Naujienos

Registruotis į „Info dieną“ galite iki trečiadienio

Europos Komisija ir Europos mokslinių tyrimų vykdomoji agentūra vasario 1-2 d. organizuoja  nuotolinį renginį „Info diena“. Renginys skirtas pareiškėjams, kurie ketina teikti paraiškas dėl produktų žinomumo didinimo bei jų pardavimo skatinimo programų finansavimo. 

Europos Komisija vasario 2 d.  planuoja skelbti kvietimus teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014.

Sausį skelbiamas kvietimas teikti paraiškas

Gruodžio viduryje Europos Komisija (EK) patvirtino 2023 metų informavimo ir skatinimo priemonių žemės ūkio ir maisto sektoriuje darbo programą (žr. EK pranešimą).

Planuojama 2023 m. sausio 19 d. skelbti kvietimą teikti paraiškas informavimo ir skatinimo programoms žemės ūkio ir maisto sektoriuje finansuoti. Programos, kurių trukmė gali būti nuo vienerių iki trejų metų, galės būti įgyvendinamos Europos Sąjungos (ES) šalyse (t. y. vidaus rinkoje) arba trečiosiose šalyse (nepriklausančiose ES). Dalyvavimas informavimo ir skatinimo programose turėtų atverti ES ūkininkams bei maisto gamintojams naujas produkcijos realizavimo galimybes bei padėti įsitvirtinti besiplečiančioje ir dinamiškoje pasaulinėje žemės ūkio ir maisto produktų rinkoje.

Netrukus startuos kvietimas teikti paraiškas žemės ūkio ir maisto sektoriaus paramos programoms finansuoti

Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje Europos Komisija (EK) patvirtina ateinančių metų informavimo ir skatinimo priemonių žemės ūkio ir maisto sektoriuje darbo programą. Paskui paskelbia kvietimą teikti paraiškas informavimo ir skatinimo programoms žemės ūkio ir maisto sektoriuje finansuoti. Artimiausiu metu bus patvirtinta 2023 m. darbo programa, paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, o pareiškėjai, atitinkantys tam tikrus reikalavimus, galės teikti paraiškas gauti finansavimui informavimo ir skatinimo programų žemės ūkio ir maisto sektoriuje įgyvendinimui. Paraiškų rengimui ir pateikimui įprastai yra numatomas kelių mėnesių terminas nuo kvietimo paskelbimo.

Kas yra informavimo ir skatinimo programos bei koks jų tikslas

Informavimo ir skatinimo programa yra nuoseklus viešinimo ir informavimo veiksmų rinkinys, galintis apimti: reklamines ar viešųjų ryšių kampanijas spaudos, televizijos, radijo ar interneto priemonėse (portaluose ar socialiniuose tinkluose), taip pat pardavimų akcijas bei veiksmus prekybos vietose, dalyvavimą parodose ir mugėse, verslo susitikimus, pristatymų organizavimą ir įvairią kitą viešinimo bei reklaminę veiklą. Programos trukmė gali būti nuo vienerių iki trejų metų. Programos gali būti įgyvendinamos Europos Sąjungos (ES) šalyse (t. y. vidaus rinkoje) arba trečiosiose šalyse (nepriklausančiose ES). 

Šių programų tikslas yra padėti ES ūkininkams ir maisto produktų gamintojams įsitvirtinti besiplečiančioje ir dinamiškoje pasaulinės žemės ūkio ir maisto produktų rinkoje: užmegzti naudingas verslui pažintis, didinti eksportą, atrasti naujas rinkas. Visa tai galima daryti pasinaudojant ES parama.
 

 

Naujausiame žemės ūkio produktų informavimo ir pardavimo skatinimo programų konkurse pateiktos 157 paraiškos

2022 m. balandžio 21 d. baigėsi paprastų ir daugiašalių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, paraiškų pateikimo terminas. Buvo pateiktos 157 paraiškos iš 21 Europos Sąjungos (ES) šalies: 116 paraiškų dėl paprastųjų programų, kurias įgyvendina viena ar kelios organizacijos iš tos pačios ES valstybės narės, finansavimui gauti ir 41 paraiška dėl daugiašalių programų, kurias įgyvendina bent dvi organizacijos iš mažiausiai dviejų ES valstybių narių, finansavimui gauti.

Šiemet Europos žemės ūkio ir maisto produktų žinomumo didinimui ir jų pardavimo skatinimui (paprastosioms ir daugiašalėms programoms) ES ir už jos ribų skiriama 176,4 mln. eurų. Šios programos yra finansuojamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014.

