Gerosios praktikos sklaida

Gerieji projektų pavyzdžiai gavę nacionalinę paramą kaimo bendruomenių veiklai 2021 m.

Veiklos sritis: „Kaimo vietovių viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, ir priežiūra“

Subačiaus kaimo bendruomenė, Kupiškio r. 
Projekto pavadinimas: SVEIKESNI – LAIMINGESNI ŽMONĖS
Tikslas: parke įrengti lauko treniruoklių viešąją erdvę. Projektu siekta nupirkti ir sumontuoti lauko treniruoklių kompleksą, kurio pagalba gyventojai treniruos ir  stiprins savo fizines galias, skatinti įvairaus amžiaus bendruomenės gyventojų fizinį aktyvumą ir gerinti psichinę sveikatą. 
Rezultatas: įarke įrengta lauko treniruoklių erdvė suteikia galimybę visai šeimai aktyviai veikti lauke, šalia treniruoklių yra vaikų žaidimų aikštelė ir suoliukai poilsiui, bendravimui. Nupirkti ir įmontuoti 7 treniruokliai atliekantys 12 funkcijų. Šios funkcijos sudaro galimybę treniruoti, stiprinti visą kūną. Treniruokliai funkcionalūs, tvirti, spalva puikiai dera prie aplinkos. 
Kadangi treniruoklių erdvė įkurta įvairaus amžiaus žmonėms bendruomenė džiaugiasi, kad ir projekto pristatymo ir lauko treniruoklių erdvės atidarymo šventėje dalyvavo tiek vaikai, jaunimas,tiek ir suaugusieji bei senjorai.
Tikimasi, kad šio projekto įgyvendinimas skatins įvairaus amžiaus žmones fiziškai veikti, stiprinti sveikatą ir skatins tarpusavio ryšius, bendravimą, ko pasekoje stiprės ir emocinė sveikata. 

Visuomeninė organizacija Noreikių bendruomenė, Šiaulių r.  
Projekto pavadinimas: GAMTA IR SVEIKATA  
Tikslas: sudaryti įvairaus amžiaus grupių gyventojams palankias sąlygas aktyviam ir saugiam sportavimui, turiningam poilsiui gamtoje. Sukurti naują infrastruktūros objektą – treniruoklių aikštelę. 
Rezultatas: įrengti lauko treniruokliai, pagerintos sąlygos funkcionaliai naudotis viešąja erdve bet kuriuo metu laiku. Poilsio teritorija visiems kaimo gyventojams, svečiams  tapo tvarkingesnė ir patrauklesnė. Pasižyminti savo išskirtinumu erdvė tapo dar labiau patrauklesne kasmetinių renginių organizavimui. Barklainių I kaimo bendruomenė, Panevėžio r. 
Projekto pavadinimas: TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS BARKLAINIŲ I KAIME 
Tikslas: didinti kaimo gyventojų fizinį aktyvumą ir įrengti lauko treniruoklių aikštelę. 
Rezultatas: treniruoklių aikštele naudojasi Barklainių I kaimo gyventojai, kurie iki šiol netūrėjo galimybės užsiimti aktyvia sportine veikla ir vykdavo sportuoti į artimiausias bendruomenes. Treniruokliais naudojasi ir kaimo jaunuoliai, kurių tėvai neturi galimybės išleisti vaikus į sporto būrelius ir aikštelė jiems tapo puikia laiko praleidimo ir energijos išnaudojimo vieta. Pagerėjo gyventojų fizinė ir psichinė būklė treniruoklių aikštelė suartino gyventojus, kurie kiekvieną vakarą po darbų eina sportuoti. Didelėse grupėse atsirado nuomonių išsakymo galimybė, paaiškėjo  kokios bendruomenės ateities tikisi gyventojai. 

Veiklos sritis: „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ 

Jadagonių piliakalnio bendruomenė, Kauno r. 
Projekto pavadinimas: JADAGONIŲ PILIAKALNIO BENDRUOMENĖS VEIKLOS GERINIMAS 
Tikslas: suburti Jadagonių kaimo bendruomenės narius bendrai veiklai, skatinti aktyviau dalyvauti bendruose renginiuose. 
Rezultatas: įsigyta garso įranga padės išpildyti geresnės kokybės renginius; kompiuteris bus naudojamas edukacinių programų rengimui ir organizavimui; vėliavomis su stiebais – garsinama Jadagonių piliakalnio bendruomenė.
Įsigyta įranga naudosis Jadagonių kaimo gyventojai, edukacinių programų dalyviai, bendruomeninės organizacijos nariai – administraciniai  organizaciniai veiklai vykdyti. 

Antalkių kaimo bendruomenė, Kauno r. 
Projekto pavadinimas: ATSINAUJINUSI ANTALKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ 
Tikslas: sustiprinti Antalkių kaimo bendruomenės materialinę bazę ir tinkamai pasirengti naujų edukacinių programų rengimui bei organizavimui. Įsigyti įrangą, kuri bus naudojama orgnizacijos administraciniai ir edukaciniai veiklai vykdyti bei kaimo renginių, akcijų  ir žygių organizavimui. 
Rezultatas: bendruomenė įsigijo nešiojamą kompiuterį su programine įranga, spalvotą spausdintuvą su skeneriu bei nešiojamą garso kolonėlę su mikrofonu ir dvi stacionarias garso kolonėles. Sustiprinta organizacijos materialinė bazė pagelbės efektyviau vykdyti organizacijos administracinė veikla. Sukurtos dvi naujos edukacinės programos – viena  vaikams, kita suaugusiems, sukurti du pėsčiųjų maršrutai. Bendruomenės renginiai taps kokybiškesni, pagerės kaimo gyventojų galimybė mokytis kompiuterinio raštingumo bei bendrų ir asmeninių švenčių kokybė.  

Balsių kaimo bendruomenė „Paneruotis“, Šilalės r.  
Projekto pavadinimas: BALSIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS ,,PANERUOTIS“ MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS 
Tikslas: atnaujinti ir pagerinti Balsių kaimo bendruomenės laisvalaikio salės šildymo sistemą, senąją keičiant nauja (oras – oras  šilumos siurbliu). 
Rezultatas: pagerinta Balsių kaimo bendruomenės „Paneruotis“ naudojamo pastato šildymo sistema, kuri teikia ne tik ekonominį, bet ir socialinį naudingumą – sumažėjo šildymo kaštai, atsirado  didesnis  bendruomenės tarpusavio bendravimas ir dažnesni susitikimai, greičiau sprendžiamos bendruomenės problemos. Bendruomenės nariai, gyventojai, svečiai bei lankytojai  galės susirinkti ne tik vasaros metu, bet ir ilgais žiemos vakarais.  

 

Gerieji projektų pavyzdžiai gavę nacionalinę paramą kaimo bendruomenių veiklai 2020 m.

Veiklos sritis: „Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ 

Paežerių kaimo bendruomenė, Vilkaviškio r.
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS SUKŪRIMAS PAEŽERIŲ KAIMO BENDRUOMENĖJE 
Tikslas: sukurti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingus baldus, įrangą ir įrengti virtuvę  bei tualetą bendruomenėje kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti.
Rezultatas: projekto lėšomis įsigyta: nešiojamas kompiuteris, daugiafunkcinis spausdintuvas, šaldytuvas, viryklė, dulkių siurblys, perkolatorius, televizorius, termosai 2 vnt., virtuvės baldų komplektas, WC ir praustuvo su pajungimu komplektas, garso kolonėlė bei  projekto administravimo paslauga.
Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuoti savanoriški darbai, kurių metu bendruomenės nariai suremontavo patalpas ir jas pritaikė bendruomenės poreikiams įgyvendinti. Buvo įrengtas tualetas su praustuvu ir įrengta bendruomenės virtuvė. Įrengiant virtuvę buvo supirkti baldai bei įranga ir pritaikyti naudojimui. Bendruomenės nariai supažindinti su projektu metu įsigytomis investicijomis, pasidalinta atsakomybe už turto priežiūrą ir naudojimą.
Projekto rezultatai padės aktyvinti bendruomenę, spręsti maisto ruošimo problemą renginių ir susitikimų metu. Ateityje bus galima rengti įvairias degustacijas susijusias su bendruomenės veikla. Įsigytas turtas leis daugiau planuotis įvairesnių renginių organizavimo, kurių metu reikalingas maisto ruošimas.
  

Pandėlio miesto bendruomenė, Rokiškio r.
Projekto pavadinimas: PANDĖLIO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: suremontuoti Pandėlio bendruomenės patalpas ir jas pritaikyti bendruomenės narių poreikiams.
Rezultatas: iš projekto lėšų įsigytas kondicionierius/šilumos siurblys, apsauginė - priešgaisrinė signalizacija, spausdintuvas, kompiuteris, monitorius. Bendruomenės patalpos - pilnai suremontuotos ir baigtos įsirengti.

Stirniškių kaimo bendruomenė, Vilkaviškio r.
Projekto pavadinimas: MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS, ĮRENGIANT VIRTUVĘ STIRNIŠKIŲ KAIMO BENDRUOMENĖJE
Tikslas: stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įrengiant virtuvę ir tualetą bendruomenės patalpose kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti.
Rezultatas: bendruomenės nariai ir savanoriai organizavo talkas, kurių metu buvo atliktas bendruomenės namų einamasis remontas ir į bendruomenės namus buvo įvestas vandentiekis. Įsigytas turtas: kėdės, stalai, šaldytuvas, viryklė, indaplovė, vidaus durys, virtuvės baldų komplektas, santechnikos prekių komplektas (el. radiatorius, WC, praustuvas, nuotekų vamzdžiai, plautuvė, vandens tiekimo sistema su pajungimo medžiagomis).
Projekto įgyvendinimo rezultatai padės spręsti socialines kaimo žmonių problemas, didins užimtumą, pagerins būsimų renginių kokybę.

