Apie programos stebėseną ir vertinimą

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos vertinimas ir ataskaita

Programos vertinimas ir ataskaita parengta siekiant nustatyti Programos veiksmingumą, įskaitant jos poveikį vaikų mitybos įpročiams. 

Programos 2017 - 2023 mokslo metų strategijos įgyvendinimo vertinimo ataskaita

Programos 2017 - 2023 mokslo metų strategijos įgyvendinimo vertinimo ataskaitos santrauka