Planuojama, jog pateiktas paraiškas nepriklausomi ekspertai įvertins iki 2022 m. rudens, tada Europos Komisija priims sprendimą dėl finansavimo skyrimo atrinktoms paraiškoms, ir su finansavimą laimėjusiais pareiškėjais bus pradėtos pasirašyti programų įgyvendinimo sutartys.

 

Nustatyta kvietimo dėl informavimo ir skatinimo priemonių žemės ūkio produktų srityje paskelbimo data

Europos Komisija praėjusią savaitę nusprendė, kad kvietimas teikti paraiškas informavimo ir skatinimo programoms žemės ūkio produktų sektoriuje finansuoti bus skelbiamas nuo 2023 m. sausio 20 d. Šių programų įgyvendinimui bus skirta 176,4 mln. eurų. Paramos gavėjai prie programų įgyvendinimo turės prisidėti ir savo lėšomis: ES finansavimo dalis yra 70-80 proc. priklausomai nuo programos tipo.

Numatoma paraiškų pateikimo termino pabaiga - 2023 m. balandžio 21 d. Potencialūs paramos gavėjai paraiškas turės pateikti elektroniniu būdu. Informaciją apie patvirtintą darbo programą bei paskelbtą kvietimą teikti paraiškas bus galima rasti EK Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA) interneto svetainėje. EK, siekdama geriau informuoti potencialius pareiškėjus apie būsimąjį kvietimą teikti paraiškas bei supažindinti juos su 2023 m. darbo programa, 2023 m. vasario 1-2 d. organizuos Infodieną

Artėja informavimo ir pardavimo skatinimo programų finansavimo paraiškų pateikimo terminas

2022 m. balandžio 21 d. 18 val. (Lietuvos laiku) baigiasi paprastų ir daugiašalių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, paraiškų pateikimo terminas.

Šiemet Europos žemės ūkio ir maisto produktų žinomumo didinimui ir jų pardavimo skatinimui (paprastosioms ir daugiašalėms programoms) ES ir už jos ribų skiriama 176,4 mln. eurų. Šios programos yra finansuojamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014.

Planuojama, jog pateiktas paraiškas nepriklausomi ekspertai įvertins iki 2022 m. rugsėjo mėn. Spalio-lapkričio mėnesiais Europos Komisija priims sprendimą dėl finansavimo skyrimo atrinktoms paraiškoms, ir su finansavimą laimėjusiais pareiškėjais bus pradėtos pasirašyti programų įgyvendinimo sutartys.

Kasmetinė „Info diena“: aptarti ES informavimo ir skatinimo programų finansavimo bei rengimo aspektai

Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD (DG AGRI) ir Europos mokslinių tyrimų vykdomoji agentūra (REA) š. m. vasario 1–2 d. organizavo nuotolinį dviejų dienų renginį „Info diena“, kuriame dalyvavo 845 atstovai iš 45 šalių. Kasmet organizuojama informacijos diena surengta, paskelbus 2022 m. kvietimus, teikti paraiškas paprastų ir daugiašalių informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimui gauti.

Pirmoji renginio diena buvo skirta aktualiems skatinimo politikos aspektams. Pranešėjai iš Europos Komisijos aptarė paramą perėjimui prie tvaresnės Europos maisto sistemos ir jos sąsają su strategija „Farm 2 Fork“ (liet. „Nuo ūkio iki stalo“). Kartu buvo pristatyti vykdomos politikos peržiūros rezultatai, metinės darbo programos ir kvietimų teikti pasiūlymus prioritetai.

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas dėl informavimo ir pardavimo skatinimo programų finansavimo

2022 m. sausio 20 d. Europos Komisija paskelbė kvietimus teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014.

Šiemet Europos žemės ūkio ir maisto produktų žinomumo didinimui ir jų pardavimo skatinimui (paprastosioms ir daugiašalėms programoms) ES ir už jos ribų skiriama 176,4 mln. eurų. Paraiškų teikimo terminas – 2022 m. balandžio 21 d.

Europos Komisija ir Europos mokslinių tyrimų vykdomosios agentūros organizuoja kvietimams skirtą „Info dieną“, kuri vyks nuotoliniu būdu 2022 m. vasario 1-2 d.

Pratęsiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų programą

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra informuoja, kad kvietimo teikti paramos paraiškas pagal Paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų programą terminas yra pratęsiamas. Paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 28 d. 15.45 val. Paraiškos teikiamos adresu L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122  Vilnius arba el. paštu info@litfood.lt.