Viekšnių bendruomenė, Mažeikių r.
Projekto pavadinimas: MUMS GERA KARTU
Tikslas: atnaujinti ir stiprinti bendruomenės materialinę bazę.
Rezultatas: įsigytas nešiojamas kompiuteris, spausdintuvas - daugiafunkcinis įrenginys, fotoaparatas ir kiti priedai. Bendruomenė džiaugiasi minkštų baldų komplektu, dokumentų spinta ir kitais baldais, kurie pastatyti bendruomenės patalpose ir ateityje visi bus pakviesti bendroms veikloms vykdyti.

Alėjų kaimo bendruomenė, Raseinių r. 
Projekto pavadinimas: ALĖJŲ KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: stiprinti Alėjų kaimo bendruomenės namų materialinę bazę: įsigyti ir skirtingose bendruomenės namų zonose įrengti du šildymo / vėdinimo kondicionierius, atnaujinti bendruomenės namų koridorių.
Rezultatas: nuo šiol bendruomenės veiklas bus galima organizuoti įvairioms lauko temperatūros sąlygoms pritaikytose, jaukesnėse ir gražesnėse bendruomenės namų patalpose. Darbai atlikti bendruomenės narių savanorystės pagrindu. Projekto rezultatais gali džiaugtis tiek įvairių amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių kaimo gyventojai, tiek ir svečiai.
Šis projektas – reikšmingas faktorius tolimesniam bendruomenės veiklos vystymui bei pagrindas siekiant ir toliau puoselėti jaukius, lankytojų poreikius atitinkančius bendruomenės namus. Bendruomenės nariai vienas kitam dėkoja už prisidėjimą prie šio projekto įgyvendinimo. 
 
Asociacija Kaišiadorių Antakalnio bendruomenė, Kaišiadorių r.
Projekto pavadinimas: KAIŠIADORIŲ ANTAKALNIO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: pagerinti Kaišiadorių Antakalnio bendruomenės materialinę bazę, bendruomenės namuose pagerinant šildymo ir apsaugos sistemas.
Rezultatas: pakeista neefektyvi ir brangi elektrinė šildymo sistema pažangiais šilumos siurbliais („oras-oras“ kondicionavimo ir šildymo sistema) bei įrengtos apsaugos vaizdo kameros. Pagerinus bendruomenės namų šildymo sistemą, bendruomenės nariai ir kaimo gyventojai galės bendruomenės namų patalpomis naudotis ir žiemos metu. Įrengus vaizdo stebėjimo kameras, bus galima apsaugoti  anksčiau ir šiuo projektu įgytą bendruomenės turtą.
Projekto tikslinė grupė – ne tik Antakalnio, tačiau ir aplinkinių kaimų (Bublių, Juodiškių, Uogintų, Pagirių, Grėbliaučiškių ir kt.) gyventojai.

Batniavos bendruomenė, Kauno r.
Projekto pavadinimas: BATNIAVOS BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS SUKŪRIMAS
Tikslas: burti Batniavos seniūnijos bendruomenę, skatinant ir stiprinant jos bendruomeninius bei kaimyniškus ryšius, sukuriant patrauklią bendruomeninę erdvę įvairaus amžiaus bendruomenės narių poreikiams tenkinti. 
Rezultatas: Kauno rajono savivaldybės bendruomenei suteiktose patalpose (Parko g. 10-2, Bubių k., Kauno r.) sukurta materialinė bazė - įsigytos įvairios prekės ir priemonės, kurios skatins bendruomenę burtis, vykdyti įvairias veiklas. Vaikams ir jaunimui bus kur praleisti laisvalaikį žaidžiant stalo tenisą, kompiuterinius žaidimus ar tiesiog susėdus ant sėdmaišių smagiai leisti laiką bendraujant su draugais. Taip pat buvo įsigyti stalai ir kėdės susitikimams, bendruomenės iniciatyvoms. Įsigytas projektorius ir projektoriaus ekranas, o tai skatins bendruomenę kartu leisti vakarus žiūrint filmus, varžybas ar dalinantis įspūdžiais, vesti paskaitas ir pan. 
 
Buivydiškių kaimo bendruomenė, Vilniaus r.
Projekto pavadinimas: MARGOS JUOSTOS – SKAMBIOS DAINOS
Tikslas: įsigyti 6 tautinius kostiumus ir 5 poras batų.
Rezultatas: Pagal gautą paramą Buivydiškių folkloro ansambliui "Verdenė" buvo pasiūti 4 tautiniai moteriški kostiumai ir 2 vyriški tautiniai kostiumai bei tautinių batų 5 poros. Bendruomenės kolektyvas džiaugiasi nauju įvaizdžiu. 

Kaimo bendruomenė "Zanyla", Vilkaviškio r.
Projekto pavadinimas: MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS ZANYLOS KAIMO BENDRUOMENĖJE
Tikslas: Stiprinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingą įrangą ir ją panaudojant kokybiškesnių renginių organizavimui bei kaimo gyventojų viešiesiems poreikiams tenkinti.
Rezultatas: įsigytas nešiojamas kompiuteris su programine įranga, daugiafunkcinis spausdintuvas, projektorius, oro šildytuvai, viryklė, stalai, indauja ir elektrinis plaktuvas, gartraukis.
Bendruomenės nariai organizavo talkas, kurių metu buvo vykdomas bendruomenės namų einamasis remontas ir talkos surenkant baldus, paruošiant buitinę techniką naudojimui bei apmokant bendruomenės narius. 
Įgyvendintas projektas dar labiau sutelkė bendruomenės narius įgyvendinant kūrybinius užmojus, didinant gyventojų užimtumą ir saviraišką, tad projekto įgyvendinimo rezultatai padėjo aktyvinti bendruomenę, spręsti socialines kaimo žmonių problemas.

Kučgalio bendruomenė, Biržų r. 
Projekto pavadinimas: KUČGALIO BENDRUOMENĖS NAMŲ MATERIALINĖS BAZĖS SUKŪRIMAS IR (ARBA) STIPRINIMAS
Tikslas: atlikti bendruomenės namų dalies vidaus patalpų remontą.
Rezultatas: pastato patalpos nuo 1986 m. (statybos pradžia) nebuvo remontuotos, tad vidaus apdaila buvo fiziškai ir morališkai pasenusi, o tai labai ribojo kaimo bendruomenės veiklų vykdymą. Gavus paramą buvo drėgmei atsparia laminuota danga išklotos salės grindys; užglaistyti ir nudažyti plyšiai sienose prie langų; paruoštos ir nudažytos sienos bei lubos; linoleumu išklotos koridoriaus grindys; perdažytos 9 durys ir į jas įdėtos naujos spynos su užraktais; nupirkta ir pakabinta 10 lubų šviestuvų; nutinkuotas ir nudažytas vidaus kaminas; sutvarkytas WC.  
Veiklos buvo vykdomi nemokamu ir savanorišku bendruomenės narių darbu. Suremontuotos, sugios ir estetiškos bendruomenės namų patalpos teiks žmonėms estetinį pasitenkinimą, skatins bendruomeniškumą ir tarpusavio bendradarbiavimą.

Linkmenų kaimo bendruomenė, Ignalinos r.
Projekto pavadinimas: STIPRĖJANTI MATERIALINĖ BAZĖ – STIPRĖJANTI BENDRUOMENĖ
Tikslas: įsigyti virtuvinę įrangą.
Rezultatas: bendruomenė įsigijo šaldytuvą, elektrinę viryklę, elektrinę orkaitę, gartraukį, virtuvinę plautuvę, virtuvinį darbastalį, virtuvines spinteles. Visa ši įranga pastatyta bendruomenei priklausiančiame pastate, kuriame bus organizuojami užsiėmimai socialiai remtiniems asmenims ir jaunoms šeimoms. Užsiėmimų metu bus mokoma kaip pigiai pasigaminti naminį maistą ir skaniai pamaitinti šeimą, pradžiuginti vaikus naminiu pyragu. Baldai ir įranga sumontuota pačių bendruomenės narių.

Mikalavo kaimo bendruomenė „Šilaičiai“, Alytaus r.
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS VEIKLŲ ĮVAIRINIMAS
Tikslas: skatinti kaime gyvenančius žmones turiningai ir aktyviau praleisti laisvalaikį, plėsti savo akiratį, prisijunkti prie bendruomenės aktyvo organizuojant tradicines šventes, kartu įtraukti vaikus ir jaunąją kartą.
Rezultatas: įsigytas šaldytuvas, televizorius, tautiniai drabužiai ir lentynos gaminių ekspozicijai. Projekto tikslas – skatinti vaikus, jaunimą pažinti savo krašto tradicijas, puoselėti jaunimo prigimties vertybes, bendruomeniškumą, pilietinį aktyvumą, nutiesti tiltą tarp praeities ir dabarties, ypatingą dėmesį skiriant papročiams, meilei tėvynei, protėviams, aplinkai, savo krašto kultūrai,  pasiektas. Šio projekto metu įsigytu turtu naudosis visi bendruomenės nariai.

Mosėdžio seniūnijos bendruomenė, Skuodo r. 
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: sutvarkyti bendruomenės patalpas.
Rezultatas: sumontuotos pakabinamos lubos su LED apšvietimu, grindys išklotos laminuota danga, pakeistos vidaus ir lauko durys, įsigytas projektorius ir perkolatorius kavai.
Bendruomenės namai pagražėjo ir tapo patrauklesne vieta dėka pačių bendruomenės narių noro susitelkti bendram tikslui - turėti puikią erdvę susibūrimams. 

Pamūšio kaimo bendruomenė, Pakruojo r.
Projekto pavadinimas: STIPRI BENDRUOMENĖ – STIPRUS PAMŪŠIS
Tikslas: sustiprinti Pamūšio kaimo bendruomenės materialinę bazę.
Rezultatas: įgyvendinus projektą bendruomenė įsigijo 76 naujas kėdes, 10 stalų ir 2 elektrinius virdulius. Šis inventorius pastatytas Kultūros namų salėje ir bus naudojamas susirinkimų, švenčių ir vakaronių metu. Pamūšio bendruomenės nariai prie šio projekto įgyvendinimo prisidėjo ir savo asmeniniu finansiniu indėliu – nario mokesčiu.

