Nustatyta kvietimo dėl informavimo ir skatinimo priemonių žemės ūkio produktų srityje paskelbimo data

Europos Komisija praėjusią savaitę nusprendė, kad kvietimas teikti paraiškas informavimo ir skatinimo programoms žemės ūkio produktų sektoriuje finansuoti bus skelbiamas nuo 2023 m. sausio 20 d. Šių programų įgyvendinimui bus skirta 176,4 mln. eurų. Paramos gavėjai prie programų įgyvendinimo turės prisidėti ir savo lėšomis: ES finansavimo dalis yra 70-80 proc. priklausomai nuo programos tipo.

Numatoma paraiškų pateikimo termino pabaiga - 2023 m. balandžio 21 d. Potencialūs paramos gavėjai paraiškas turės pateikti elektroniniu būdu. Informaciją apie patvirtintą darbo programą bei paskelbtą kvietimą teikti paraiškas bus galima rasti EK Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA) interneto svetainėje. EK, siekdama geriau informuoti potencialius pareiškėjus apie būsimąjį kvietimą teikti paraiškas bei supažindinti juos su 2023 m. darbo programa, 2023 m. vasario 1-2 d. organizuos Infodieną

Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra savo kompetencijos ribose taip pat teiks informacinę pagalbą potencialiems pareiškėjams. Artimiausiu metu planuojame potencialius pareiškėjus detaliau supažindinti su 2023 m. informavimo ir skatinimo priemonių žemės ūkio produktų sektoriuje darbo programa bei pareiškėjų dalyvavimo tvarka teikiant paraiškas.