Naujienos

Sausį skelbiamas kvietimas teikti paraiškas

Gruodžio viduryje Europos Komisija (EK) patvirtino 2023 metų informavimo ir skatinimo priemonių žemės ūkio ir maisto sektoriuje darbo programą (žr. EK pranešimą).

Planuojama 2023 m. sausio 19 d. skelbti kvietimą teikti paraiškas informavimo ir skatinimo programoms žemės ūkio ir maisto sektoriuje finansuoti. Programos, kurių trukmė gali būti nuo vienerių iki trejų metų, galės būti įgyvendinamos Europos Sąjungos (ES) šalyse (t. y. vidaus rinkoje) arba trečiosiose šalyse (nepriklausančiose ES). Dalyvavimas informavimo ir skatinimo programose turėtų atverti ES ūkininkams bei maisto gamintojams naujas produkcijos realizavimo galimybes bei padėti įsitvirtinti besiplečiančioje ir dinamiškoje pasaulinėje žemės ūkio ir maisto produktų rinkoje.

Programas turės sudaryti skatinimo veiklos ir informacinės kampanijos, susidedančios iš tokių priemonių kaip reklama prekybos vietose, dalyvavimas nacionaliniuose, tarptautiniuose renginiuose bei mugėse, veiklos socialiniuose tinkluose, reklama populiariuose internetiniuose portaluose, verslo susitikimai, mokomieji vizitai ir t. t. Šių programų įgyvendinimui bus skirta 176,4 mln. eurų. Svarbu paminėti, jog paramos gavėjas prie programos įgyvendinimo turės prisidėti ir savo lėšomis. ES finansavimo dalis priklauso nuo programos tipo: įprastai ES finansuoja 70 proc. vidaus rinkoje vykdomų programų tinkamų išlaidų ir 80 proc. trečiosiose šalyse vykdomų programų tinkamų išlaidų.

Paprastosios ir daugiašalės programos

Programos yra skirstomos į paprastąsias (joms numatoma skirti 89 mln. eurų) ir daugiašales (joms numatoma skirti 87,4 mln. eurų). Paprastąsias programas įgyvendina viena ar kelios organizacijos iš tos pačios ES valstybės narės, o daugiašales programas – bent dvi organizacijos iš mažiausiai dviejų ES valstybių narių arba viena ar daugiau ES organizacijų. Paprastųjų ir daugiašalių programų įgyvendinimui yra taikomi skirtingi administravimo modeliai: Lietuvos paramos gavėjų vykdomų paprastųjų programų įgyvendinimą administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“), daugiašalių programų - Europos Komisijos Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA). Metinėje darbo programoje yra nurodytos programų temos bei prioritetai, kurie priklauso  nuo to, kur yra įgyvendinama programa – ES vidaus rinkoje ar trečiojoje šalyje. Įgyvendinant programas yra numatyti tokie prioritetai: ES kokybės schemos (t. y. ekologinė gamyba, saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda, tradiciniai gaminiai ir kt.), tvarus žemės ūkis, šviežių vaisių ir daržovių vartojimas, specifiniai ES ūkininkavimo metodai bei žemės ūkio, maisto produktų išskirtinumas ir kt. Tikimasi, jog įgyvendinus programas stiprės ES produkcijos konkurencingumas, didės jos vartojimas bei užimama rinkos dalis tiek ES viduje, tiek trečiosiose šalyse. 

Daugiau informacijos apie programas ir būsimąjį kvietimą galima rasti Europos Komisijos internetinėje svetainėje.

Kas gali teikti paraiškas ir dalyvauti programose?

Pareiškėjais gali būti organizacijos, vienijančios įvairių žemės ūkio produktų bei maisto gamintojus. Tinkamas žemės ūkio bei maisto produktų, kuriems taikomos programos, sąrašas yra pateiktas  Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 1 priede.  Programos taip pat gali būti skirtos tam tikroms sistemoms puoselėti ir populiarinti, numatytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1144/2014 5 straipsnio 4 dalyje: ekologinei gamybai, kokybės sistemoms, kokybės schemoms, atokiausiems regionams būdingų kokybiškų žemės ūkio produktų grafiniam simboliui.

Programų dalyviai turi atitikti ES reglamentų reikalavimus ir sąlygas, pateiktas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 1144/2014 7 straipsnis, 1 dalis ir EK deleguotame reglamente (ES)2015/1829 1 straipsnis, 1 dalis.

Kaip pateikti paraiškas?

Numatoma paraiškų pateikimo termino pabaiga - 2023 m. balandžio 20 d. Potencialūs paramos gavėjai paraiškas turės pateikti elektroniniu būdu. Informaciją paskelbtą kvietimą teikti paraiškas bus galima rasti EK Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA) interneto svetainėje. EK, siekdama geriau informuoti potencialius pareiškėjus apie būsimąjį kvietimą teikti paraiškas bei supažindinti juos su 2023 m. darbo programa, 2023 m. vasario 1-2 d. organizuos Infodieną (žr. preliminarią Infodienos darbotvarkę). Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra savo kompetencijos ribose taip pat teiks informacinę pagalbą potencialiems pareiškėjams, nuosekliai informuodama apie paraiškų teikimo bei programų įgyvendinimo aktualijas.

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X