Pašeimenių kaimo bendruomenė, Vilkaviškio r.
Projekto pavadinimas: PAŠEIMENIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: skatinti bendruomeniškumą, aktyvinti bendruomenės veiklą, sustiprinant bendruomenės materialinę bazę.
Rezultatas: bendruomenė įsigijo reikiamas priemones, baldus, buitinę techniką ir statybines medžiagas bei organizavo talkas, kurių metu buvo atliktas bendruomenės namų einamasis remontas. Bendruomenė suremontuotose patalpose įrengė tualetą ir dušą, virtuvėlę su buitinę technika ir pakabino šviestuvus. 
Pašeimenių bendruomenės namai tapo patrauklia, bendruomenę burtis skatinančia vieta, kurioje bus vykdomos įvairios veiklos. 

Kaimo bendruomenė „Smilgynai ir kaimynai“, Klaipėdos r
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: įsigyti ir įrengti kondicionierių.
Rezultatas: Kaimo bendruomenė „Smilgynai ir kaimynai“ savo patalpose įrengė kondicionierių ir patalpos šaltuoju metų laiku taps šiltesnės, o šiltuoju – vėsesnės. 
Bendruomenę vienija 8 kaimai: Smilgynai, Šatriai, Šakiniai, Sėlenai, Sėlenėliai, Eglynai, Alksniai ir Šlapšilė. Ryškiausios kaimynų tradicijos – Advento popietės, bendruomenės gimtadienio šventės ir Užgavėnės, kurios dėl originalių pramogų jau pelnė „Klaipėdos rajono Užgavėnių sostinės“ vardą. Bendruomenės sėkmės tarsi užkoduota pavadinime – gyventi kaimyniškai, padėti neprašant atlygio ir gerinti kaimų įvaizdį regionuose.

Sungailiškių kaimo bendruomenė, Tauragės r. 
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS KLOJIMO TEATRO ATNAUJINIMAS
Tikslas: telkti kaimo bendruomenę ir didinti kaimo patrauklumą, užtikrinti vietos bendruomenės poreikių tenkinimą, mažinti socialinę atskirtį, skatinti įvairių amžiaus grupių gyventojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. 
Rezultatas: projektas buvo įgyvendinamas dviem etapais: pirmiausia atliktas kapitalinis pastato remontas, o po to atlikti ir vidaus apdailos darbai. Klojimo teatro salės atnaujinimas: sudėtos naujos lubos; sienos iškaltos dailylentėmis; atnaujinta elektros instaliacija ir sudėti nauji šviestuvai; dalis grindų išklijuota akmens masės plytelėmis; nudažytos medinės grindys, lubos ir sienos; langams uždengti nupirktos ir pakabintos nuleidžiamos užuolaidos; įsigytos naujos kėdės.
Įvykdžius šį projektą, visuomenei sukurta patraukli ir patogi aplinka, vietos gyventojams sudarytos įvairesnės laisvalaikio ir užimtumo sąlygos, dar labiau sustiprinta bendruomenės veikla. Klojimo teatro salė taps kultūros židiniu, kuriame laisvalaikį leis ne tik vaikai, paaugliai ar jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus žmonės.

Vaikutėnų krašto bendruomenė, Utenos r.
Projekto pavadinimas: MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS VAIKUTĖNŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖS VEIKLAI
Tikslas: sukurti tinkamas sąlygas Vaikutėnų bendruomenės veiklai. Įgyvendinimo metu įsigytu turtu naudosis įvairių amžiaus grupių ir socialinio sluoksnio bendruomenės nariai, gyventojai, atvykstantys svečiai.
Rezultatas: įsigytas multimedijos projektorius su ekranu, garso kolonėlė bus naudojami vakaronėms, renginiams organizuoti. Kompiuteris bus naudojamas bendruomenės dokumentų, projektų, renginių programų bei scenarijų, skelbimų, straipsnių bei leidinių paruošimui. Prie biliardo (pulo) stalo savo laisvalaikį leis įvairaus amžiaus grupių žmonės. Įsigyta įranga galės naudotis ne tik bendruomenės nariai, tačiau ir visi kiti gyventojai.

Varnėnų kaimo bendruomenė, Lazdijų r.
Projekto pavadinimas: GROK, ŠPOKE
Tikslas: ugdyti kaimo žmonių bendruomeniškumą ir bendravimą bei skatinti tradicijų puoselėjimą.
Rezultatas: Varnėnų kaimo bendruomenės liaudiškos kapelos „Špokas“ veiklų organizavimui įsigyti 6 komplektai moteriškų (sijonas, prijuostė, liemenė, juosta, palaidinė, skarelė) ir 2 komplektai vyriškų ( liemenė, marškiniai, kelnės, kaklaskarė) tautinių drabužių.
Spalio 3 d. naujais sceniniais drabužiais pasidabinusi kapela pasirodė Varnėnų laisvalaikio salėje vykusiame baigiamajame projekto renginyje „Grok, Špoke“. 

Kaimų bendruomenė „Viduklė“, Raseinių r.
Projekto pavadinimas: KAIMŲ BENDRUOMENĖS „VIDUKLĖS“ MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: gerinti bendruomenės materialinę bazę, plėsti vykdomas veiklas ir aktyvinti gyventojus.
Rezultatas: didelį dėmesį bendruomenė skiria savo krašto papročių bei tradicijų puoselėjimui ir išsaugojimui, todėl pastoviai siekia gerinti bendruomenės materialinę bazę, plėsti vykdomas veiklas ir aktyvinti gyventojus. Į įvairias veiklas pritraukiama nemažai Viduklės ir aplinkinių kaimų gyventojų. Kiekvienais metais ieškoma kuo įvairesnių būdų kaip sudominti kaimo žmogų, todėl bendruomenės nariai aktyviai įsijungia į įvairių renginių, švenčių organizavimą ir stengiasi, kad tuo sudomintų kuo didesnį bendruomenės narių ratą .
Projekto metu bendruomenė įsigijo minkštą kampą, žurnalinį staliuką, dvigubą mikrofono sistemą su rankiniu mikrofonu – siųstuvu ir mikrofono lankeliu, dvi mobilias drabužių kabyklas, spintelę kriauklei, keturis stalus, viryklę, dulkių siurblį, šluotą, informacinę lentą.
Įsigijus numatytas prekes pagerėjo įvairių veiklų sąlygos, praturtėjo materialinė bazė, tad  bendruomenės nariai aktyviau jungsis veikloms, dalyvaus įvairiuose renginiuose ir susibūrimuose.

Asociacija „Ariogalos bendruomenė“, Raseinių r.
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS NAMAI – TRAUKOS CENTRAS
Tikslas: telkti Ariogalos miesto gyventojus aktyvesnei bendruomeninei gyvensenai kuriant patrauklią ir saugią materialinę bazę.
Rezultatas: asociacija „Ariogalos bendruomenė“ iki šių metų gyvavo mažose, sanitarinius reikalavimus neatitinkančiose avarinės būklės patalpose. Bendruomenės nariai įgyvendindami projekto veiklas suremontavo Ariogalos bendruomenės namų patalpas ir šiais metais asociacija persikėlė į naujas erdves, kuriose saugi aplinka skatins dažnesnį ir kokybiškesnį laisvalaikio leidimą, norą kurti, dalytis patirtimi, bendrauti ir bendradarbiauti. Bendruomenė tikisi, kad projekto pavadinimas „Bendruomenės namai – traukos centras“ ariogališkiams taps gyvenimo būdu.

Bendruomenė „Beržininkai“, Joniškio r.
Projekto pavadinimas: BENDRUOMENĖS „BERŽININKAI“ PASTATO PATALPŲ PRITAIKYMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS
Tikslas: įsigyti 228 kv. m. akmens masės grindų plytelių, klijų, glaisto grindų plytelėms klijuoti ir glaistyti, statybinių ir šiltinimo medžiagų patalpų sienoms sumontuoti, 2 klozetus ir dvejas duris įrengtoms patalpoms.
Rezultatas: buvo numatyta įsigyti prekes bei medžiagas patalpoms sutvarkyti, tačiau paruošti grindis betonavimui (išlyginti, sudėti šiltinimo medžiagas, įrengti pagalbines patalpas) bendruomenė turėjo savo lėšomis ir savanorišku bendruomenės narių darbu. Visų narių bendromis pastangomis buvo išbetonuotos grindys, įrengta pagalbinė patalpa, sumontuotos apšiltintos sienos 2 tualetų patalpoms, įdėtos 2 durys, pastatyti 2 klozetai, 225 kv. m. pastato grindų plotas išklijuotas grindų plytelėmis.
Įgyvendinus projektą padidėjo pastato patrauklumas, kokybiškai ir jaukiai įrengtose patalpose vyksiantys renginiai, susiėjimai ar užsiėmimai padės stiprinti bendruomeniškumą, skatins turiningai leisti laisvalaikį įvairaus amžiaus gyventojų grupėms. Įgyvendintas projektas – tai dar vienas žingsnis pritaikant pastatą visuomenės poreikiams.

Junčionių kaimo bendruomenė, Alytaus r.
Projekto pavadinimas: TEGUL BUS GERIAU
Tikslas: pagerinti Junčionių bendruomenės materialinę bazę, sukuriant palankesnę patalpų aplinką bendravimui ir veiklai bei teikti kokybiškesnes paslaugas bendruomenės nariams ir skatinti  bendruomenę iš vietoje užaugintų  žaliavų,  produktų  gaminti netradicinius suvenyrus bei rengti edukacijas. 
Rezultatas: projekto metu įsigyto turto – kondicionieriaus ir baldų naudą pajus visi bendruomenės nariai. Įsigytas kompiuteris bus naudojamas bendruomenės buhalterinei apskaitai tvarkyti, dokumentams sisteminti. Maisto produktų (uogų, grybų, prieskoninių ir vaistinių žolelių) džiovyklė skatins bendruomenės verslumą ir iniciatyvumą. 

