Kasmetinė „Info diena“: aptarti ES informavimo ir skatinimo programų finansavimo bei rengimo aspektai

Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD (DG AGRI) ir Europos mokslinių tyrimų vykdomoji agentūra (REA) š. m. vasario 1–2 d. organizavo nuotolinį dviejų dienų renginį „Info diena“, kuriame dalyvavo 845 atstovai iš 45 šalių. Kasmet organizuojama informacijos diena surengta, paskelbus 2022 m. kvietimus, teikti paraiškas paprastų ir daugiašalių informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimui gauti.

Pirmoji renginio diena buvo skirta aktualiems skatinimo politikos aspektams. Pranešėjai iš Europos Komisijos aptarė paramą perėjimui prie tvaresnės Europos maisto sistemos ir jos sąsają su strategija „Farm 2 Fork“ (liet. „Nuo ūkio iki stalo“). Kartu buvo pristatyti vykdomos politikos peržiūros rezultatai, metinės darbo programos ir kvietimų teikti pasiūlymus prioritetai.

Antrosios dienos Europos Komisijos atstovų, išorės ekspertų ir jau vykdomų programų koordinatorių pranešimai buvo orientuoti į sėkmingų programų kūrimą bei įgyvendinimą. Pristatymuose akcentuoti keli sudėtingi aspektai, tokie kaip tvarumo klausimas 2022 m. programos pasiūlymuose bei projektų derinimas prie žaliojo kurso, Europos kovos su vėžiu plano prioritetai ir jų atitikimas valstybių narių sveikos mitybos gairėse nustatytiems tikslams. Pranešimuose taip pat aptartas sėkmingos strategijos rengimas ir kaip plėtoti komunikacijos kampanijas, skirtas tvariai gamybai bei vartojimui. Pranešėjai iš Ispanijos, Graikijos, Belgijos pristatė renginio dalyviams savo įgyvendinamas programas.

Renginio dalyviai taip pat turėjo galimybę sudalyvauti potencialių projektų partnerių paieškos sesijose.

Su „Info dienos“ įrašais ir dalyvių pristatymais galima susipažinti renginiui skirtame interneto tinklalapyje.