Lietuvos liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“ - Švenčionių r. mokinių darbai

Lietuvos nacionalinis kultūros centras kasmet organizuoja Lietuvos mokinių liaudies dailės konkursą „Sidabro vainikėlis“. Šio konkurso esminis tikslas yra palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias liaudies dailės tradicijas. Juo siekiama skatinti visuomenės, ypač jaunosios kartos domėjimąsi tradiciniais dailiaisiais amatais, ugdyti liaudies dailės tradicijų pažinimą, stiprinti lietuvių kultūrinės tapatybės pajautą. Taip pat norima pritraukti talentingiausius mokinius, savo laisvalaikį skiriančius tradicinės liaudies dailės ir dailiųjų amatų studijoms ir jomis paremtai kūrybai, suteikti jiems galimybę parodyti savo darbus, varžytis su bendraamžiais įgūdžiais ir meistriškumu. Siekiama skatinti mokinius ruošiančius mokytojus labiau domėtis tradicine liaudies daile, ypač regioninėmis jos ypatybėmis, ją pažinti ir taikyti dailės bei amatų mokymo procese bei propaguoti tradicinius amatus kaip saviraiškos priemonę.

 

Konkurse varžosi kūriniai, priskiriami tradiciniams lietuvių liaudies vaizdinės dailės bei dailiųjų amatų žanrams – tai medžio skulptūra, medžio raižiniai, karpiniai, taikomieji medžio dirbiniai, pinti vytelių ir kitų tradicinių žaliavų dirbiniai, kalvystės dirbiniai, keramika, tekstilė, paprotinės dailės dirbiniai (margučiai, kaukės, verbos, sodai ir kt.). Pateikti kūriniai vertinami, atsižvelgus į jų meninę vertę, atlikimo meistriškumą, kūrinio sąsajas su lietuvių liaudies dailės, etninės kultūros tradicijomis.

Utenos regioninėje parodoje Švenčionių rajonui atstovauja net 6 mokiniai: Švenčionių pradinės mokyklos mokinė Agota Pranskutė (7 metai, mokytoja metodininkė Rasa Štuikienė) - keramika; Pabradės Žeimenos gimnazijos mokinė Anastasija Golovač (15 metų), kurią moko mama Nina Golovač - pintinės juostos; Švenčionių profesinio rengimo centro mokinė Augustė Valėnaitė (15 metų, mokytoja Jolanta Šisterova) - karpiniai; Švenčionių progimnazijos mokiniai Ignas Pranskus (14 metų), ir Paulius Pranskus (11 metų, mokytoja Svetlana Pavlovič) - keramika; Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos gimnazistės Justė Jasiulianec (17 metų) - lino raižinys, ir Žemyna Kazlauskytė, (17 metų, mokytoja Jūratė Vitkauskienė) - grotažas (medžio raižinių interpretacija). Šiuos liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ rajoninės parodos eksponatus galima apžiūrėti regionų kultūros naujienų tinklalapyje.

Informaciją pateikė dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė, Nalšios muziejus