Vaisiai mokykloms

Informacija pareiškėjams

Lietuvoje pagal Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą (toliau - Programa) vaisiai ir daržovės bei sultys  pradėtos dalyti 2009 metais. Programos tikslas - padidinti suvartojamų vaisių ir daržovių dalį vaikų mityboje ir įdiegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai.

 

 

SVARBU: Pagal Programą vaisiai ir daržovės bei sultys 2021/2022 mokslo metais tiekiami nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. Vaisiai ir daržovės bei sultys vaikams dalijamos per mokslo metus, kiekvieną mokslo metų mėnesį

SVARBU: Patvirtintas 2021/2022 mokslo metų programos Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį vaisiams ir daržovėms bei sultims dalinti – 1,27 € (be PVM). Pareiškėjams, pasitvirtinusiems paraišką tik dėl savo auginamų produktų (vaisių arba daržovių), galiojantis lėšų limitas: 0,87 € (be PVM) lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį vaisiams dalyti; 0,40 € (be PVM) lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį daržovėms dalyti. Pareiškėjui viršijus vaikui per mėnesį nustatytą lėšų limitą, viršyta dalis kompensuojama nebus.

SVARBU: Prašome atkreipti dėmesį, kad pildant "Išdalytų produktų registrą", skiltyje "Faktinis vaikų skaičius, kurie gavo produktus", įrašomas tas vaikų skaičius, kuris dalinimo dieną buvo deklaruojamas ugdymo įstaigų vedamuose elektroniniuose dienynuose/dienynuose. Pildant skiltį "Vaikams išdalytų produktų kiekis", produktų kiekis turi būti toks, kad neviršytų nustatyto vaisių ar daržovių bei sulčių  porcijos dydžio. Skiltyje "Produktų dalijimo data" rašoma ta data,  kurią buvo dalijami vaisiai, daržovės bei sultys. Produktus vartojančių vaikų skaičius, nurodytas registre produktų dalijimo dieną, gali būti didesnis ne daugiau kaip 3 proc. negu vaikų skaičius, nurodytas ugdymo įstaigos dienyne. Neviršijant nustatyto dalijimo dieną vaikų skaičiaus skirtumo, vaikams dalijimo dieną neišdalytų produktų likutį galima išdalyti kitą dalijimo dienos ugdymo įstaigos darbo dieną.

SVARBU: Vaikui skiriamą porciją sudaro vienas iš produktų: obuolys ar kriaušė iki 200 g; 80-150 g pjaustytų morkų; 100 - 200 ml vaisių ir (arba) daržovių sulčių. Vaisių ir daržovių produktai dalijami iki trijų kartų per savaitę; ne mažiau kaip du kartus per mėnesį (skirtingomis savaitėmis) turi būti dalijamos daržovės; vieną kartą per mėnesį gali būti tiekiamos vaisių ir (arba) daržovių sultys. Vaisių ir daržovių produktų dalijimas turi būti tolygiai išdėstomas per mėnesį, t. y. kiekvieną savaitę turi būti patiekiama vaisiaus (ar sulčių) ir (ar) daržovės porcija (daržovės turi būti dalijamos kas antrą savaitę, išskyrus tuos atvejus, kai yra nurodytos vaikų atostogos, tokiais atvejais daržovių porciją galima tiekti dvi savaites iš eilės).

SVARBU: dalijamos morkos turi būti nuskustos ir paruoštos vartoti: supjaustytos lazdelėmis arba gabalėliais (ne trumpesniais kaip 25 mm ir ne ilgesniais kaip 80 mm, kurių diametras yra 20-40 mm) arba, jei tiekiamos morkos yra trumpesnės kaip 150 mm ir jų diametras storajame morkos gale yra ne didesnis kaip 30 mm, jos gali būti tiekiamos vaikams nepjaustytos, išskyrus tuos atvejus, kai morkos dedamos į produktų davinį- į davinį morkos dedamos neskustos ir nepjaustytos.

SVARBU: Pareiškėjai, tiekiantys ugdymo įstaigoms vaisius ir daržoves bei jų sultis, išskyrus ugdymo įstaigas, produktus įsigyja tiesiogiai iš sertifikuotų ekologiškų arba pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą sertifikuotų produktų (toliau - NKP) gamintojų (augintojų). Lietuvos ekologiškų arba NKP gamintojų (augintojų) sąrašai yra skelbiami VšĮ "Ekoagros" interneto svetainėje https://www.ekoagros.lt/lt/certificates. Ugdymo įstaigoms pateiktų produktų lydimuosiuose dokumentuose nurodomas ekologinės gamybos patvirtinamojo dokumento ir (arba) NKP sertifikato numeris.

SVARBU: Valstybės lygio eksremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir karantino metu, sustabdžius ugdymo įstaigos organizavimo procesą ilgesniam nei 3 savaičių laikotarpiui ugdymo įstaigose, 2021/2022 mokslo metais produktų davinių dalijimas ugdymo įstaigoms ugdymo procesą vedančioms nuotoliniu būdu, galimas tik gavus Europos Komisijos leidimą. Esant būtinybei bei gavus leidimą iš Europos Komisijos, visa informacija susijusi su davinių dalijimu bus skelbiama Agentūros interneto svetainėje.

Vaisių ir daržovių bei sulčių paramos dydžiai už teikiamus produktus 2021 – 2022 mokslo metams

Informacija apie produktų davinių dalijimo vaikams tvarką

 

Apie programos stebėseną ir vertinimą

Programos vertinimas ir ataskaitos rengimas. Šią priemonę vykdo viešųjų pirkimų procedūrų metu atrinkti ūkio subjektai. Viešuosius pirkimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, atliks Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.  Vertinimu bus siekiama nustatyti programos veiksmingumą, įskaitant jos poveikį vaikų mitybos įpročiams. Programos vertinimo ataskaita turi būti parengta ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 1 d.


 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X