Premijos sėkmingiausiai veikiantiems tradiciniams amatininkams bei amatų centrams

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kviečia savivaldybių administracijas, miestų ir rajonų kultūros ir švietimo įstaigas, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes bei pavienius asmenis siūlyti kandidatus premijoms gauti. Kandidatus galima siūlyti jau dabar iki rugsėjo 30 d. 

Kandidatai – sėkmingai dirbantys amatininkai arba tradicinių amatų centrai, puoselėjantys tautinio paveldo tradicijas. Pareiškėjai – įstaigos, organizacijos ar pavieniai asmenys, kurie siūlo kandidatus.

Siūlant tradicinio amatininko kandidatus, pareiškėjai Agentūrai pateikia šiuos dokumentus:

  • trejų metų veiklos aprašymą;
  • dvi rekomendacijas (regioninės etninės kultūros globos tarybos, savivaldybių kultūros skyrių, kultūros ir mokslo įstaigų, asociacijų, bendruomenių ar kt.);
  • dalyvavimo šventėse, konkursuose, parodose ir kituose renginiuose patvirtinimo dokumentų kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų 8–10 nuotraukas, leidinius, lankstinukus).

Siūlant tradicinio amatų centro kandidatus, pareiškėjai Agentūrai pateikia šiuos dokumentus:

  • dvejų metų veiklos aprašymą;
  • dokumentų, kuriais patvirtinamas švenčių, konkursų, parodų ir kitų renginių organizavimas, tradicinių amatų demonstravimas, tradicinių amatų mokymų vykdymas, kopijas ar kitokią medžiagą (iliustracinę medžiagą, tautinio paveldo produktų 8–10 nuotraukas, leidinius, lankstinukus);
  • į tradicinių amatų centro veiklą įtrauktų tradicinių amatininkų, kurių gaminiai sertifikuoti pagal TPP įstatymo 12 straipsnį, skaičių.

Visus dokumentus apie kandidatus būtina pateikti iki rugsėjo 30 d. adresu: VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą iki š. m. rugsėjo 30 d. adresu: L. Stuokos – Gucevičiaus g. 9-12, Vilnius, LT- 01122. Dokumentai siunčiami spausdintine ir elektronine (PDF formatu pateikti elektroninėje laikmenoje) forma.

Dokumentus vertina Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisija. Komisijos nariai gali vykti į premijoms gauti pasiūlytus amatų centrus ir atlikti patikrą vietoje, siekdami kompleksiškai įvertinti pateiktus dokumentus apie premijoms pasiūlytus kandidatus. Komisija gali prašyti pareiškėjų papildomos informacijos apie premijoms pasiūlytus kandidatus ir jų veiklą tradicinių amatų srityje.

Sprendimą dėl premijos skyrimo, remdamasis Komisijos posėdžio protokolu, priima žemės ūkio ministras.

Premijų tikslas – įvertinti tradicinių amatų centrų ir tradicinių amatininkų, gaminančių sertifikuotus maisto produktus ir ne maisto gaminius gaminančių ir (ar) paslaugas teikiančių, veiklą ir juos paskatinti.

Premijas planuojama įteikti lapkričio mėnesį metinės konferencijos „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“ metu.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus specialistę Birutę Basiulienę, tel. +370 682 30598 arba el. b.basiuliene@litfood.lt