Vaisiai mokykloms

Informacija pareiškėjams

 

Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa įgyvendinama siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves, pratinti jų vartojimą ir ateityje. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojama vaisių ir daržovių dienos norma vienam asmeniui yra 400 g, tačiau dauguma vaikų vaisių bei daržovių vartoja mažiau.

Tyrimai rodo, kad sveikatai palankios mitybos įpročiai susiformuoja vaikystėje, todėl būtent ikimokyklinio amžiaus vaikams bei pradinių klasių mokiniams nemokamai dalijamos morkos, obuoliai, kriaušės bei obuolių, kriaušių, morkų, serbentų, braškių, aviečių, aronijų sultys ir jų mišiniai.

Daug vaisių ir daržovių vaikystėje valgę asmenys ir toliau jų vartoja pakankamai, o gerus įpročius perduoda savo vaikams. Lietuvoje programa pradėta vykdyti 2009 metais.

SVARBU: Informuojame, kad 2019/2020 mokslo metais pagal programą „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ vaisiai ir daržovės bei sultys bus tiekiami nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d.

SVARBU: Patvirtintas  2019/2020 mokslo metų programos „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį vaisiams ir daržovėms bei sultims dalinti – 1,27 € ( be PVM). Pareiškėjui viršijus vaikui per mėnesį nustatytą lėšų limitą, viršyta dalis kompensuojama nebus.

SVARBU: Išdalintų produktų žurnalas. Prašome atkreipti dėmesį, kad pildant Išdalintų produktų žurnalą, skiltyje "Faktinis vaikų skaičius, kurie gavo produktus", įrašomas tas vaikų skaičius, kuris dalinimo dieną buvo deklaruojamas ugdymo įstaigų vedamuose elektroniniuose dienynuose/dienynuose. Pildant skiltį "Vaikams išdalintų produktų kiekis", produktų kiekis turi būti toks, kad neviršytų nustatytos vaisių ar daržovių bei sulčių  porcijos dydžio. Skiltyje "Produktų dalijimo data" rašoma ta diena,  kurią buvo dalijami vaisiai, daržovės bei sultys. Atkreipiame dėmesį, kad produktai dalijami ne daugiau, kaip tris kartus per savaitę. Teikiant Mokėjimo prašymą už "Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose" programą, nurodomas faktinis vaikų skaičiius  privalo sutapti su faktiniu vaikų skaičiumi, deklaruojamu ugdymo įstaigų pildomuose elektroniniuose dienynuose.

SVARBU: Pagal Programą tiekiami vaisiai ir daržovės turi būti gamintojų (augintojų) sufasuoti ir paženklinti, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-2 "Dėl Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškųžemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524 "Dėl Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos"), išskyrus tuos atvejus, kai pats gamintojas (augintojas) tiesiogiai tiekia produktus ugdymo įstaigoms. Pareiškėjai, tiekiantys ugdymo įstaigoms vaisius ir daržoves bei jų sultis, išskyrus ugdymo įstaigas, produktus įsigyja tiesiogiai iš sertifikuotų ekologiškų arba pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą sertifikuotų produktų (toliau - NKP) gamintojų (augintojų). Lietuvos ekologiškų arba NKP gamintojų (augintojų) sąrašai yra skelbiami VšĮ "Ekoagros" interneto svetainėje https://www.ekoagros.lt/lt/certificates. Ugdymo įstaigoms pateiktų produktų lydimuosiuose dokumentuose nurodomas ekologinės gamybos patvirtinamojo dokumento ir (arba) NKP sertifikato numeris. 

SVARBU: Vaisių ir daržovių bei sulčių paramos dydžiai už teikiamus produktus 2019 – 2020 mokslo metams

SVARBU: Tiekiantys ugdymo įstaigoms vaisius ir daržoves bei jų sultis, išskyrus ugdymo įstaigas, produktus įsigyja tiesiogiai iš sertifikuotų ekologiškų arba pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą sertifikuotų produktų (toliau - NPK) gamintojų (augintojų). Lietuvos ekologiškų arba NPK gamintojų (augintojų) sąrašai yra skelbiami VšĮ "Ekoagros" interneto svetainėje https://www.ekoagros.lt/lt/certificates.

 

 

Apie programos stebėseną ir vertinimą

2022-2023 mokslo metais Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliota institucija – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras atliks vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose praėjusių penkerių metų programos vertinimą. Vertinimu bus siekiama nustatyti programos veiksmingumą, įskaitant jos poveikį vaikų mitybos įpročiams.


 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VŠĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
Direktorė - Aneta Kacėnaitė
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Tel. +370 37 397 070

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
X