Kaimų bendruomenė „Sujainiai“, Raseinių r.  
Projekto pavadinimas: KAIMŲ BENDRUOMENĖS „SUJAINIAI“ MATERIALINĖS BAZĖS SUKŪRIMAS
Tikslas: pagerinti kaimų bendruomenės „Sujainiai“ gerbūvį.
Rezultatas: pasitelkiant bendruomenės narius ir savanorius, suremontuotos kaimų bendruomenės „Sujainiai“ naudojamos negyvenamos patalpos. Kad patalpos išliktų tvarkingos ir nesubraižytos nuo kėdžių atlošų, pritvirtinti sienų atraminiai apvadai. Įrengta didelė sieninė spinta, kurioje bus laikomas bendruomenei priklausomas turtas. Nupirkta 30 vnt. minkštų kėdžių ir dulkių siurblys – robotas.
Atnaujintose patalpose kaimo bendruomenei bus smagiau rinktis į organizuojamus renginius ir priimti atvykusius kaimynus ar svečius.

Šarnelės kaimo bendruomenė, Plungės r.
Projekto pavadinimas: ŠARNELĖ IR TAUTINIS KOSTIUMAS
Tikslas: per įvairias veiklas siekti bendruomenėje tautiškumo, pilietiškumo, patriotizmo, pagarbos ir meilės vienas kitam.
Rezultatas: kaimas istoriniuose šaltiniuose minimas nuo 1575 m., tad bendruomenė stengiasi puoselėti tautiškumą ir savo veikloms įsigijo moters ir vyro tautinius bei moters ir vyro kuršiškus kostiumus, fotoaparatą, lentynas knygoms ir pasiektas vienas iš tikslų – bendruomenei sukurta jauki darbinė, komunikacinė atmosfera.
 
Lenkelių kaimo bendruomenė, Raseinių r.
Projekto pavadinimas: LENKELIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: sustiprinti materialinę techninę bazę, paskatinti ir sustiprinti bendruomenės veiklą, padidinti gyventojų užimtumą ir aktyvumą.
Rezultatas: bendruomenė įsigijo virtuvinį baldų komplektą, kriauklę, stalą, kombinuotą viryklę, garų surinktuvą, šaldytuvą, nešiojamą garso sistemą ir fotoaparatą.
Lenkelių kaimo moterys mėgsta susirinkti bendruomenės patalpose ir dalintis patiekalų receptais, tačiau neturėjo galimybės vietoje juos pasigaminti ir paragauti. Įgyvendintas projektas suteikia galimybes veikti ir tuo džiaugtis. Visi šie įsigyti daiktai bus naudingi besiruošiant įvairioms šventėms. Įsigyta nešiojamo garso sistema suteiks gyvumo švenčių metu, o fotoaparatu bus įamžinamos nepakartojamos akimirkos. Bendruomenės nariai džiaugiasi įsigytais daiktais, kurie labai palengvins jų veiklas.

Sablauskių kaimo bendruomenė „Žiburys“, Akmenės r.
Projekto pavadinimas: MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS
Tikslas: stiprinti materialinę bazę, didinant bendrą gyvenamosios vietovės patrauklumą, skatinti bendruomeniškumą, sudaryti geresnes sąlygas Sablauskių, Šventupių, Barsiukų, Kanteikių ir Rudausių kaimo gyventojų bendravimui, laisvalaikio praleidimui, atnaujinti bendruomenės materialinę bazę.
Rezultatas: įgyvendindama projektą bendruomenė įsigijo kėdžių - 70 vnt., sulankstomų stalų – 8 vnt., spausdintuvą, kolonėlę, projektorių, ekraną ir termosą. Įrengtoje bendruomenės poreikiams skirtoje poilsio ir bendravimo zonoje bendruomenės nariai ir vietos gyventojai (vaikai, jaunimas, suaugusieji, senjorai, neįgalieji) galės susiburti bendrai veiklai. Tai skatins bendruomeniškumą, turiningą laisvalaikio praleidimą.

Siponių krašto bendruomenė, Birštono sav.
Projekto pavadinimas: TAUTIŠKUMAS ATEINANČIAI KARTAI
Tikslas: ieškoti naujų idėjų, naujų darbų, kuriant ir gražinant Siponių kraštą bei stiprinant draugišką žmonių bendravimą, bendradarbiavimą ir sutelktumą.
Rezultatas: įsigyti šeši moteriškų ir tris vyriškų tautinių rūbų komplektai, kuriais naudosis bendruomenės ansamblis, mėgėjiškas teatras ir pagal poreikį – kiti bendruomenės nariai. Siponių krašto bendruomenės nariai puošis tautiniais rūbais dalyvaudami Birštono mieste organizuojamose valstybinėse šventėse, Birštono miesto ir aplinkinių kaimiškų bendruomenių šventėse.
Bendruomenės nariai tikisi, kad naujai įsigyti tautiniai rūbai dar labiau skatins bendruomeniškumą ir tradicijų sklaidą, suteiks galimybę jaunimui iš vyresniosios kartos perimti tautiškumo tradicijas.
 
Vertimų kaimo bendruomenė, Jurbarko r.
Projekto pavadinimas: MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMAS VERTIMŲ BENDRUOMENĖJE
Tikslas: bendruomenės patalpose įsirengti virtuvėlę.
Rezultatas: įsigyta viryklė, garų rinktuvas, virtuvės baldų komplektas, stalai, plautuvė, vandens maišytuvas, durys, linoleumas, gipso plokštės ir projekto viešinimo informacinis stendas. Jauki aplinka kvies dažniau rinktis pasibūti ir prie arbatos puodelio aptarti bendruomenės veiklas, pavaišinti atvykusius svečius, o ateityje - ruošti vaišes ir didesniems susibūrimams.

 

 

Veiklos sritis „Kaimo vietovių viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, ir priežiūra“
 

Kaimo bendruomenė ,,Klaišių dvaras“, Akmenės r.
Projekto pavadinimas: POILSIO IR SPORTO ZONOS ĮRENGIMAS KLAIŠIŲ KAIME
Tikslas: didinant bendrą gyvenamosios vietovės patrauklumą atnaujinti bendruomenės viešąsias erdves ir skatinti bendruomeniškumą, sudaryti geresnes sąlygas Klaišių, Kinkių I, Kinkių II ir Baublių kaimų gyventojų bendravimui. 
Rezultatas: bendruomenė įsigijo lauko pavėsinę ir lauko baldus, buvo sumontuoti 3 lauko treniruokliai. Sportuoti bei mankštintis skirtais įrenginiais bendruomenės nariai  galės be jokių apribojimų visais metų laikais, jiems patogiu laiku. Naujai sutvarkyta viešoji erdvė bus prieinama visiems bendruomenės nariams bei kaimo gyventojams. Tai skatins bendruomeniškumą, turiningą laisvalaikio praleidimą.
 
Beinoravos kaimo bendruomenė, Radviliškio r.
Projekto pavadinimas: KREPŠINIO AIKŠTELĖS REKONSTRUKCIJA
Tikslas: sutvarkyti nesaugią krepšinio aikštelę.
Rezultatas: uždarius mokyklą, sporto aikštynas, stadionas, krepšinio aikštelė tapo susidėvėję, kiek apleisti ir nesaugūs.  Dabar vaikams, jaunimui, vasaromis atostogaujantiems giminaičiams tikrai bus smagiau ir saugiau sportiškai leisti savo laisvalaikį.Visuomeninė organizacija ,,Bijutiškio bendruomenės centras“, Molėtų r.
Projekto pavadinimas: BIJUTIŠKIO PAPLŪDIMIO ĮRENGIMAS PRIE STIRNOS EŽERO
Tikslas: įrengti poilsio zoną valstybinės žemės sklype. 
Rezultatas: Bijutiškio kaimas įsikūręs prie gražaus Stirnos ežero. Įgyvendinus projektą sutvarkytas status šlaitas, išvalyta ežero pakrantė ir dalis ežero dugno, įrengtas pontoninis lieptas su aikštele. Gyventojai jau turi puikią vietą maudynėms, poilsiui ir žvejybai. 


Raubonių kaimo bendruomenė, Pasvalio r.
Projekto pavadinimas: RAUBONIŲ BENDRUOMENĖS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO DIDINIMAS SUTVARKANT IR PRITAIKANT VIEŠĄJĄ ERDVĘ
Tikslas: sutvarkyti ir pritaikyti viešąją erdvę vaikų ir jaunimo poilsiui.
Rezultatas: sutvarkyta ir aktyviam poilsiui pritaikyta viešoji erdvė, įsigyta ir pastatyta žaidimų aikštelė, kurią sudaro: lauko gimnastikos kompleksas, žaidimų aikštelės kompleksas, karuselė, sūpynės, staliukas su suoliukais. Buvo surengta talka ir sutvarkyta aplinka. Naujai įrengta erdvė ypač reikalinga Raubonių kaimo bendruomenės jaunoms šeimoms, auginančioms ikimokyklinio bei mokyklinio amžiaus vaikus ir jaunimui. Tai padės jiems atrasti judėjimo džiaugsmą, ugdys sveikos gyvensenos įgūdžius per fiziškai aktyvią veiklą. Kaime atsirado vieta, kur galės ateiti mamos, auginančios vaikučius. Įgyvendinus projektą pagražėjo gyvenvietės estetinis vaizdas, ji tapo patrauklesnė gyventi jaunoms šeimoms. 


