Projektinė veikla

Projektinė veikla

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“)  įgyvendindama projektą „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą“ (Nr. PLKT-KK-20-2-096-96-PR001) organizuoja LEADER bendradarbiavimo ir vietos projektų, skirtų kaimo jaunimui, gerųjų pavyzdžių konkursą.
Konkurso tikslas – atrinkti geriausius, sėkmingiausius, inovatyviausius, originaliausius bei socialiai atsakingiausius KPP 2014-2020 m. įgyvendintus projektus skirtus jaunimui.
Paraiškų teikimo laikotarpis: 2022 m. kovo 14 d. – balandžio 15 d. 
Užpildytas paraiškas teikti el.paštu: bendruomenes@litfood.lt. Daugiau informacijos tel. nr. 8 686 25463.
Konkurso tvarkos aprašas (1 priedas);
Paraiškos forma (2 priedas). 

***********

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrios Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius įgyvendina projektą „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ (projekto Nr. PLKT-KK-20-2-096-96-PR001).

Projekto tikslas – skatinti aktyvesnį esamų kaimo bendruomenės narių, naujų bei pasyvių kaimo gyventojų  dalyvavimą kaimo plėtros procesuose stiprinti bendruomeniškumą bei naujų projektinių idėjų generavimą į veiklas įtraukiant jaunimą, stiprinti viešinimo įgūdžius sėkmingai įgyvendintų projektų rezultatų ir jų teikiamos naudos sklaidai.

Projekto tikslinė grupė – visų Lietuvos kaimiškųjų savivaldybių atstovai: kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių nariai, ūkininkai, smulkieji kaimo verslininkai, amatininkai, esami ir potencialūs KPP pareiškėjai, jaunimas, valdžios ir žiniasklaidos atstovai bei kiti kaimo gyventojai. Iš viso tikimasi, kad projekte dalyvaus apie 400 dalyvių.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021 m. liepos mėn. – 2022 m. liepos mėn.

Projekto veiklos:
- 4 seminarai su gerosios praktikos pavyzdžių lankymu, tema „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose“;
- 4 seminarai tema „Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo bendruomeninėje veikloje“;
- 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos gerosios praktikos projektų, skirtų jaunimui, konkursas.

Projekto laukiamas rezultatas – projekto tikslinių grupių nariams bus suteikta teorinių žinių ir pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai. Seminarų metu gautos žinios paskatins jaunimą prisidėti prie aktyvaus kaimo bendruomenių gyvenimo ir tapti lygiaverčiais dalyviais kaimo plėtros procesuose. Esami ir nauji kaimo bendruomenių nariai pakels kvalifikaciją, taps bendruomeniškesni, gebės užsitikrinti savo vykdomų veiklų finansavimą ir skleisti žinią apie sėkmingai įgyvendintų projektų rezultatus bei jų teikiamą naudą.

************

Seminarai tema „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose“ su gerosios praktikos pavyzdžių lankymu vyko 2021 m. rugsėjo - spalio mėn. Raseinių, Molėtų, Alytaus ir Šiaulių r. savivaldybėse. Seminaro dalyviai įgijo drąsos, gebėjimų ir pasitikėjimo savimi, susipažino su metodais kaip būti išgirstam ir mokėti išklausyti kitą, suburti skirtingus žmones bendroms veikloms, kaip bendruomenėje pasiskirstyti užduotimis pagal amžiaus grupes, kad visi jaustųsi vienodai svarbūs, o kiekvieno jų indėlis – reikšmingas ir ypatingas. Bendruomenių atstovai taip pat susipažino su veiklų viešinimo galimybėmis ir jo teikiama nauda bei lankė įgyvendintus KPP gerosios praktikos pavyzdžius.

Seminarai tema „Jaunimo įtraukimas ir lyderystės skatinimas kaimo bendruomeninėje veikloje“ vyks 2022 m. kovo-gegužės mėn. Kauno, Kretingos, Panevėžio ir Zarasų r. sav.

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X