Laukiame 2024 metų darbo programos paskelbimo

Europos Komisija (EK) planuoja šių metų pabaigoje patvirtinti 2024 m. informavimo ir pardavimo skatinimo priemonių žemės ūkio ir maisto sektoriuje darbo programą. Šiuo metu ruošiamas darbo programos projektas, dėl kurio rudenį vyks EK ir Europos Sąjungos (ES) šalių narių atstovų diskusijos.

Kokie pasikeitimai numatomi 2024 metais lyginant su 2023 metų darbo programa? Pavyzdžiui, planuojama 3 mln. eurų padidinti paprastosioms (SIMPLE, būtent šio tipo Lietuvos pareiškėjų programas administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra) programoms numatomą skirti biudžetą ir šias papildomas lėšas įtraukti į trečiosiose šalyse (t. y. ne ES šalyse) planuojamų įgyvendinti programų biudžetą. Iš viso 2024 m. SIMPLE programoms numatyta skirti 92 mln. eurų. Atitinkamai 3 mln. eurų siūloma sumažinti daugiašalių programų (MULTI, šias programas administruoja EK) biudžetą. 2024 m. iš viso MULTI programoms bus skiriama 84,4 mln. Eur.

Naujas kvietimas teikti paraiškas informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo programų finansavimui gauti pagal patvirtintą 2024 m. programą bus skelbiamas kitų metų pradžioje, greičiausiai – sausio mėnesį. Paraiškų rengimui ir pateikimui įprastai yra numatomas ~3 mėnesių terminas nuo kvietimo paskelbimo.

Nors dar nėra baigtas paraiškų pateiktų pagal 2023 m. darbo programą vertinimas, potencialūs pareiškėjai jau gali pradėti planuoti ir ruoštis būsimam paraiškų teikimo kvietimui, kuris bus paskelbtas 2024 metų pradžioje.

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami kasmet.