Tverų bendruomenė, Rietavo sav.
Projekto pavadinimas: ŽAISK IR AUK
Tikslas: pagerinti pačių mažiausiųjų tveriškių ir aplinkinių kaimų vaikų laisvalaikio praleidimo sąlygas.
Rezultatas: įrengta vaikų žaidimų aikštelė – mažiesiems tveriškiams pastatytas žaidimų kompleksas „Lokiukas“ su čiuožykla, lipynėmis, karstyklėmis, kuriame naudojami stogeliai ir dekoruotos kolonos. Ryškiaspalvės dekoracijos traukia akį ir įkvepia juos smagiems žaidimams bei lavina vaizduotę. Maža to, vaikams tai ne šiaip žaidimas, o kartu ir smagi treniruotė. Karstydamiesi jie stiprina savo raumenis, lavina judesių koordinaciją, išmoksta lengviau orientuotis erdvėje, išmoksta aiškiau įvertinti atstumus iki juos sudominusių objektų. Lakstydami ir kvailiodami būryje jie susiranda draugų, mokosi bendrauti, neužgauti kitų, palaukti savo eilės prie čiuožyklos ir kt. Šalia pastatytos balansinės sūpynės. Vaikai labai džiaugiasi dvivietėmis spyruoklinėmis sūpynėmis „Kupranugaris“. Įsigyta ir lauko pavėsinė, kuri gali būti pritaikoma lauko klasei.Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas, Lazdijų r.
Projekto pavadinimas: ŽAIDIMŲ IR TRENIRUOKLIŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS VEISIEJUOSE
Tikslas: prie daugiabučių namų Ateities gatvėje įrengti žaidimų ir treniruoklių aikštelę.
Rezultatas: tuščia erdvė tapo tinkama vieta žaisti vaikams, sportuoti jaunimui bei suaugusiems. Įrengta aikštelė ne tik suteiks galimybę vietiniams gyventojams ir jų atžaloms turiningai ir sveikai leisti laisvalaikį, bet kartu ir papuoš nemažą šios teritorijos erdvę.

Žiobiškio kaimo bendruomenė, Rokiškio r.
Projekto tikslas: NAUJA LAISVALAIKIO ERDVĖ
Tikslas: įrengti naują laisvalaikio erdvę prie Žaliosios salės.
Rezultatas: pastatyti 3 lauko treniruokliai, uždara smėlio dėžė, didelė vaikų žaidimų aikštelė, 4 suolai. Aktyviems bendruomenės nariams pavyko sutvarkyti iki šiol buvusią nepatrauklią viešąją erdvę kaimo centre, kuria naudosis ne tik vaikai, tačiau ir įvairaus amžiaus kaimo gyventojai. 

Visuomeninė organizacija Anciūnų bendruomenė, Širvintų r.
Projekto pavadinimas: DAUGIAMEČIŲ AUGALŲ BEI ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS VIEŠŲJŲ ERDVIŲ PRIEŽIŪRAI
Tikslas: teritorijoje, kurioje vyksta kaimo bendruomenės organizuojami renginiai, atlikti želdinimo ir tvarkymo darbus.
Rezultatas: teritorijoje kur vyksta bendruomenės organizuojami renginiai, atlikti želdinimo ir tvarkymo darbai, įsigyta technika teritorijos ir želdinių priežiūrai – vejos pjovimo traktorius, benzininis universalus sodo priežiūros prietaisas, pasodintos tujos ir kiti daugiamečiai augalai.

 Kisiniškių kaimo bendruomenė, Vilkaviškio r.
Projekto pavadinimas: PĖSČIŲJŲ TAKO ĮRENGIMAS KISINIŠKIŲ KAIMO VIEŠOSE ERDVĖSE
Tikslas: sukurti naują infrastruktūros objektą įrengiant parko takus viešose erdvėse, kas skatintų kaimo gyventojus būti aktyvesniais, dažniau sportuoti viešose erdvėse.
Rezultatas: sutvarkytos viešosios erdvės, įrengti parko takai su atsijų danga.
   

Birutos (Birutės) kaimo bendruomenė, Lazdijų r.
Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS ĮRENGIMAS BIRUTOS (BIRUTĖS) GYVENVIETĖS PARKE
Tikslas: įkurti aktyvaus laisvalaikio erdvę su sporto ir poilsio inventoriumi.
Rezultatas: įgyvendinto projekto rezultatai iš tiesų džiugina – vietos gyventojai jau naudojasi lauko treniruokliais, suoleliais, spyruokline sūpyne. Nepamiršti ir patys mažausi Birutos kaimo gyventojai – vaikai. Jiems įrengta puiki lauko  žaidimų aikštelė. Sutvarkyta aktyvaus laisvalaikio erdve naudotis planuoja ne tik Birutos, bet ir Krosnėnų, Tautrimų kaimų gyventojai.


Milašaičių kaimo bendruomenė, Raseinių r.
Projekto pavadinimas: AKTYVAUS LAISVALAIKIO ERDVĖS ĮRENGIMAS PRIE MILAŠAIČIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS NAMŲ
Tikslas: įrengti patrauklią laisvalaikio erdvę šalia bendruomenės namų, kur vaikai turėtų galimybę leisti laisvalaikį besisupdami ant sūpynių, karstydamiesi virvėmis, čiuoždami žaidimų aikštelėje įrengtais takeliais žemyn.
Rezultatas: sutvarkyta aplinka, įsigytas vaikų laisvalaikio inventorius. Vaikai ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir fiziškai stiprėja, bendrauja su kitais bendraamžiais. Nepamiršti ir suaugusieji – jiems įrengtas patogus treniruoklis, padėsiantis judėti net ir prižiūrint savo vaikus ar anūkus. Teritorijoje, kad mamoms ir tėčiams, močiutėms ir seneliams būtų patogu ilsėtis bei prižiūrėti vaikus, pastatyti keturi lauko suoliukai, šiukšlių dėžės.

Adomynės kaimo bendruomenė, Kupiškio r.
Projekto pavadinimas: FUNKCIONALIOS POILSIO ZONOS SUKŪRIMAS ADOMYNĖS KAIME
Tikslas: sutvarkyti poilsio zoną Adomynės dvaro parke.
Rezultatas: pastatyti nauji laiptai ir sutvarkytas parko keliukas; įkurta „Meilės alėja“, kurioje tikimąsi sulaukti turistų. Savaitę vykusiose kūrybinėse dirbtuvėse-plenere savo auksinių rankų miklumą demonstravo susirinkę medžio drožėjai, skulptoriai, tautodailininkai, amatininkai: Vidas Jatulevičius, Gintaras Varnas, Eduardas Titas, Vidmantas Zakarka, Vytautas Jasinskas, Alvydas Mažeikis, Jonas Vaicekauskas. Sukurtoms skulptūroms įprasminančias lenteles iš metalo sukūrė kalvystės meistras Gintautas Vaitonis. Skulptūromis pasipuošęs Adomynės parkas  įamžino ir Lietuvoje minimus Tautodailės metus.
 
Visuomeninė organizacija kaimų bendruomenė „Pagraja“, Raseinių r.
Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS PRIE PAGRAJOS BENDRUOMENĖS NAMŲ
Tikslas: sukurti naują viešo pobūdžio objektą Grajauskų kaime.
Rezultatas: įgyvendintas projektas sukūrė naują viešo pobūdžio objektą Grajauskų kaime, kuris turi ir socialinės naudos. Šioje erdvėje galės pramogauti mažieji kaimų gyventojai ir atvykę svečiai. Įrengtoje vaikų žaidimų aikštelėje vaikai galės čiuožinėti takeliu, karstytis, suptis paprastomis ir balansinėmis sūpynėmis. Žaisdami vaikai ne tik bendraus su bendraamžiais, bet ir stiprės fiziškai. Patogumui, stebėti žaidžiančius vaikus, įrengti du suoliukai, šiukšlių dėžė. Už projekto lėšas buvo įsigytas galingas vejos traktorius, kuris naudojamas prie bendruomenės namų esančios teritorijos priežiūrai.
Projekto poreikis bus ilgalaikis, o rezultatais gyventojai naudosis nemokamai ir neribotą laiką. 

Krinčino krašto bendruomenė, Pasvalio r.
Projekto pavadinimas: KRINČINO MIESTELIO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ POREIKIAMS
Tikslas: Lauko estrados sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam laisvalaikiui. Sukurti gyventojams rekreacinę erdvę poilsiui ir renginiams.
Rezultatas: įrengtas lauko estrados stogo uždengimas 9*7m , nudažyta medieną, uždėti šoniniai tentai, kurie nuo lietaus saugoja įgarsinimo aparatūrą ir pačią sceną. Pastatyti du lauko biotualetui, dvi šiukšlių dėžės, kurie pasitarnaus žmonėms užsukantiems į miestelio parką. Sukurta funkcionali ir reprezentatyvi viešoji erdvė skatins jaunimą ir visus kaimo gyventojus įsitraukti į kultūrinę veiklą. Sutvarkyta viešoji erdvė kurs palankią aplinką socialinei ir ekonominei veiklai vystytis, skatins užsiimti aktyviu laisvalaikiu, įtrauks į naujas veiklas Krinčino ir aplinkinių kaimų gyventojus, sudarys sąlygas laiką leisti kartu su šeima.

 

Pagryžuvio kaimo bendruomenė, Kelmės r.
Projekto pavadinimas: LAISVALAIKIO IR POILSIO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS PAGRYŽUVIO KAIME
Tikslas: viešosios erdvės Pagryžuvio kaime sutvarkymas, taip sudarant sąlygas gyventojų užimtumui.
Rezultatas: sutvarkytas žemės sklypas, kuriame įrengta laisvalaikio ir poilsio aikštelė: pastatytos dvi karuselės, karstynės, du spyruokliukai, du lauko treniruokliai, šachmatų žaidimo stalas. Tokiu būdu buvo racionaliai panaudotas žemės sklypas esantis Pagryžuvio kaime, sutvarkyta viešoji erdvė bei patenkinti bendruomenės narių ir vietinių gyventojų poreikiai.

 

Labūnavos bendruomenės centras, Kėdainių r.
Projekto pavadinimas: ŠEIMŲ LAISVALAIKIO PARKAS
Tikslas: sutvarkyti Barupės upės paplūdimį ir šios upės slėnyje jau esančias sporto ir laisvalaikio erdves papildyti naujais objektais bei įranga, kad jose galėtų dažniau vykti vakaronės, pasisėdėjimai prie laužo ne tik Labūnavos, tačiau ir visos Pelėdnagių seniūnijos gyventojams.
Rezultatas: šalia gyvenvietės tekančios Barupės upės slėnyje yra didžiulė erdvė, kurioje jau anksčiau įrengta estrada, sporto treniruokliai, futbolo maniežas. Įgyvendinant projektą slėnis pasipildė betoniniu stalo teniso stalu, medinėmis sūpynėmis, betoniniais suolais, paplūdimio tinklinio aikštele.

