Naujienos

Atnaujintos paprastųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Agentūra), atsižvelgdama į sukauptą paprastųjų (SIMPLE) informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo programų administravimo patirtį, papildė paskelbtas rekomendacijas dėl paprastųjų (SIMPLE) programų vykdymo bei ataskaitų teikimo. Atnaujintose rekomendacijose – papildoma informacija apie tinkamus vaizdinius įrodymus, kurie leis Agentūrai įsitikinti, kad programos priemonės įgyvendintos taip, kaip aprašyta paprastojoje (SIMPLE) programoje.

Rekomendacijos atnaujinamos nuolat, kad pareiškėjai turėtų aktualų pagalbinį įrankį, padedantį užtikrinti sklandų paprastųjų programų vykdymą. Su atnaujintomis rekomendacijomis galima susipažinti čia

Laukiame 2024 metų darbo programos paskelbimo

Europos Komisija (EK) planuoja šių metų pabaigoje patvirtinti 2024 m. informavimo ir pardavimo skatinimo priemonių žemės ūkio ir maisto sektoriuje darbo programą. Šiuo metu ruošiamas darbo programos projektas, dėl kurio rudenį vyks EK ir Europos Sąjungos (ES) šalių narių atstovų diskusijos.

Kokie pasikeitimai numatomi 2024 metais lyginant su 2023 metų darbo programa? Pavyzdžiui, planuojama 3 mln. eurų padidinti paprastosioms (SIMPLE, būtent šio tipo Lietuvos pareiškėjų programas administruoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra) programoms numatomą skirti biudžetą ir šias papildomas lėšas įtraukti į trečiosiose šalyse (t. y. ne ES šalyse) planuojamų įgyvendinti programų biudžetą. Iš viso 2024 m. SIMPLE programoms numatyta skirti 92 mln. eurų. Atitinkamai 3 mln. eurų siūloma sumažinti daugiašalių programų (MULTI, šias programas administruoja EK) biudžetą. 2024 m. iš viso MULTI programoms bus skiriama 84,4 mln. Eur.

Parengtos rekomendacijos dėl paprastųjų programų vykdymo

Parengtos rekomendacijos dėl paprastųjų informavimo ir pardavimo skatinimo programų vykdymo bei ataskaitų teikimo. Rekomendacijos parengtos, atsižvelgiant į mūsų sukauptą programų administravimo patirtį, pareiškėjų klausimus bei vadovaujantis Europos Komisijos išaiškinimais, Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų bei dotacijos susitarimų nuostatomis. Tikimės, jog šios rekomendacijos padės potencialiems ir esamiems pareiškėjams rasti atsakymus į iškilusius klausimus, sėkmingai vykdyti programas bei tinkamai parengti ataskaitas ir mokėjimo prašymus. Rekomendacijos bus nuolat atnaujinamos, kad pareiškėjai turėtų aktualų pagalbinį įrankį, padėsiantį užtikrinti sklandų programų vykdymą dabar ir ateityje. Su rekomendacijomis galima susipažinti čia

Pirmieji pateiktų paraiškų vertinimo rezultatai: ar teikė paraiškas Lietuvos pareiškėjai?

Europos Komisija (EK) pateikė informaciją apie pirminius paraiškų vertinimo rezultatus. Iš viso buvo gauta 119 paraiškų iš 26 Europos Sąjungos (ES) šalių informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų finansavimui gauti: paprastųjų (SIMPLE) programų finansavimui gauti pateiktos 98 paraiškos, o daugiašalių (MULTI) programų - 21 paraiška. EK, atlikusi  visų paraiškų pirminį vertinimą, 18 paraiškų pripažino netinkamomis.

Lentelėje pateikta informacija apie gautas paraiškas:

Baigėsi kvietimo teikti paraiškas terminas

Balandžio 20 d. baigėsi Europos Komisijos (EK) paskelbto kvietimo teikti paraiškas paprastųjų (SIMPLE) ir daugiašalių (MULTI) informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimui gauti terminas. Šiemet šių programų finansavimui iš viso planuojama skirti 166,4 mln. eurų.

Kaip informuoja EK, kvietimo metu gauta 119 paraiškų iš 26 Europos Sąjungos (ES) šalių. Paprastųjų (SIMPLE) programų finansavimui gauti pateiktos 98 paraiškos, o daugiašalių (MULTI) programų – 21 paraiška.

