Informacija tiekėjams

 

Pagal Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą (toliau - Programa) pienas ir pieno produktai vaikų ugdymo įstaigose Lietuvoje dalyjami nuo 2004 metų. Programa parengta siekiant padidinti suvartojamų pieno ir pieno produktų dalį vaikų mityboje ir įdiegti vaikams supratimą apie pieno ir pieno produktų vartojimo teigiamą poveikį sveikatai.

  • SVARBU: 2023 - 2024 mokslo metais pagal Programą pienas ir pieno produktai tiekiami ugdymo įstaigoms nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. gegužės 31 d. Pienas ir pieno produktai vaikams dalijami per mokslo metus, kiekvieną mokslo metų mėnesį. Mokėjimo prašymas už tiekiamą pieną ir pieno produktus turi būti pateiktas per 3 mėnesius po ataskaitinio laikotarpio.
  • SVARBU: 2023 - 2024 mokslo metų Programos lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį pienui ir pieno produktams dalyti – 1,53 Eur su PVM. Tiekėjui viršijus vienam vaikui per mėnesį nustatytą lėšų limitą, viršyta dalis kompensuojama nebus.
  • SVARBU: Pienas ir pieno produktai dalijami iki trijų kartų per savaitę, iš kurių bent du kartus turi būti tiekiamas geriamasis pienas. Vieną kartą per mėnesį gali būti tiekiamas  brandintas sūris.
  • SVARBU: vaikui skiriamą porciją sudaro vienas iš produktų: 125 - 150 ml pieno; 125 g jogurto; 40 g šviežio ar brandinto sūrio.
  • SVARBU: Mokėjimo prašymai paramai gauti Agentūrai teikiami naudojantis Rinkos reguliavimo priemonių administravimo informacinės sistemos (RRPAIS) terminalu. Norėdami gauti tiesioginę prieigą (prisijungimo vardą, slaptažodį, naudotojų prieigos teises) prie RRPAIS terminalo, turite Agentūrai pateikti prašymą dėl prisijungimo suteikimo el. paštu: info@litfood.lt.

Rekomendacinis pieno ir pieno produktų asortimento sąrašas 2023 - 2024 mokslo metams

Paramos už tiekiamus pieną ir pieno produktus 2023 - 2024 mokslo metais dydžiai 

Rekomendacijos teikiant "Paraišką tiekėjui patvirtinti"

Rekomendacijos "Išdalytų produktų registro" pildymui 

Sutarties dėl produktų tiekimo pagal Programą rekomendacinės formos pavyzdys

Tiekėjų sąrašas 

Mokėjimo prašymo pateikimo instrukcija

Dažniausiai pasitaikančios klaidos, teikiant Mokėjimo prašymą

Programos visuomenės informavimo ir švietimo priemonių planas 2023 - 2024 mokslo metams