 

Bukonių krašto šeimos namai, Jonavos r.
Projekto pavadinimas: POILSIO ERDVĖ VISIEMS
Tikslas: įrengti poilsio ir laisvalaikio erdvę Bukonių kaimo gyventojų poreikiams tenkinti.
Rezultatas: pasitelkus kaimo bendruomenės narius – savanorius, ūkininkus, jaunimą, atvežta žemių, smėlio, žvyro, išlyginta teritorija, pasodinta 30 dekoratyvinių spygliuočių medelių; įrengtas pojūčių takas, alpinariumas, takas link pavėsinės, pastatyti lauko stalai ir suolai. Naujai įrengta poilsio erdvė sudaro sąlygas gyventojams bendrauti gryname ore, stiprinti sveikatą.

  

Noreikiškių seno kaimo bendruomenė, Kauno r.
Projekto pavadinimas: ŽAISKIME DRAUGE
Tikslas: įrengti saugią 100 kv. m. vaikų žaidimų aikštelę su žaidimų kompleksu Noreikiškių kaimo bendruomenės laisvalaikio parko zonoje, esančioje Aušros g., Noreikiškėse, Ringaudų seniūnijoje.
Rezultatas: įrengta vaikų žaidimo aikštelė; naudojantis aikštele pastebėta, kad trūksta suoliukų, tad Noreikiškių seno kaimo bendruomenės nariai pagamino juos patys, taip prisidėdami prie bendro aikštelės išpildymo. Parko zona yra atvira ir prieinama visiems, todėl kviečiame burtis laisvalaikio parko zonoje, ugdyti bendruomeniškumą, praleisti laisvalaikį gamtoje, susipažinti vieni su kitais.

Geisteriškių kaimo bendruomenė, Vilkaviškio r.
Projekto pavadinimas: VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS GEISTERIŠKIŲ KAIME
Tikslas: ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, ugdyti gebėjimą organizuoti ir leisti laiką prasmingai, turiningai, skatinti kaimo žmonių šeimų ir kartų bendradarbiavimą, puoselėjant ir grąžinant aplinką ir kuriant jaukesnį, patogesnį gyvenimą.
Rezultatas: sutvarkyta 0.48 ha ploto viešosios erdvės. Šis sklypas yra prie pat pagrindinio kelio, kuriuo daug žmonių pravažiuoja į J. Basanavičiaus gimtinę ir link Kalvarijos miesto. Sutvarkius viešąją erdvę buvo įsigyti ir pasodinti dekoratyviniai augalai, pastatyti vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai, sūpynės, suoliukai.
Įgyvendinus projektą sudaryta galimybė užsiimti mėgstama veikla, laisvalaikį praleisti turiningai, bendrauti su visų kartų žmonėmis. Poilsio zona tapo traukos centru, čia bus organizuojamas  pagyvenusių ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumas vasaros metu, rengiamos šventės, sportinės varžybos, vaikų ir tėvelių popietės, vykdomos edukacinės programos.

Kaimo bendruomenė „Senieji Antupiai“, Vilkaviškio r. 
Projekto pavadinimas: SPORTUOKIME VISI, SPORTAS – SVEIKATA
Tikslas: įsigyti permatomus pakeliamus tentų uždangalus pavėsinės atviroms sienoms pridengti.
Rezultatas: ,,Senųjų Antupių“ kaimo bendruomenėje ir aplinkinių kaimų teritorijoje gyvena apie 350 žmonių. Bendruomenė neturi savo namų, todėl visus susirinkimus vykdo pavėsinėje, kuri buvo labai atvira - uždara tik viena jos siena. Šių permatomų tentų pagalba sukurta jaukesnė aplinka, o ypač rudenį ir žiemą apsaugo nuo vėjo, lietaus ar sniego. Ateityje numatoma ir toliau tvarkyti sporto aikštynus, organizuoti sportines varžybas, rengti įvairias paskaitas, organizuoti jaunimo bei vyresnių bendruomenės gyventojų užimtumą. 
 

Kidulių bendruomenės centras „Vinkšnupis“, Šakių r. 
Projekto pavadinimas: LAISVALAIKIO ZONOS IR VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS KIDULIUOSE
Tikslas: Kidulių bendruomenės centrui priklausančioje teritorijoje sukurti universalią poilsio ir laisvalaikio erdvę, kuri būtų pritaikyta mažiesiems vaikams, jaunimui ir jų tėvams aktyviai leisti laiką gryname ore, komunikuoti tarpusavyje, skatinti bendruomeniškumą.
Rezultatas: įsigytos ir sumontuotos vaikų laisvalaikiui skirtos medinės konstrukcijos, sutvarkyta aikštelės aplinka. Šia aikštele naudosis ir mokykloje nuo rugsėjo mėn. atsidariusio darželio vaikai. Žaidimų aikštelė tikrai atliks savo funkciją – burti, padėti lavinti įgūdžius, bendrauti. Įgyvendinti ir patenkinti mažų ir didelių bendruomenės narių poreikiai.

  

Grikpėdžių kaimo bendruomenė, Pakruojo r.
Projekto pavadinimas: LAISVALAIKIO IR SPORTO ZONOS ĮRENGIMAS GRIKPĖDŽIŲ IR APLINKINIŲ KAIMŲ GYVENTOJAMS
Tikslas: pastatyti pavėsinę, įsigyti treniruoklius ir lauko baldus, sutvarkyti poilsio zonos aplinką.
Rezultatas: įgyvendindama projektą bendruomenė pastatė pavėsinę, įsigijo lauko baldus, sutvarkė aplinką. Prie projektų įgyvendinimo prisidėjo Pakruojo rajono savivaldybė, vietos verslininkas ir ūkininkai. Kito projekto lėšomis bus įrengta treniruoklių salė su persirengimo kambariais, dušais, bus atnaujinti lauko laiptai. Džiaugiantis projektų rezultatais, kaime surengta vasaros sporto šventė, kurios nepraleido bendruomenės nariai ir būrys svečių. Susirinkę apžiūrėjo naują pavėsinę, lauko treniruoklius, dalyvavo sportinėse rungtyse, apžiūrėjo senovinių motociklų ekspoziciją.

 

Šerkšnėnų seniūnijos bendruomenės centras, Mažeikių r.
Projekto pavadinimas: VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS ŠERKŠNĖNŲ KAIME
Tikslas: įsigyti ir pastatyti sūpynes, spyruokliuką, karuselę, sporto inventorių ir žaidimų namelį bei sutvarkyti aplinką.
Rezultatas: Šerkšnėnų beržynėlyje mažiesiams kaimo gyventojams vietoje demontuotos atgyvenusios buvusios aikštelės įrengtas naujas žaidimų aikštelės kompleksas. Pastatyti 6 nauji įrenginiai: didelės balansinės sūpynės, dvigubos sūpynės, spyruokliukas, karuselė, gimnastikos kompleksas ir žaidimų aikštelė - namelis. Sutvarkytas gerbuvis Šerkšnėnų gyvenvietėje, prie įrengtų suoliukų pastatytos šiukšliadėžes, kurias pagamino vienas iš bendruomenės narių. 

 

Akmenynės bendruomenės centras, Šalčininkų r.
Projekto pavadinimas: LINKSMI VAIKAI – LAIMINGA BENDRUOMENĖ
Tikslas: įsigyti laisvalaikiui skirtą inventorių bei įrengti modernią vaikų žaidimų aikštelę.
Rezultatas: kur vaikai praleidžia didžiąją dalį laisvo laiko, susipažįsta su aplinkiniu pasauliu, susiranda naujų draugų ir smagiai leidžia laiką? Neabejotinai – lauke. Žaisdami jie ugdo visus savo gebėjimus: stebi, tyrinėja, kuria. Svarbu, kad vaikai galėtų rinktis tokią veiklą, kuri skatintų įvairius patyrimus ir ieškoti naujų galimybių. Akmenynės kaime, už laisvalaikio salės pastato, įrengta nauja, moderni ir funkcionali vaikų žaidimų aikštelė, pagaminta iš aukščiausios kokybės medžiagų. Stengtasi sukurti saugią ir jaukią žaidimų erdvę vaikams, kurių seniūnijoje paskutiniu metu gimė nemažai ir tai labai džiugina. Vaikai – tai mūsų ateitis ir naujos galimybės, dėl to jiems turi būti sudaromos geriausios sąlygos augti ir vystytis visuomenėje“, – sako Akmenynės seniūnijos seniūnas Jan Miloševič.
„Norėjome suteikti džiaugsmo vaikams bei jų tėvams. Žaidimų erdvė pritaikyta skirtingo amžiaus vaikams, čia yra daug veiklos: suptis, leistis nusileidimu kalneliu, kopti sienele, o patiems mažiausiems padūkeliams pastatyta uždengiama smėlio dėže. Pagalvojome ir apie tėvelius, kurių patogumui prie vaikų žaidimų aikštelės įrengti suoliukai ir pastatytos šiukšliadėžės. Vaikams smagiai leidžiant laiką, tėveliai turės galimybę pailsėti ir pabendrauti. Dėkojame bendruomenės nariams, prisidėjusiems prie aikštelės įrengimo. Tikimės, kad ši nauja žaidimų erdvė tarnaus ilgai, o vietos gyventojai ją saugos ir puoselės“, – seniūną papildo pirmininkė Natalija Zenkevič

Vingininkų kaimo bendruomenė, Šilalės r.
Projekto pavadinimas: LAUKO TRENIRUOKLIAI – SVEIKESNIAM GYVENIMUI
Tikslas:
spręsti gyventojų laisvalaikio užimtumo problemas, sukurti tinkamas sąlygas aktyviam, saugiam, sveikam bei turiningam laisvalaikio leidimui Vingininkų kaime. 
Rezultatas: projekto metu buvo  įsigyti ir sumontuoti lauko treniruokliai ir vaikų žaidimo aikštelės įrangą. Šiuo projektu taip pat prisidėta prie Vingininkų kaimo patrauklumo didinimo.