EK numato, kad pateiktų paraiškų vertinimas bus vykdomas iki š. m. rugsėjo mėn. Baigus vertinimą ir EK priėmus sprendimą dėl finansavimo skyrimo, pareiškėjai bus informuoti apie paraiškų vertinimo bei atrankos rezultatus. Nuo 2023 m. gruodžio mėn. planuojama pradėti sutarčių pasirašymą su pareiškėjais, kurių programoms numatyta skirti finansavimą. 2024 m. pradžioje, kaip ir kasmet, bus skelbiamas naujas kvietimas teikti paraiškas. 

Daugiau informacijos apie pateiktas paraiškas bei tolesnę jų vertinimo eigą galite sužinoti čia
 

Organizuojamas nuotolinis seminaras apie paraiškų teikimą

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas 2023 m. vasario 2 d. paskelbė kvietimus teikti paraiškas paprastų ir daugiašalių informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimui gauti. Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. balandžio 20 d.

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, siekdama informuoti galimus pareiškėjus apie programų teikiamas galimybes bei naudą, o taip pat suteikti informacijos, reikalingos konkurencingų paraiškų parengimui, organizuoja nuotolinį informacinį seminarą, kuris vyks š. m. balandžio 7 d. 10.00-12.00 val. (seminaro pabaiga preliminari).

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Europos Komisijos (EK) Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas (DG AGRI) 2023 m. vasario 2 d. paskelbė kvietimus teikti paraiškas paprastų ir daugiašalių informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimui gauti.

DG AGRI ir Europos mokslinių tyrimų vykdomoji agentūra (REA) š. m. vasario 1–2 d. Briuselyje organizavo dviejų dienų renginį „Info diena“, kuriame buvo galima dalyvauti tiek tiesiogiai, tiek nuotoliniu būdu.

Renginyje buvo pristatyti aktualūs skatinimo politikos aspektai. Pranešėjai iš EK aptarė paramą perėjimui prie tvaresnės Europos maisto sistemos ir jos sąsają su strategija „Farm 2 Fork“ (liet. „Nuo lauko iki stalo“). Kartu buvo pristatyti vykdomos politikos peržiūros rezultatai, metinės darbo programos ir paskelbtų kvietimų teikti paraiškas prioritetai.

Registruotis į „Info dieną“ galite iki trečiadienio

Europos Komisija ir Europos mokslinių tyrimų vykdomoji agentūra vasario 1-2 d. organizuoja  nuotolinį renginį „Info diena“. Renginys skirtas pareiškėjams, kurie ketina teikti paraiškas dėl produktų žinomumo didinimo bei jų pardavimo skatinimo programų finansavimo. 

Europos Komisija vasario 2 d.  planuoja skelbti kvietimus teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014.

Sausį skelbiamas kvietimas teikti paraiškas

Gruodžio viduryje Europos Komisija (EK) patvirtino 2023 metų informavimo ir skatinimo priemonių žemės ūkio ir maisto sektoriuje darbo programą (žr. EK pranešimą).

Planuojama 2023 m. sausio 19 d. skelbti kvietimą teikti paraiškas informavimo ir skatinimo programoms žemės ūkio ir maisto sektoriuje finansuoti. Programos, kurių trukmė gali būti nuo vienerių iki trejų metų, galės būti įgyvendinamos Europos Sąjungos (ES) šalyse (t. y. vidaus rinkoje) arba trečiosiose šalyse (nepriklausančiose ES). Dalyvavimas informavimo ir skatinimo programose turėtų atverti ES ūkininkams bei maisto gamintojams naujas produkcijos realizavimo galimybes bei padėti įsitvirtinti besiplečiančioje ir dinamiškoje pasaulinėje žemės ūkio ir maisto produktų rinkoje.

