Pienas vaikams

Informacija pareiškėjams

Pagal Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą (toliau - Programa) pienas ir pieno produktai vaikų ugdymo įstaigose Lietuvoje dalyjami nuo 2004 metų. Programa parengta siekiant padidinti suvartojamų pieno ir pieno produktų dalį vaikų mityboje ir įdiegti vaikams supratimą apie pieno ir pieno produktų vartojimo teigiamą poveikį sveikatai.

Tyrimai rodo, kad sveikatai palankios mitybos įpročiai susiformuoja vaikystėje, todėl būtent ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams bei pradinių klasių mokiniams nemokamai dalijami pieno gaminiai: geriamasis pienas, kefyras, geriamasis jogurtas, švieži ir brandinti (puskiečiai ir kietieji ilgai brandinti) sūriai.

 

  • SVARBU: 2021/2022 mokslo metais pagal Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą pienas ir pieno produktai tiekiami nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. Pienas ir pieno produktai vaikams dalijami per mokslo metus, kiekvieną mokslo metų mėnesį.
  • SVARBU: Patvirtintas 2021/2022 mokslo metų programos Vaisių  ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį pienui ir pieno produktams dalinti – 2,01 Eur su PVM (pareiškėjui viršijus vienam vaikui per mėnesį nustatytą lėšų limitą, viršyta dalis kompensuojama nebus).
  • SVARBU: Prašome atkreipti dėmesį, kad pildant "Išdalytų produktų registrą", skiltyje "Faktinis vaikų skaičius, kurie gavo produktus", įrašomas tas vaikų skaičius, kuris dalinimo dieną buvo deklaruojamas ugdymo įstaigų vedamuose elektroniniuose dienynuose/dienynuose. Pildant skiltį "Vaikams išdalytų produktų kiekis", produktų kiekis turi būti toks, kad neviršytų nustatyto pieno ir pieno produktų porcijos dydžio. Skiltyje "Produktų dalijimo data" rašoma ta diena, kurią buvo dalijami pienas ir pieno produktai. Atkreipiame dėmesį, kad pienas ir pieno produktai dalijami ne daugiau, kaip trys kartai į savaitę, iš kurių du kartus yra  dalijamas pienas. Produktus vartojančių vaikų skaičius, nurodytas registre produktų dalijimo dieną, gali būti didesnis ne daugiau kaip 3 procentai, negu vaikų skaičius, nurodytas ugdymo įstaigos dienyne. Neviršijant nustatyto dalijimo dieną vaikų skaičiaus skirtumo, vaikams dalijimo dieną neišdalytų produktų likutį galima išdalyti kitą po dalijimo dienos ugdymo įstaigos darbo dieną.
  • SVARBU: Vaikui skiriamą porciją sudaro vienas iš produktų: 150-200 ml. pieno; 120-150 g. kefyro ar geriamojo jogurto;  125  g. jogurto; 40 g šviežio ar brandinto sūrio.
  • SVARBU: Valstybės lygio ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir karantino metu, sustabdžius ugdymo organizavimo procesą ilgesniam nei 3 savaičių laikotarpiui ugdymo įstaigose, 2021/2022 mokslo metais produktų davinių dalijimas ugdymo įstaigoms ugdymo procesą vedančioms nuotoliniu būdu, galimas tik gavus Europos Komisijos leidimą. Esant būtinybei bei gavus leidimą iš Europos Komisijos, visa informacija susijusi su davinių dalijimu bus skelbiama Agentūros interneto svetainėje

Rekomenduojamas remiamų pieno gaminių asortimentas 

Paramos dydžiai už tiekiamus pieną bei pieno produktus 2021 - 2022 mokslo metais

 

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X