 

Gulbinėnų krašto bendruomenė, Pasvalio r.
Projekto pavadinimas: SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ – SVEIKA VISUOMENĖ
Tikslas: Gulbinėnų kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas gyventojų poreikiams.
Rezultatas: dažnai girdima, kad kaimai miršta, juose niekas nevyksta, kad kaime vien purvas ir nėra ką ten veikti. Bendruomenės narių nuomonė yra kitokia - kaime likę žmonės nebijo darbo, myli savo kraštą ir kaip išmanydami stengiasi padaryti kaimą patrauklesnį, kad žydėtų gėlės, būtų įrengtos poilsio zonos. Kaimo centre sukurtas naujas infrastruktūros objektas – poilsio zona su lauko treniruoklių kompleksu, kurioje galima leisti laiką sveikai ir turiningai. Šiandien kaimo bendruomenės nariai - vieni kitiems dėkingi už bendruomeniškumą įgyvendinant sumanyto projekto darbus ir visiems kas myli savo kraštą ir rūpinasi, kad jame būtų gera gyventi.

 

Antašavos miestelio bendruomenė, Kupiškio r. 
Projekto pavadinimas: ANTAŠAVOS MIESTELIO VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS
Tikslas: Antašavos miestelio aikštėje pastatyti koplytstulpį ir du suolus – skulptūras, įsigyti ir pasodinti daugiamečių augalų, sutvarkyti aikštės aplinką.
Rezultatas: Antašavos miestelio viešąsias erdves papuošė koplytstulpis ir du suolai - skulptūros, vienas iš jų - skirtas įamžinti kraštietės Veronikos Šleivytės atminimą. Koplytstulpio sukūrimo idėją įgyvendino skulptorius Adolfas Teresius, o suolų autorius - jaunasis skulptorius kupiškėnas Gintautas Tručinskas. Kad idėja taptų kūnu – bendruomeniečiams padėjo ir kunigas Rimantas Gudelis. 
Medinių konstrukcijų statymo darbuose ir daugiamečių augalų gėlyno įrengimo darbuose dalyvavo ir  bendruomenės nariai. Kad gėlynas džiugintų kitais metais, jais  taip pat rūpinsis bendruomenęs nariai. Aikštės tvarkymo darbuose dalyvavo UAB ,,Aukštaitijos kasyba" darbuotojai, kurie įrengė pėsčiųjų taką. 

  

Skudutiškio bendruomenės centras, Molėtų r.
Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS SKUDUTIŠKIO KAIME PRITAIKYMAS BENDRUOMENĖS REIKMĖMS
Tikslas: pavėsinės statybai reikalingų medžiagų įsigijimas bei pagrindinių statybos darbų atlikimas.
Rezultatas: dar metų pradžioje visuotiniame susirinkime buvo nutarta ieškoti būdų tvarkyti miestelio viešąsias erdves ir jas pritaikyti vietos gyventojų ir lankytojų poreikiams. Kiekvienais metais Skudutiškyje lauko sąlygomis vyksta gausa renginių: Naujųjų metų sutiktuvės, Užgavėnių ir Žvejų šventės, Valstybės dienos paminėjimas, Rudens šventė... O ir vietos bažnyčioje vykstančių Šv. Trejybės ar Žolinės atlaidų, kitų religinių švenčių dalyviai po pamaldų ne visada skuba išsiskirstyti į namus. Bendruomenės renginiams skirta pavėsinė leis po atviru dangumi vykstančių švenčių dalyviams pasislėpti nuo nepalankių atmosferinių reiškinių, be to, čia vietos ir atvykstantys prekybininkai galės pirkėjams siūlyti savo prekes.
Reikšmingą dalį reikiamų darbų statant pavėsinę savo jėgomis atliko ir patys bendruomenės nariai. Skudutiškiečiai tikisi, kad įvykdytas projektas sudarys patogias ir saugias galimybes ne tik jiems, tačiau ir svečiams čia leisti laisvalaikį, kurti naujas bendravimo tradicijas ir puoselėti esamas, o sutvarkyta viešoji erdvė bus patrauklesnė kiekvienam apsilankiusiajam.
 
Žukų kaimo bendruomenė,  Pagėgių  sav.
Projekto pavadinimas: VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS, PRITAIKANT ŽUKŲ KAIMO GYVENTOJŲ POREIKIAMS 
Tikslas: įsigyti sporto bei laisvalaikio inventorių ir įrengti poilsio zoną. 
Rezultatas: vasaros pabaigoje Žukų kaime visų bendruomenės narių pastangomis įrengta sporto, laisvalaikio ir vaikų žaidimų aikštelė su sūpynėmis, laipynėmis, čiuožyklomis. Kad vaikus prižiūrint ar paskaityti knygą būtų kur prisėsti - pastatytas medinis suolas. Kaimo bendruomenės nariai ir jų svečiai turės kur susitikti, bendrauti, paspausti, kad ir trumpam grįžusiam, emigrantui ranką, pasidžiaugti vienas kitu ir augančiais vaikais bei vaikaičiais.
 
Sirutiškio bendruomenės centras, Kėdainių r.
Projekto pavadinimas: SIRUTIŠKYJE - SAUGU IR PATOGU
Tikslas: įsigyti inkilų zylių, varnėnų, žvirblių daugiabučiui, voverės užkandžių barą, boružių, drugelių ir bičių namelius bei trijų korpusų įvairių vabaliukų viešbutį.
Rezultatas: Sirutiškio bendruomenė, neseniai paminėjusi 260 metų kaimo jubiliejų, kaime pasodino bendruomenės sodą. Sirutiškio kaimo gimtadieniui paminėti buvo pasodinti net 26 vaismedžiai. Šalia vaismedžių sodo sirutiškiečiai įrengė ir namelius paukščiam, vabzdžiams, kitiems smulkiems gyvūnėliams.
Tačiau tai dar ne viskas, sirutiškiečių išradingumui nėra ribų – sodo prieigose buvo pastatyti nameliai įvairiems paukščiams ir net vabalų viešbutis. Tokio viešbučio neturi nė vienas Kėdainių rajono kaimas.
Neabejotinai, toks viešbutėlis taps tikru traukos centru gamtą mylintiems žmonėms. Projekto sumanytojai neabejoja nauda bendruomenei ir kiekvienam žmogui. Sukurta infrastruktūra leis saugiau, geriau ir patogiau jaustis bendruomenės nariams ir kartu sudarys sąlygas jų kokybiškam laisvalaikiui gamtoje, leis pasimėgauti čia gyvenančių paukščių, vabzdžių ir gyvūnų draugija.
 
Šalčininkėlių krašto bendruomenės centras, Šalčininkų r. 
Projekto pavadinimas: DZIEDULIO GUZIKAI
Tikslas: paįvairinti Šalčininkėlių kaimo ir aplinkinių vietovių vaikų laisvalaikį, sukuriant žaidimų erdvę.
Rezultatas: šiam tikslui įgyvendinti žaidimų aikštelės vieta buvo padengta saugia danga – smėliu, įrengta čiuožykla, sūpynės, karuselė, laipynės ir spyruokliukas. Aplinkos pagražinimui ir užuovėjos nuo saulės sukūrimui buvo pasodinti medeliai bei įrengtas lauko suoliukas.
Viskas įmanoma kai yra geranoriški, besidalinantys, surandantys laiko ir jėgų bendruomenės nariai.  Jų visų dėka ir atsirado žaidimų aikštelė „Dziedulio guzikai“ ir tų pačių žmonių dėka įvyko jos šventinis atidarymas. 
 

Gilučių bendruomenė, Elektrėnų sav.
Projekto pavadinimas: SPORTO ZONOS SUKŪRIMAS GILUČIUOSE
Tikslas: sporto zonos viešojoje erdvėje, skatinant gyventojų fizinį aktyvumą, sukūrimas.
Rezultatas: įsigyti ir sumontuoti 9 lauko treniruokliai (kojų, sėdmenų, rankų, pilvo, krūtinės, nugaros, pečių raumenims lavinti), 2 suoliukai ir sutvarkyta sporto zona - nušienauta teritorija, išlygintas dirvožemis, pasėta žolė.
Įgyvendinus projektą sukurta vieša sporto zona, šalia Gilučių seniūnijos pastato. Naujai įkurtoje sporto erdvėje įrengti lauko treniruokliai skirti visoms kūno dalims mankštinti bei pastatyti lauko suoliukai poilsiui. Pastačius treniruoklius ir mažosios architektūros elementus, bendruomenės nariai sutvarkė teritoriją. Įkurta viešoji erdvė skirta Gilučių kaimo ir kitų seniūnijos teritorijoje esančių kaimų gyventojams. Nauja įranga gali naudotis visų amžiaus grupių, socialinio statuso ir lyties asmenys. Sukūrus sporto zoną vietos gyventojams sudarytos sąlygos visus metus palaikyti fizinį aktyvumą.
 
Skaistgirio miestelio bendruomenė, Joniškio r.
Projekto pavadinimas: PATRAUKLI APLINKA – DARNI BENDRUOMENĖ
Tikslas: atnaujinti Skaistgirio miestelio bendruomenės namų aplinką, pagerinti vietovės kokybę ir patrauklumą, įrengti poilsio zoną.
Rezultatas: projekto metu atnaujinta sena betoninių plytelių tako danga, įrengiant trinkelių grindinį ir vejos bortus. Šiame pastate veikia ne tik miestelio bendruomenė, bet ir kirpykla, vaikų dienos užimtumo centras bei jaunimo klubas. Pritaikant aplinką jaunimo užimtumui ir pastato lankytojų poreikiams, įsigyti ir pastatyti mažosios architektūros elementai: lauko suoliukas, lauko suoliukas su stalu, šiukšlių dėžė, 2 vnt. triviečių dviračių stovų, karuselė.
Įrengus naują trinkelių pėsčiųjų taką ir poilsio zoną pagerėjo Skaistgirio miestelio bendruomenės namų aplinkos patrauklumas, bendruomenės narių ir pastato lankytojų saugumas, patenkant į patalpas, tapo saugesnė vaikų žaidimo aplinka. Naujai sukurta poilsio zona su įrengtais mažosios architektūros elementais suteikia Skaistgirio miestelio bendruomenės nariams turiningesnį laisvalaikio praleidimą.

