Naujienos

Naujausiame žemės ūkio produktų informavimo ir pardavimo skatinimo programų konkurse pateiktos 157 paraiškos

2022 m. balandžio 21 d. baigėsi paprastų ir daugiašalių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, paraiškų pateikimo terminas. Buvo pateiktos 157 paraiškos iš 21 Europos Sąjungos (ES) šalies: 116 paraiškų dėl paprastųjų programų, kurias įgyvendina viena ar kelios organizacijos iš tos pačios ES valstybės narės, finansavimui gauti ir 41 paraiška dėl daugiašalių programų, kurias įgyvendina bent dvi organizacijos iš mažiausiai dviejų ES valstybių narių, finansavimui gauti.

Šiemet Europos žemės ūkio ir maisto produktų žinomumo didinimui ir jų pardavimo skatinimui (paprastosioms ir daugiašalėms programoms) ES ir už jos ribų skiriama 176,4 mln. eurų. Šios programos yra finansuojamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014.

Planuojama, jog pateiktas paraiškas nepriklausomi ekspertai įvertins iki 2022 m. rudens, tada Europos Komisija priims sprendimą dėl finansavimo skyrimo atrinktoms paraiškoms, ir su finansavimą laimėjusiais pareiškėjais bus pradėtos pasirašyti programų įgyvendinimo sutartys.

 

Artėja informavimo ir pardavimo skatinimo programų finansavimo paraiškų pateikimo terminas

2022 m. balandžio 21 d. 18 val. (Lietuvos laiku) baigiasi paprastų ir daugiašalių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, paraiškų pateikimo terminas.

Šiemet Europos žemės ūkio ir maisto produktų žinomumo didinimui ir jų pardavimo skatinimui (paprastosioms ir daugiašalėms programoms) ES ir už jos ribų skiriama 176,4 mln. eurų. Šios programos yra finansuojamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014.

Planuojama, jog pateiktas paraiškas nepriklausomi ekspertai įvertins iki 2022 m. rugsėjo mėn. Spalio-lapkričio mėnesiais Europos Komisija priims sprendimą dėl finansavimo skyrimo atrinktoms paraiškoms, ir su finansavimą laimėjusiais pareiškėjais bus pradėtos pasirašyti programų įgyvendinimo sutartys.

Kasmetinė „Info diena“: aptarti ES informavimo ir skatinimo programų finansavimo bei rengimo aspektai

Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD (DG AGRI) ir Europos mokslinių tyrimų vykdomoji agentūra (REA) š. m. vasario 1–2 d. organizavo nuotolinį dviejų dienų renginį „Info diena“, kuriame dalyvavo 845 atstovai iš 45 šalių. Kasmet organizuojama informacijos diena surengta, paskelbus 2022 m. kvietimus, teikti paraiškas paprastų ir daugiašalių informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimui gauti.

Pirmoji renginio diena buvo skirta aktualiems skatinimo politikos aspektams. Pranešėjai iš Europos Komisijos aptarė paramą perėjimui prie tvaresnės Europos maisto sistemos ir jos sąsają su strategija „Farm 2 Fork“ (liet. „Nuo ūkio iki stalo“). Kartu buvo pristatyti vykdomos politikos peržiūros rezultatai, metinės darbo programos ir kvietimų teikti pasiūlymus prioritetai.

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas dėl informavimo ir pardavimo skatinimo programų finansavimo

2022 m. sausio 20 d. Europos Komisija paskelbė kvietimus teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014.

Šiemet Europos žemės ūkio ir maisto produktų žinomumo didinimui ir jų pardavimo skatinimui (paprastosioms ir daugiašalėms programoms) ES ir už jos ribų skiriama 176,4 mln. eurų. Paraiškų teikimo terminas – 2022 m. balandžio 21 d.

Europos Komisija ir Europos mokslinių tyrimų vykdomosios agentūros organizuoja kvietimams skirtą „Info dieną“, kuri vyks nuotoliniu būdu 2022 m. vasario 1-2 d.

Pratęsiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų programą

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra informuoja, kad kvietimo teikti paramos paraiškas pagal Paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų programą terminas yra pratęsiamas. Paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 28 d. 15.45 val. Paraiškos teikiamos adresu L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122  Vilnius arba el. paštu info@litfood.lt.

Paraiška pateikiama asmeniškai pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens arba siunčiama registruotu laišku, arba įteikiama pašto kurjerio (atspausdinta ir įrašyta į kompiuterinę laikmeną Microsoft Word ir PDF formatais), arba elektroniniu paštu (Microsoft Word ir PDF formatais) aukščiau nurodytais adresu ar elektroniniu paštu. Agentūros darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8–17 val., penktadienį 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.

Netrukus bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas

2021 metų gruodžio 15 dieną Europos Komisija patvirtino 2022 metų informavimo ir skatinimo priemonių žemės ūkio ir maisto sektoriuje darbo programą, o kitų metų sausį bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas informavimo ir skatinimo programoms žemės ūkio ir maisto sektoriuje finansuoti. Šios programos, kurių trukmė gali būti nuo vienerių iki trejų metų, galės būti įgyvendinamos Europos Sąjungos (ES) šalyse (t. y. vidaus rinkoje) arba trečiosiose šalyse (nepriklausančiose ES). Dalyvavimas informavimo ir skatinimo programose turėtų atverti ES ūkininkams bei maisto gamintojams naujas produkcijos realizavimo rinkas bei padėti plėtoti esamą verslą.  

Programas turės sudaryti skatinimo veiklos ir informacinės kampanijos, susidedančios iš tokių priemonių kaipreklama prekybos vietose, dalyvavimas nacionaliniuose, tarptautiniuose renginiuose bei mugėse, veiklos socialiniuose tinkluose, reklama populiariuose internetiniuose portaluose, verslo susitikimai ir t. t. Šių programų įgyvendinimui bus skirta 176,4 mln. eurų. Svarbu paminėti, jog paramos gavėjas prie programos įgyvendinimo turės prisidėti ir savo lėšomis. ES finansavimo dalis priklauso nuo programos tipo: įprastai ES finansuoja 70 proc. vidaus rinkoje vykdomų programų tinkamų išlaidų ir 80 proc. trečiosiose šalyse vykdomų programų tinkamų išlaidų.

Kvietimas teikti paraiškas pagal Paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų programą

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kviečia teikti paramos paraiškas pagal Paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų programą. Paraiškos priimamos nuo 2021 m. lapkričio 29 d. iki 2021 m. gruodžio 29 d. 17.00 val. Paraiškos teikiamos adresu L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122  Vilnius arba el. paštu info@litfood.lt.

Paraiška pateikiama asmeniškai pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens arba siunčiama registruotu laišku, arba įteikiama pašto kurjerio (atspausdinta ir įrašyta į kompiuterinę laikmeną Microsoft Word ir PDF formatais), arba elektroniniu paštu (Microsoft Word ir PDF formatais) aukščiau nurodytais adresu ar elektroniniu paštu. Agentūros darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8–17 val., penktadienį 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.

Skatinimo priemonės žemės ūkio ir maisto sektoriui: kaip pasinaudoti

Maisto ir žemės ūkio sektoriai yra gyvybiškai svarbūs ir laikomi vienais esminių prioritetų visame pasaulyje. Jiems ypatingą dėmesį skirianti Europos Sąjunga (ES) taiko priemones, suteikiančias galimybę gauti finansinę paramą. Viena tokių priemonių – informavimo ir skatinimo programa žemės ūkio ir maisto sektoriui.

Programoje gali dalyvauti reikalavimus atitinkančios žemės ūkio ir maisto gamintojų asociacijos ar organizacijos, kurių nariai norėtų plėsti gamybos apimtis, didinti eksportą ir produkcijos žinomumą ne tik pačioje ES, bet ir už jos ribų. Lietuvoje Informavimo ir skatinimo priemonę administruoja bei dalyvauti skatina VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) . 

