Pienas vaikams

Informacija pareiškėjams

 

Pagal Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą (toliau - Programa) pienas ir pieno produktai vaikų ugdymo įstaigose Lietuvoje dalyjami nuo 2004 metų. Programa parengta siekiant padidinti suvartojamų pieno ir pieno produktų dalį vaikų mityboje ir įdiegti vaikams supratimą apie pieno ir pieno produktų vartojimo teigiamą poveikį sveikatai.

  • SVARBU: 2022/2023 mokslo metais pagal Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programą pienas ir pieno produktai tiekiami ugdymo įstaigoms nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d. Pienas ir pieno produktai vaikams dalijami per mokslo metus, kiekvieną mokslo metų mėnesį. Mokėjimo prašymas už tiekiamus produktus turi būti pateiktas per 3 mėnesius po ataskaitinio laikotarpio.
  • SVARBU: Patvirtintas 2022/2023 mokslo metų programos Vaisių  ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį pienui ir pieno produktams dalinti – 2,01 Eur su PVM (pareiškėjui viršijus vienam vaikui per mėnesį nustatytą lėšų limitą, viršyta dalis kompensuojama nebus).
  • SVARBU: Atkreipiame dėmesį, kad ugdymo įstaigoms pildant "Išdalytų produktų registrą", skiltyje "Faktinis vaikų skaičius, kurie gavo produktus", įrašomas tas vaikų skaičius, kuris dalinimo dieną buvo deklaruojamas ugdymo įstaigų vedamuose elektroniniuose dienynuose/dienynuose. Pildant skiltį "Vaikams išdalytų produktų kiekis", produktų kiekis turi būti toks, kad neviršytų nustatyto pieno ir pieno produktų porcijos dydžio. Skiltyje "Produktų dalijimo data" rašoma ta diena, kurią buvo dalijami pienas ir pieno produktai. Svarbu, kad pienas ir pieno produktai būtų dalijami ne daugiau, kaip trys kartai į savaitę, iš kurių du kartus yra  dalijamas pienas. Produktus vartojančių vaikų skaičius, nurodytas registre produktų dalijimo dieną, gali būti didesnis ne daugiau kaip 3 procentai, negu vaikų skaičius, nurodytas ugdymo įstaigos dienyne. Neviršijant nustatyto dalijimo dieną vaikų skaičiaus skirtumo, vaikams dalijimo dieną neišdalytų produktų likutį galima išdalyti kitą po dalijimo dienos ugdymo įstaigos darbo dieną.
  • SVARBU: Vaikui skiriamą porciją sudaro vienas iš produktų: 150-200 ml. pieno; 120-150 g. kefyro ar geriamojo jogurto;  125  g. jogurto; 40 g šviežio ar brandinto sūrio.
  • SVARBU: Mokėjimo prašymai paramai gauti Agentūrai teikiami tik naudojantis Rinkos reguliavimo priemonių administravimo informacinės sistemos (RRPAIS) terminalu. Norėdami gauti tiesioginę prieigą (prisijungimo vardą, slaptažodį, naudotojų prieigos teises) prie RRPAIS terminalo, turite Agentūrai pateikti prašymą dėl prisijungimo suteikimo el. paštu: info@litfood.lt.

Rekomenduojamas remiamų pieno gaminių asortimentas 

Paramos dydžiai už tiekiamus pieną bei pieno produktus 2022 - 2023 mokslo metais

Rekomendacijos pasitvirtinant pareiškėju

Mokėjimo prašymo pateikimo instrukcija

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X