Asociacija „Butkiškės bendruomenė“, Kelmės r.
Projekto pavadinimas: LAISVALAIKIO IR POILSIO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS PRIE BUTKIŠKĖS BENDRUOMENĖS NAMŲ
Tikslas: viešosios erdvės prie Butkiškės bendruomenės namų sutvarkymas.
Rezultatas: įgyvendinus projektą buvo sutvarkytas žemės sklypas prie Butkiškės bendruomenės namų, jame įrengta laisvalaikio ir poilsio aikštelė: pastatyta medinė pavėsinė su lauko baldais, pastatyta medinė šiukšlių dėžė ir medinės sūpynės skirtos suptis iki 10 žmonių vienu metu. Tokiu būdu buvo racionaliai panaudotas žemės sklypas, esantis prieš bendruomenės namų, sutvarkyta aplinka, esanti prie bendruomenės namų bei patenkinti bendruomenės narių ir vietinių gyventojų poreikiai. Tikimasi, kad pasiekti projekto tikslai paskatins dar daugiau kaimo gyventojų aktyviau dalyvauti bendruomenės veikloje.
 

Būdviečių kaimo bendruomenė, Tauragės r.
Projekto pavadinimas: ČIA MŪSŲ NAMAI
Tikslas: kuriant patrauklią ir gražią aplinką telkti kaimo gyventojus bendrai veiklai, skatinant tausoti aplinką, kultūrą, tradicijas.
Rezultatas: įgyvendinus projektą buvo įrengta medinė pavėsinė su stalais ir suolais, sutvarkyta viešoji erdvė, kuri suteikė Būdviečių gyvenvietei patrauklumą, o taip pat skatina bendruomenės narių užimtumą, bendrystę, bendravimą, tradicinių švenčių populiarinimą. Patogi ir patraukli aplinka vietos gyventojams, sudarytos puikios užimtumo, laisvalaikio sąlygos jų poreikių tenkinimui pagerina, atokiau esančios nuo Tauragės gyvenvietės įvaizdį, skatina vietos jaunimą aktyviai, sveikai kūrybingai veiklai. Pastačius pavėsinę vietos gyventojai buvo pakviesti į pristatymo renginį.

Garliavos apylinkių „Sąnašos“ bendruomenė, Kauno r.
Projekto pavadinimas: VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS KAUNO TVIRTOVĖS III FORTO TERITORIJOJE BENDRUOMENĖS POREIKIAMS
Tikslas: įsigyti ir pastatyti vaikų žaidimų aikštelės inventorių bei sutvarkyti aikštelės teritoriją.
Rezultatas: III forte įsikūręs muziejus, sutvarkyta aplinka, įrengtos kareivinės, organizuojamos ekskursijos ir edukacijos, renginiai, tačiau labiausiai veiklos trūko mažiausiems apylinkių gyventojams - trūko žaidimų aikštelės, smėlio dėžės, sūpynių... „Sąnašos“ bendruomenė ėmėsi iniciatyvos – parengė projektą ir kartu su Kauno tvirtovės parku, Kauno rajono Garliavos apylinkių seniūnija įgyvendino mažą, bet svarbią vaikų svajonę.
 
Pažagienių kaimo bendruomenė, Panevėžio r.
Projekto pavadinimas: SVEIKA BENDRUOMENĖ PAŽAGIENIŲ KAIME
Tikslas: įsirengti sveikatingumo ir sporto erdvę, sumontuoti lauko treniruoklius.
Rezultatas: Pažagienių kaimo benruomenės nariai įsirengė aktyvaus poilsio aikštelę su treniruokliais, kur visi norintys turės galimybę mankštintis, sportuoti ir puikiai leisti laisvalaikį.
 

Ažuožerių kaimo bendruomenė, Anykščių r.
Projekto pavadinimas: GALIMYBĖ SPORTUOTI – VISIEMS
Tikslas: skatinti Ažuožerių kaimo gyventojų bendruomeniškumą ir fizinį aktyvumą, didinti kokybišką jaunimo užimtumą, sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus kaimo gyventojams sportuoti, stiprėti fiziškai ir dvasiškai, propaguoti sveiką gyvenseną.
Rezultatas: Ažuožeriuose, A. Vienuolio gatvėje - dar viena nauja poilsio erdvė, kurioje įrengti šeši lauko treniruokliai.
 
Žeimelio bendruomenės centras, Pakruojo r.
Projekto pavadinimas: TERITORIJOS PRIE ŽEIMELIO BENDRUOMENĖS PASTATO SUTVARKYMAS
Tikslas: įsigyti laisvalaikio įrangą ir sutvarkyti teritoriją.
Rezultatas: Žeimelio bendruomenės centro teritorijos tvarkymas buvo labai sudėtingas, nes reikėjo atvežti, užpilti ir išlyginti beveik 11 arų plotą. Teritorija buvo labai apleista, daug šiukšlių, įvairių krūmynų ir didelis nuolydis. Žeimelio žemės ūkio bendrovės dėka buvo atvežta daug žemės, viskas išlyginta. Bendruomenės nariai teritoriją apsodino tujomis, kitais daugiamečiais augalais ir gėlėmis. Yra pastatytos sūpynės vaikams, suolai, pavėsinė. Kadangi vyksta patalpų remontas ir teritorijoje daug važinėjama, todėl žolė bus pasėta ateinančių metų pavasari ir žeimeliečiams su vaikučiais bus smagu leisti laisvalaikį.
 

Serdokų kaimo bendruomenė, Vilkaviškio r.
Projekto pavadinimas: KAIMO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ PRIEŽIŪRA IR SUTVARKYMAS, PRITAIKANT JAS KAIMO GYVENTOJŲ POREIKIAMS
Tikslas: sutvarkyti viešąsias erdves ir sudaryti sąlygas aktyviam laisvalaikio praleidimui viešose erdvėse.
Rezultatas: projekto vykdomomis veiklomis bendruomenė siekė sutvarkyti viešąsias erdves, kad jos taptų patrauklesnės aktyviam laisvalaikio praleidimui. Įgyvendinus projektą įsigytas vejos traktorius, statybinis karutis, 2 grėbliai, 2 kastuvai, lapų pūstuvas, benzininis trimeris ir betoninės šiukšliadėžės, kurių pagalba bus galima prižiūrėti viešąsias erdves ir taip jas puoselėti. Įrengtas betoninis teniso stalas, o tai bendruomenės narius ir kaimo gyventojus skatins aktyviau leisti laisvalaikį viešose erdvėse.
Sutvarkytos viešosios erdvės skatina kaimo gyventojus būti aktyvesniais, dažniau sportuoti viešose erdvėse.
 

Vydmantų kaimo bendruomenės centras "Vydmantai", Kretingos r.
Projekto pavadinimas: PAPLŪDIMIO – POILSIO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS VYDMANTUOSE 
Tikslas: įsigyti ir pastatyti lauko inventorių bei sutvarkyti teritoriją, kurioje bus įrengtas paplūdimys – poilsio aikštelė.
Rezultatas: paruošta teritorija, pastatyti suolai su stoginėmis, šiukšliadėžės, atvežtas smėlis. Tad jau kitąmet bendruomenės nariai ir jų svečiai galės naudotis maudykla, kurios vanduo sezono metu tiriamas kas mėnesį. Dar laukia pakrantės valymo darbai, persirengimo kabinos pastatymas ir WC įrengimas.
 

Visuomeninė organizacija „Dapkūniškių bendruomenės centras“, Molėtų r.
Projekto pavadinimas: POILSIO IR LAISVALAIKIO ZONOS ĮRENGIMAS DAPKŪNIŠKIŲ KAIME
Tikslas: įsigyti ir pastatyti vaikams ir suaugusiems lauko treniruoklius, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, sutvarkyti poilsio ir laisvalaikio zoną.
Rezultatas: įrengta ir sutvarkyta Dapkūniškių kaimo poilsio ir laisvalaikio zona (pastatyti lauko treniruokliai bei įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.), kur laisvalaikį aktyviai galės leisti tiek vaikai tiek ir suaugę.
 
Sintautų bendruomenės centras, Šakių r.
Projekto pavadinimas: AKTYVAUS LAISVALAIKIO ERDVĖ SINTAUTUOSE 
Tikslas: aktyvus laisvalaikio propagavimas - aktyvų laisvalaikį mėgstantiems miestelio gyventojams ir svečiams. Sklype, kuriame jau įrengta vaikų žaidimų aikštelė, įsigyti ir sumontuoti lauko treniruokliai.
Rezultatas: įrengta aktyvaus laisvalaikio erdvė tapo patraukli visai kaimo bendruomenei. Tai jau įrengtos aikštelės erdvės praplėtimas ir pritaikymas įvairaus amžiaus žmonėms pasimankštinimui, pasivaikščiojimui ar tiesiog smagiam pasibuvimui kartu. 
Įsigyti ir sumontuoti lauko treniruokliai visiems kūno raumenims mankštinti tiek vasarą, tiek žiemą. Pilnai išnaudodami projekto lėšas, bendruomeniečiai savanoriškai paruošė reikalingus dokumentus ir atliko lauko įrenginių įbetonavimo bei surinkimo darbus.
 
Sidabravo kaimo bendruomenė, Radviliškio r. 
Projekto pavadinimas: NUOSTABI VAIKYSTĖ 
Tikslas: įrengti vaikų poilsio zoną. 
Rezultatas: sutvarkyta žaidimų aikštelė, kurioje pastatytos supynės, arkliukas, įrengta smėlio dėžė. Sidabravo kaimo vaikai saugiai žaidžia, linksmai leidžia laisvalaikį, o juos prižiūrintys bendruomenės nariai – bendrauja, dalinasi patirtimi vaikų priežiūros ir ugdymo klausimais. Vasarą vyko vaikų stovyklos. 


  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X