Netrukus startuos kvietimas teikti paraiškas žemės ūkio ir maisto sektoriaus paramos programoms finansuoti

Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje Europos Komisija (EK) patvirtina ateinančių metų informavimo ir skatinimo priemonių žemės ūkio ir maisto sektoriuje darbo programą. Paskui paskelbia kvietimą teikti paraiškas informavimo ir skatinimo programoms žemės ūkio ir maisto sektoriuje finansuoti. Artimiausiu metu bus patvirtinta 2023 m. darbo programa, paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, o pareiškėjai, atitinkantys tam tikrus reikalavimus, galės teikti paraiškas gauti finansavimui informavimo ir skatinimo programų žemės ūkio ir maisto sektoriuje įgyvendinimui. Paraiškų rengimui ir pateikimui įprastai yra numatomas kelių mėnesių terminas nuo kvietimo paskelbimo.

Kas yra informavimo ir skatinimo programos bei koks jų tikslas

Informavimo ir skatinimo programa yra nuoseklus viešinimo ir informavimo veiksmų rinkinys, galintis apimti: reklamines ar viešųjų ryšių kampanijas spaudos, televizijos, radijo ar interneto priemonėse (portaluose ar socialiniuose tinkluose), taip pat pardavimų akcijas bei veiksmus prekybos vietose, dalyvavimą parodose ir mugėse, verslo susitikimus, pristatymų organizavimą ir įvairią kitą viešinimo bei reklaminę veiklą. Programos trukmė gali būti nuo vienerių iki trejų metų. Programos gali būti įgyvendinamos Europos Sąjungos (ES) šalyse (t. y. vidaus rinkoje) arba trečiosiose šalyse (nepriklausančiose ES). 

Šių programų tikslas yra padėti ES ūkininkams ir maisto produktų gamintojams įsitvirtinti besiplečiančioje ir dinamiškoje pasaulinės žemės ūkio ir maisto produktų rinkoje: užmegzti naudingas verslui pažintis, didinti eksportą, atrasti naujas rinkas. Visa tai galima daryti pasinaudojant ES parama.
 

 

Naujausiame žemės ūkio produktų informavimo ir pardavimo skatinimo programų konkurse pateiktos 157 paraiškos

2022 m. balandžio 21 d. baigėsi paprastų ir daugiašalių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, paraiškų pateikimo terminas. Buvo pateiktos 157 paraiškos iš 21 Europos Sąjungos (ES) šalies: 116 paraiškų dėl paprastųjų programų, kurias įgyvendina viena ar kelios organizacijos iš tos pačios ES valstybės narės, finansavimui gauti ir 41 paraiška dėl daugiašalių programų, kurias įgyvendina bent dvi organizacijos iš mažiausiai dviejų ES valstybių narių, finansavimui gauti.

Šiemet Europos žemės ūkio ir maisto produktų žinomumo didinimui ir jų pardavimo skatinimui (paprastosioms ir daugiašalėms programoms) ES ir už jos ribų skiriama 176,4 mln. eurų. Šios programos yra finansuojamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014.

Planuojama, jog pateiktas paraiškas nepriklausomi ekspertai įvertins iki 2022 m. rudens, tada Europos Komisija priims sprendimą dėl finansavimo skyrimo atrinktoms paraiškoms, ir su finansavimą laimėjusiais pareiškėjais bus pradėtos pasirašyti programų įgyvendinimo sutartys.

 

Nustatyta kvietimo dėl informavimo ir skatinimo priemonių žemės ūkio produktų srityje paskelbimo data

Europos Komisija praėjusią savaitę nusprendė, kad kvietimas teikti paraiškas informavimo ir skatinimo programoms žemės ūkio produktų sektoriuje finansuoti bus skelbiamas nuo 2023 m. sausio 20 d. Šių programų įgyvendinimui bus skirta 176,4 mln. eurų. Paramos gavėjai prie programų įgyvendinimo turės prisidėti ir savo lėšomis: ES finansavimo dalis yra 70-80 proc. priklausomai nuo programos tipo.

Numatoma paraiškų pateikimo termino pabaiga - 2023 m. balandžio 21 d. Potencialūs paramos gavėjai paraiškas turės pateikti elektroniniu būdu. Informaciją apie patvirtintą darbo programą bei paskelbtą kvietimą teikti paraiškas bus galima rasti EK Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA) interneto svetainėje. EK, siekdama geriau informuoti potencialius pareiškėjus apie būsimąjį kvietimą teikti paraiškas bei supažindinti juos su 2023 m. darbo programa, 2023 m. vasario 1-2 d. organizuos Infodieną

Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X