ES žemės ūkio ir maisto produktų skatinimo politikos tikslas – padėti ūkininkams ir maisto produktų gamintojams pasinaudoti besiplečiančios ir vis dinamiškesnės pasaulinės žemės ūkio ir maisto produktų rinkos pranašumais. 

„Skatinimo programose dalyvaujantys žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus atstovai gauna finansavimą įvairioms informavimo ir viešinimo veikloms, o tai leidžia pasiekti naujas rinkas, didinti eksportą, užmegzti naudingas verslui pažintis ir visa tai daryti ypač plačiu mastu“, – teigė „Litfood“ direktorius Šarūnas Celiešius. 

Europos komisija pratęsia terminus paraiškų dėl dalyvavimo paprastosiose ir daugiašalėje programose teikimui

Europos Komisija informuoja apie termino teikti paraiškas kvietimams dėl paprastų ir daugiašalių  informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014, paskelbtiems 2021 m. sausio 28 d., pratęsimą. Naujas paraiškų teikimo terminas – 2021 m. gegužės 11 d.  Be to, pakoreguoti reikalavimų atitikimo kriterijai paraiškų teikėjams. Su kvietimo sąlygų pakeitimais galima susipažinti naujausiame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Lietuvos aludarių gildija pratęsia paskelbtų konkursų pasiūlymų teikimo terminus

Lietuvos aludarių gildija (buveinės adresas: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) vykdo konkursą atrinkti įgyvendinantį subjektą ES alaus informavimo ir skatinimo Kinijos, Japonijos ir Pietų Korėjos rinkose programos veikloms (viešųjų ryšių veikla, tinklalapis ir socialinė žiniasklaida, reklama, informacijos perdavimo įrankiai, renginiai, reklama prekybos vietose) įgyvendinti, kurio pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas. Pasiūlymai turi būti pateikti raštu registruotu laišku ar per kurjerį iki vokų atplėšimo, kuris vyks 2021 m. kovo 31 d. 10 val. 00 min. adresu: J. Jasinskio g. 10, Vilnius. Dėl konkurso dokumentų ir informacijos kreiptis į Lietuvos aludarių gildiją el. paštu info@aludariai.lt ar telefonu (8-611) 16046.

Lithuanian Brewers Guild (address: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) is conducting the tender to select an implementing body for the measures (public relations activity, website and social media, advertising, communication tools, events, advertising in points of sale) of the Information and promotion programme for EU beer in China, Japan and South Korea markets, of which the term for submission of proposals is extended. Proposals shall be submitted in writing by registered mail or via courier before opening of the envelopes which shall be conducted on 31st March, 2021, 10:00, address: J. Jasinskio str. 10, Vilnius. For the tender documents and more information please contact Lithuanian Brewers Guild by e-mail info@aludariai.lt or phone +370 611 16046.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos aludarių gildija (buveinės adresas: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) vykdo konkursą atrinkti įgyvendinantį subjektą ES alaus informavimo ir skatinimo Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainos rinkose programos veikloms (tinklalapis ir socialinė žiniasklaida, reklama, informacijos perdavimo įrankiai, renginiai, reklama prekybos vietose) įgyvendinti, kurio pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas. Pasiūlymai turi būti pateikti raštu registruotu laišku ar per kurjerį iki vokų atplėšimo, kuris vyks 2021 m. kovo 31 d. 11 val. 00 min. adresu: J. Jasinskio g. 10, Vilnius. Dėl konkurso dokumentų ir informacijos kreiptis į Lietuvos aludarių gildiją el. paštu info@aludariai.lt ar telefonu (8-611) 16046.

