Skelbiamas konkursas amatininkų premijoms gauti

Žemės ūkio ministerija kartu su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra) skelbia konkursą sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijoms gauti.

Premijų tikslas – įvertinti sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatų centrų ir tradicinių amatininkų veiklą ir juos paskatinti. 

Sėkmingiausiai dirbančio amatininko ir tradicinių amatų centro kandidatūras premijoms gauti gali siūlyti savivaldybių administracijos, miestų ir rajonų kultūros ir švietimo įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, pavieniai asmenys (toliau – pareiškėjai)  nuo rugsėjo 1 iki 30 dienos Agentūrai el. paštu info@litfood.lt.

Pareiškėjai Agentūrai turi pateikti šiuos dokumentus:
teikiant tradicinio amatininko kandidatūrą:

  • Tradicinio amatininko kandidatūros teikimo paraišką kurioje aprašoma kandidato trejų metų (einamųjų ir dvejų ankstesnių) veikla;
  • dvi rekomendacijas (regioninės etninės kultūros globos tarybos, savivaldybių kultūros skyrių, kultūros ir mokslo įstaigų, asociacijų, bendruomenių ar kt.), kuriose turi būti nurodyti argumentai, kodėl kandidatas siūlomas premijai gauti. Pareiškėjas negali teikti savo rekomendacijos;
  • dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų nuotraukas (8–10 vnt.), leidinius, lankstinukus, apdovanojimus, nuorodas ir kt.), kuria patvirtinama Aprašo 15.1 papunktyje nurodyta veikla;
  • tautinio paveldo produktų, neformaliojo mokymo programų sertifikatų, tradicinių amatų meistro pažymėjimų kopijas.

teikiant Tradicinių amatų centro kandidatūrą:

  • Tradicinių amatų centro kandidatūros teikimo paraišką kurioje pateikiamas kandidato trejų metų (einamųjų ir dvejų ankstesnių) veiklos aprašymas;
  • dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų nuotraukas (8–10 vnt.), leidinius, lankstinukus, apdovanojimus, nuorodas ir kt.), kuria patvirtinama Aprašo 15.2 papunktyje nurodyta veikla.

El. paštu  teikiami dokumentai (doc arba docx formatu) turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dokumentai, pateikti kitais būdais, arba pateikti elektroniniu paštu, bet nepasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimami.

Dokumentai vertinami ir premijos skiriamos Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 3D-932 ,,Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Jei kiltų klausimų, prašome drąsiai kreiptis į Agentūros Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus specialistę Samantą Kazlauskaitę tel. +370 66350045 arba el. paštu s.kazlauskaite@litfood.lt

Konkursą sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijoms gauti organizuoja Žemės ūkio ministerija kartu su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.