Pirmieji pateiktų paraiškų vertinimo rezultatai: ar teikė paraiškas Lietuvos pareiškėjai?

Europos Komisija (EK) pateikė informaciją apie pirminius paraiškų vertinimo rezultatus. Iš viso buvo gauta 119 paraiškų iš 26 Europos Sąjungos (ES) šalių informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų finansavimui gauti: paprastųjų (SIMPLE) programų finansavimui gauti pateiktos 98 paraiškos, o daugiašalių (MULTI) programų - 21 paraiška. EK, atlikusi  visų paraiškų pirminį vertinimą, 18 paraiškų pripažino netinkamomis.

Lentelėje pateikta informacija apie gautas paraiškas:

Programos tipas

Pateikta paraiškų, vnt.

Šiuo metu netinkamomis pripažinta paraiškų, vnt.

Toliau vertinamų paraiškų skaičius, vnt.

Bendras prašomas finansavimas, mln. Eur

EK numatytas biudžetas, mln. Eur

SIMPLE

98

16

82

156,0

89,0

MULTI

21

2

19

62,0

82,4

Kaip matome, paprastųjų (SIMPLE) programų pareiškėjai pretenduoja į gerokai didesnę paramą, negu yra numatyta biudžete (89,0 mln. eurų). Daugiašalių (MULTI) programų pareiškėjai prašo mažiau, nei numatyta biudžete  (82,4 mln. eurų).

EK informavo ir apie Lietuvos pareiškėjų pateiktas paraiškas: paprastųjų (SIMPLE) programų konkurse pateikta 1 paraiška iš Lietuvos, daugiašalių (MULTI) programų konkurse gautos 2 paraiškos, kurias pateikė Lietuvos pareiškėjai kartu su pareiškėjais iš kitų šalių.

EK planuoja pateiktų paraiškų vertinimą įvykdyti iki š. m. rugsėjo mėn. Baigus vertinimą ir EK priėmus sprendimą dėl finansavimo skyrimo, pareiškėjai bus informuoti apie paraiškų vertinimo bei atrankos rezultatus. 2023 m. gruodžio mėn. planuojama pradėti programų įgyvendinimo sutarčių pasirašymą su pareiškėjais, kurių paraiškoms numatyta skirti finansavimą. 

Informacija apie pateiktas paraiškas bei jų vertinimo eigą pateikiama čia.

Primename, jog kvietimai teikti paraiškas skelbiami kasmet.