**********************************************

Projektas „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ (projekto Nr. PLKT-KK-20-2-096-96-PR001).
 

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį esamų kaimo bendruomenės narių, naujų bei pasyvių kaimo gyventojų  dalyvavimą kaimo plėtros procesuose stiprinti bendruomeniškumą bei naujų projektinių idėjų generavimą į veiklas įtraukiant jaunimą, stiprinti viešinimo įgūdžius sėkmingai įgyvendintų projektų rezultatų ir jų teikiamos naudos sklaidai.

Projekto tikslinė grupė – visų Lietuvos kaimiškųjų savivaldybių atstovai: kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių nariai, ūkininkai, smulkieji kaimo verslininkai, amatininkai, esami ir potencialūs KPP pareiškėjai, jaunimas, valdžios ir žiniasklaidos atstovai bei kiti kaimo gyventojai. Iš viso tikimasi, kad projekte dalyvaus apie 400 dalyvių.

Projekto veiklos:
- 4 seminarai su gerosios praktikos pavyzdžių lankymu, tema „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose“;
- 4 seminarai tema „Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo bendruomeninėje veikloje“;
- 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos gerosios praktikos projektų, skirtų jaunimui, konkursas.

Projekto laukiamas rezultatas – projekto tikslinių grupių nariams bus suteikta teorinių žinių ir pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai. Seminarų metu gautos žinios paskatins jaunimą prisidėti prie aktyvaus kaimo bendruomenių gyvenimo ir tapti lygiaverčiais dalyviais kaimo plėtros procesuose. Esami ir nauji kaimo bendruomenių nariai pakels kvalifikaciją, taps bendruomeniškesni, gebės užsitikrinti savo vykdomų veiklų finansavimą ir skleisti žinią apie sėkmingai įgyvendintų projektų rezultatus bei jų teikiamą naudą.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021 m. liepos mėn. – 2022 m. liepos mėn.

Seminarai tema „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose“ su gerosios praktikos pavyzdžių lankymu vyko 2021 m. rugsėjo - spalio mėn. Raseinių, Molėtų, Alytaus ir Šiaulių r. savivaldybėse. Seminaro dalyviai įgijo drąsos, gebėjimų ir pasitikėjimo savimi, susipažino su metodais kaip būti išgirstam ir mokėti išklausyti kitą, suburti skirtingus žmones bendroms veikloms, kaip bendruomenėje pasiskirstyti užduotimis pagal amžiaus grupes, kad visi jaustųsi vienodai svarbūs, o kiekvieno jų indėlis – reikšmingas ir ypatingas. Bendruomenių atstovai taip pat susipažino su veiklų viešinimo galimybėmis ir jo teikiama nauda bei lankė įgyvendintus KPP gerosios praktikos pavyzdžius.

Seminarai tema „Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo bendruomeninėje veikloje“.
Seminarai vyko 2022 m. gegužės-birželio mėn. Panevėžio, Kretingos, Zarasų ir Kauno rajonų savivaldybėse, kuriose aktualiais klausimais diskutavo jaunimas, VVG, kaimo bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, dirbantys ar planuojantys dirbti su jaunimu.
Vykusių seminarų tikslas buvo suburti skirtingų bendruomenių atstovus į mažesnes grupes ir skatinti juos diskutuoti aktualiais bendruomenėms klausimais, dalintis savo iššūkiais ir sėkmėmis. Atviras bendravimas padeda kurti bendruomeniškumo jausmą, o bendruomenė, kuri geba įsiklausyti į kitus, atvirai priimti siūlomas idėjas ir skirtingas nuomones yra tokia, kurioje kiekvienas jaučiasi svarbia jos dalimi. Tad tvirtas ryšys yra sėkmingos bendruomenės ženklas. 
Plačiau apie jaunimo seminarus:  https://www.litfood.lt/naujienos/jaunimo-itraukimas-i-kaimo-bendruomenines-veiklas-ka-galime-padaryti-kitaip.html 

*********************************************************************************

LEADER bendradarbiavimo ir vietos projektų, skirtų kaimo jaunimui, gerųjų pavyzdžių konkursas.
Konkurso tikslas – atrinkti geriausius, sėkmingiausius, inovatyviausius, originaliausius bei socialiai atsakingiausius KPP 2014-2020 m. įgyvendintus projektus skirtus jaunimui.
Gauta 12 projektų iš 9 vietos veiklos grupių atstovaujamų teritorijų. Daugiausiai, net tris projektus, skirtus jaunimui, pateikė Kauno r. VVG, du – Panevėžio r. VVG. Po vieną projektą gautą iš Plungės, Telšių, Kelmės, Raseinių, Vilkaviškio, Ukmergės r. ir Sūduvos vietos veiklos grupių.

