Apie programos stebėseną ir vertinimą

Programos vertinimas ir ataskaitos rengimas. Šią priemonę vykdo viešųjų pirkimų procedūrų metu atrinkti ūkio subjektai. Viešuosius pirkimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, atliks Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.  Vertinimu bus siekiama nustatyti programos veiksmingumą, įskaitant jos poveikį vaikų mitybos įpročiams. Programos vertinimo ataskaita turi būti parengta ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 1 d.