Lithuanian Brewers Guild (address: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) is conducting the tender to select an implementing body for the measures (public relations activity, website and social media, advertising, communication tools, events, advertising in points of sale), of the Information and promotion programme for EU beer in Russia, Belorussia and Ukraine markets, of which the term for submission of proposals is extended. Proposals shall be submitted in writing by registered mail or via courier before opening of the envelopes which shall be conducted on 31st March, 2021, 11:00, address: J. Jasinskio str. 10, Vilnius. For the tender documents and more information please contact Lithuanian Brewers Guild by e-mail info@aludariai.lt or phone +370 611 16046.

Lietuvos aludarių gildija skelbia konkursus programų priemonėms įgyvendinti

Lietuvos aludarių gildija (buveinės adresas: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) skelbia konkursą atrinkti įgyvendinantį subjektą ES alaus informavimo ir skatinimo Kinijos, Japonijos ir Pietų Korėjos rinkose programos veikloms (viešųjų ryšių veikla, tinklalapis ir socialinė žiniasklaida, reklama, informacijos perdavimo įrankiai, renginiai, reklama prekybos vietose) įgyvendinti. Pasiūlymai turi būti pateikti raštu registruotu laišku ar per kurjerį iki vokų atplėšimo, kuris vyks 2021 m. kovo 16 d. 10 val. 00 min., adresu: J. Jasinskio g. 10, LT-01112 Vilnius. Dėl konkurso dokumentų ir informacijos kreiptis į Lietuvos aludarių gildiją el. paštu info@aludariai.lt arba telefonu 8-611 16046.
 
Lithuanian Brewers Guild (address: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) calls for the tender to select an implementing body for the measures (public relations activity, website and social media, advertising, communication tools, events, advertising in points of sale) of the Information and promotion programme for EU beer in China, Japan and South Korea markets. Proposals shall be submitted in writing by registered mail or via courier before opening of the envelopes which shall be conducted on 16th March, 2021, 10:00 a.m., address: J. Jasinskio str. 10, LT-01112 Vilnius. For the tender documents and more information please contact Lithuanian Brewers Guild by e-mail info@aludariai.lt or phone +370 611 16046.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos aludarių gildija (buveinės adresas: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) skelbia konkursą atrinkti įgyvendinantį subjektą ES alaus informavimo ir skatinimo Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainos rinkose programos veikloms (tinklalapis ir socialinė žiniasklaida, reklama, informacijos perdavimo įrankiai, renginiai, reklama prekybos vietose) įgyvendinti. Pasiūlymai turi būti pateikti raštu registruotu laišku ar per kurjerį iki vokų atplėšimo, kuris vyks 2021 m. kovo 16 d. 11 val. 00 min., adresu: J. Jasinskio g. 10, LT-01112 Vilnius. Dėl konkurso dokumentų ir informacijos kreiptis į Lietuvos aludarių gildiją el. paštu info@aludariai.lt ar telefonu 8-611 16046.

Lithuanian Brewers Guild (address: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) calls for the tender to select an implementing body for the measures (public relations activity, website and social media, advertising, information transfer tools, events, advertising in points of sale) of the Information and promotion programme for EU beer in Russia, Belorussia and Ukraine markets. Proposals shall be submitted in writing by registered mail or via courier before opening of the envelopes which shall be conducted on 16th March, 2021, 11:00 a.m., address: J. Jasinskio str. 10, LT-01112 Vilnius. For the tender documents and more information please contact Lithuanian Brewers Guild by e-mail info@aludariai.lt or phone +370 611 16046.

 

„Info diena“ – pirmą kartą virtuali

Šiemet „Info diena“ vykusi sausio 28-29 d. pirmą kartą surengta nuotoliniu būdu. Pirmoji diena buvo skirta politikos aspektams. Antroji – praktiniams aspektams ir svarbiausiems pokyčiams, susijusiems su naujais kvietimais.  

Europos Komisijos pranešėjai apžvelgė 2016-2019 m. vykdytos skatinimo politikos rezultatus, aptarė jos ateitį bei ryšį su „Nuo fermos iki šakutės“ (Farm to Fork) strategija. Pranešimų metu buvo pristatyti svarbiausi 2021 m. darbo programos prioritetai.

Ankstesnis 1 2 3 Sekantis
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X