Konkurso atminimo dovanėlėmis apdovanoti šie projektai ir jų vykdytojai:

 • už inovatyvumą – projektas „Zapyškio, Garliavos apylinkių, Akademijos ir Ringaudų seniūnijų jaunimo užimtumo skatinimas“, projekto vykdytojas - VšĮ “Kūrybos ir užimtumo stuba“ (Kauno r.);
 • už originalumą per meną ir muziką sprendžiant socialines ir psichologines jaunimo problemas – projektas „Domeikavos, Babtų ir Raudondvario seniūnijų jaunimo užimtumo ir saviraiškos skatinimas pasitelkus muziką, teatrą ir įdomias asmenybes“, projekto vykdytojas - Domeikavos kaimo bendruomenės centras (Kauno r.);
 • už originalumą puoselėjant jaunimo sveiką gyvenseną – projektas „100 sporto akimirkų Kauno rajonui“, projekto vykdytojas - Panevėžiuko kaimo bendruomenė (Kauno r.)
 • už socialiai atsakingo verslo plėtrą – projektas „Skautų slėnio socialinio verslo plėtra“ projekto vykdytojas - VšĮ „Skautų slėnis“ (Ukmergės r.);
 • už platų jaunimo įtraukimą į projektines veiklas – projektas „Tradicinių švenčių ratas Sasnavos seniūnijoje“, projekto vykdytojas - Puskelnių kaimo bendruomenė (Sūduvos VVG);
 • už jaunimo bendruomeniškumo skatinimą per kūrybines veiklas – projektas „Šildanti šviesa“, projekto vykdytojas - Raseinių r. VVG „Raseinių krašto bendrija“;
 • už jaunimo iniciatyvumo ir bendradarbiavimo skatinimą – projektas „Jaunimo vasara ‘20” , projekto vykdytojas - Karklinių kaimo bendruomenė (Vilkaviškio r.);
 • už krašto tradicijų, tradicinių amatų puoselėjimą – projektas ,,Savos erdvės“– jauniems žmonėms“, projekto vykdytojas - Ramygalos klubas ,,Savos erdvės“ (Panevėžio r.);
 • už jaunimo socializaciją per maisto gamybą – projektas “Norim valgyti! Ir gaminti!“, projekto vykdytojas - Ramygalos jaunimo iniciatyvinė grupė „Mes galim“ (Panevėžio r.);
 • už jaunimo užimtumą kaimo vietovėje ir lyderystės skatinimą – projektas „Aktyvaus jaunimo dirbtuvės Vaiguvos seniūnijoje“, projekto vykdytojas (pareiškėjas) - Vaiguvos jaunimo bendruomenė „Lyderiai“ (Kelmės r.);
 • už jaunimo verslumo ugdymą – projektas „Pažinimo akademija“, projekto vykdytojas - jaunimo klubas „Kartu kvadratu“, asociacija (Plungės r.);
 • už jaunimo patriotiškumo ir pilietiškumo ugdymą – projektas ,,Jaunimo pilietinių iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje‘‘, projekto vykdytojas (pareiškėjas) - Visuomeninė organizacija ,,Mega-2‘‘ (Telšių r.).


VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“)  įgyvendindama projektą „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą“ (Nr. PLKT-KK-20-2-096-96-PR001) organizuoja LEADER bendradarbiavimo ir vietos projektų, skirtų kaimo jaunimui, gerųjų pavyzdžių konkursą.
Konkurso tikslas – atrinkti geriausius, sėkmingiausius, inovatyviausius, originaliausius bei socialiai atsakingiausius KPP 2014-2020 m. įgyvendintus projektus skirtus jaunimui.
Paraiškų teikimo laikotarpis: 2022 m. kovo 14 d. – balandžio 15 d. 
Užpildytas paraiškas teikti el.paštu: bendruomenes@litfood.lt. Daugiau informacijos tel. nr. 8 686 25463.
Konkurso tvarkos aprašas (1 priedas);
Paraiškos forma (2 priedas).