Paraiška pateikiama asmeniškai pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens arba siunčiama registruotu laišku, arba įteikiama pašto kurjerio (atspausdinta ir įrašyta į kompiuterinę laikmeną Microsoft Word ir PDF formatais), arba elektroniniu paštu (Microsoft Word ir PDF formatais) aukščiau nurodytais adresu ar elektroniniu paštu. Agentūros darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8–17 val., penktadienį 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.

Netrukus bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas

2021 metų gruodžio 15 dieną Europos Komisija patvirtino 2022 metų informavimo ir skatinimo priemonių žemės ūkio ir maisto sektoriuje darbo programą, o kitų metų sausį bus paskelbtas kvietimas teikti paraiškas informavimo ir skatinimo programoms žemės ūkio ir maisto sektoriuje finansuoti. Šios programos, kurių trukmė gali būti nuo vienerių iki trejų metų, galės būti įgyvendinamos Europos Sąjungos (ES) šalyse (t. y. vidaus rinkoje) arba trečiosiose šalyse (nepriklausančiose ES). Dalyvavimas informavimo ir skatinimo programose turėtų atverti ES ūkininkams bei maisto gamintojams naujas produkcijos realizavimo rinkas bei padėti plėtoti esamą verslą.  

Programas turės sudaryti skatinimo veiklos ir informacinės kampanijos, susidedančios iš tokių priemonių kaipreklama prekybos vietose, dalyvavimas nacionaliniuose, tarptautiniuose renginiuose bei mugėse, veiklos socialiniuose tinkluose, reklama populiariuose internetiniuose portaluose, verslo susitikimai ir t. t. Šių programų įgyvendinimui bus skirta 176,4 mln. eurų. Svarbu paminėti, jog paramos gavėjas prie programos įgyvendinimo turės prisidėti ir savo lėšomis. ES finansavimo dalis priklauso nuo programos tipo: įprastai ES finansuoja 70 proc. vidaus rinkoje vykdomų programų tinkamų išlaidų ir 80 proc. trečiosiose šalyse vykdomų programų tinkamų išlaidų.

Kvietimas teikti paraiškas pagal Paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų programą

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kviečia teikti paramos paraiškas pagal Paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų programą. Paraiškos priimamos nuo 2021 m. lapkričio 29 d. iki 2021 m. gruodžio 29 d. 17.00 val. Paraiškos teikiamos adresu L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122  Vilnius arba el. paštu info@litfood.lt.

Paraiška pateikiama asmeniškai pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens arba siunčiama registruotu laišku, arba įteikiama pašto kurjerio (atspausdinta ir įrašyta į kompiuterinę laikmeną Microsoft Word ir PDF formatais), arba elektroniniu paštu (Microsoft Word ir PDF formatais) aukščiau nurodytais adresu ar elektroniniu paštu. Agentūros darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8–17 val., penktadienį 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.

Skatinimo priemonės žemės ūkio ir maisto sektoriui: kaip pasinaudoti

Maisto ir žemės ūkio sektoriai yra gyvybiškai svarbūs ir laikomi vienais esminių prioritetų visame pasaulyje. Jiems ypatingą dėmesį skirianti Europos Sąjunga (ES) taiko priemones, suteikiančias galimybę gauti finansinę paramą. Viena tokių priemonių – informavimo ir skatinimo programa žemės ūkio ir maisto sektoriui.

Programoje gali dalyvauti reikalavimus atitinkančios žemės ūkio ir maisto gamintojų asociacijos ar organizacijos, kurių nariai norėtų plėsti gamybos apimtis, didinti eksportą ir produkcijos žinomumą ne tik pačioje ES, bet ir už jos ribų. Lietuvoje Informavimo ir skatinimo priemonę administruoja bei dalyvauti skatina VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) . 

ES žemės ūkio ir maisto produktų skatinimo politikos tikslas – padėti ūkininkams ir maisto produktų gamintojams pasinaudoti besiplečiančios ir vis dinamiškesnės pasaulinės žemės ūkio ir maisto produktų rinkos pranašumais. 

„Skatinimo programose dalyvaujantys žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus atstovai gauna finansavimą įvairioms informavimo ir viešinimo veikloms, o tai leidžia pasiekti naujas rinkas, didinti eksportą, užmegzti naudingas verslui pažintis ir visa tai daryti ypač plačiu mastu“, – teigė „Litfood“ direktorius Šarūnas Celiešius. 

Ankstesnis 1 2 3 Sekantis
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X