Atnaujintos paprastųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Agentūra), atsižvelgdama į sukauptą paprastųjų (SIMPLE) informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo programų administravimo patirtį, papildė paskelbtas rekomendacijas dėl paprastųjų (SIMPLE) programų vykdymo bei ataskaitų teikimo. Atnaujintose rekomendacijose – papildoma informacija apie tinkamus vaizdinius įrodymus, kurie leis Agentūrai įsitikinti, kad programos priemonės įgyvendintos taip, kaip aprašyta paprastojoje (SIMPLE) programoje.

Rekomendacijos atnaujinamos nuolat, kad pareiškėjai turėtų aktualų pagalbinį įrankį, padedantį užtikrinti sklandų paprastųjų programų vykdymą. Su atnaujintomis rekomendacijomis galima susipažinti čia

Šiuo metu Europos Komisija vykdo 2023 m. balandžio mėn. pateiktų paraiškų finansavimui gauti vertinimą, kurį atlieka nepriklausomi ekspertai. Daugiau informacijos apie pateiktas paraiškas bei tolimesnę jų vertinimo eigą yra pateikta čia.

Kvietimai teikti paraiškas yra skelbiami kasmet.