3-9 punktuose)
 
Teikiamas, kai eksportuotojas ar importuotojas:
1. įvykdęs dalį įsipareigojimų, grynaisiais pinigais pateiktą užstatą nori susigrąžinti dalimis arba kai pateiktas Garantinis/Laidavimo raštas galioja ilgiau nei 37 mėn.;
2. įvykdęs įsipareigojimus tik daliai licencijoje/sertifikate/išraše nurodyto kiekio, nori susigrąžinti užstatą dalimis pagal 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/1237 7 straipsnį. Papildomai prašyme dėl užstato grąžinimo prie licencijos numerio reikia nurodyti ir eksporto/importo deklaracijos (-ų) numerius. Jei importo/eksporto deklaracijų yra daugiau ir prašyme dėl užstato grąžinimo nepakanka vietos jų numeriams nurodyti, tuomet šią informaciją pateikti papildomame lape ir teikti kartu su prašymu dėl užstato grąžinimo;

3. įvykdęs įsipareigojimus, nori susigrąžinti užstatą, nelaukiant, kol pasibaigs galioti elektroninė/popierinė licencija.


Dokumentai, susiję su pluoštinių kanapių rinkos administravimu:
 
 

Paraiškų teikimas elektroniniu būdu (pirmą kartą teikiant paraišką):
 
Užpildytus ir pasirašytus dokumentus (Paraiškų importo ir eksporto licencijoms gauti teikimo elektroniniu būdu sutartį bei Duomenis apie įgaliotą asmenį) dviem egzemplioriais prašome pristatyti tiesiogiai, arba atsiųsti registruotu paštu adresu:
 
VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius