Naujienos

Europos komisija pratęsia terminus paraiškų dėl dalyvavimo paprastosiose ir daugiašalėje programose teikimui

Europos Komisija informuoja apie termino teikti paraiškas kvietimams dėl paprastų ir daugiašalių  informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014, paskelbtiems 2021 m. sausio 28 d., pratęsimą. Naujas paraiškų teikimo terminas – 2021 m. gegužės 11 d.  Be to, pakoreguoti reikalavimų atitikimo kriterijai paraiškų teikėjams. Su kvietimo sąlygų pakeitimais galima susipažinti naujausiame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Lietuvos aludarių gildija pratęsia paskelbtų konkursų pasiūlymų teikimo terminus

Lietuvos aludarių gildija (buveinės adresas: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) vykdo konkursą atrinkti įgyvendinantį subjektą ES alaus informavimo ir skatinimo Kinijos, Japonijos ir Pietų Korėjos rinkose programos veikloms (viešųjų ryšių veikla, tinklalapis ir socialinė žiniasklaida, reklama, informacijos perdavimo įrankiai, renginiai, reklama prekybos vietose) įgyvendinti, kurio pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas. Pasiūlymai turi būti pateikti raštu registruotu laišku ar per kurjerį iki vokų atplėšimo, kuris vyks 2021 m. kovo 31 d. 10 val. 00 min. adresu: J. Jasinskio g. 10, Vilnius. Dėl konkurso dokumentų ir informacijos kreiptis į Lietuvos aludarių gildiją el. paštu info@aludariai.lt ar telefonu (8-611) 16046.

Lithuanian Brewers Guild (address: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) is conducting the tender to select an implementing body for the measures (public relations activity, website and social media, advertising, communication tools, events, advertising in points of sale) of the Information and promotion programme for EU beer in China, Japan and South Korea markets, of which the term for submission of proposals is extended. Proposals shall be submitted in writing by registered mail or via courier before opening of the envelopes which shall be conducted on 31st March, 2021, 10:00, address: J. Jasinskio str. 10, Vilnius. For the tender documents and more information please contact Lithuanian Brewers Guild by e-mail info@aludariai.lt or phone +370 611 16046.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos aludarių gildija (buveinės adresas: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) vykdo konkursą atrinkti įgyvendinantį subjektą ES alaus informavimo ir skatinimo Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainos rinkose programos veikloms (tinklalapis ir socialinė žiniasklaida, reklama, informacijos perdavimo įrankiai, renginiai, reklama prekybos vietose) įgyvendinti, kurio pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas. Pasiūlymai turi būti pateikti raštu registruotu laišku ar per kurjerį iki vokų atplėšimo, kuris vyks 2021 m. kovo 31 d. 11 val. 00 min. adresu: J. Jasinskio g. 10, Vilnius. Dėl konkurso dokumentų ir informacijos kreiptis į Lietuvos aludarių gildiją el. paštu info@aludariai.lt ar telefonu (8-611) 16046.

Lithuanian Brewers Guild (address: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) is conducting the tender to select an implementing body for the measures (public relations activity, website and social media, advertising, communication tools, events, advertising in points of sale), of the Information and promotion programme for EU beer in Russia, Belorussia and Ukraine markets, of which the term for submission of proposals is extended. Proposals shall be submitted in writing by registered mail or via courier before opening of the envelopes which shall be conducted on 31st March, 2021, 11:00, address: J. Jasinskio str. 10, Vilnius. For the tender documents and more information please contact Lithuanian Brewers Guild by e-mail info@aludariai.lt or phone +370 611 16046.

Lietuvos aludarių gildija skelbia konkursus programų priemonėms įgyvendinti

Lietuvos aludarių gildija (buveinės adresas: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) skelbia konkursą atrinkti įgyvendinantį subjektą ES alaus informavimo ir skatinimo Kinijos, Japonijos ir Pietų Korėjos rinkose programos veikloms (viešųjų ryšių veikla, tinklalapis ir socialinė žiniasklaida, reklama, informacijos perdavimo įrankiai, renginiai, reklama prekybos vietose) įgyvendinti. Pasiūlymai turi būti pateikti raštu registruotu laišku ar per kurjerį iki vokų atplėšimo, kuris vyks 2021 m. kovo 16 d. 10 val. 00 min., adresu: J. Jasinskio g. 10, LT-01112 Vilnius. Dėl konkurso dokumentų ir informacijos kreiptis į Lietuvos aludarių gildiją el. paštu info@aludariai.lt arba telefonu 8-611 16046.
 
Lithuanian Brewers Guild (address: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) calls for the tender to select an implementing body for the measures (public relations activity, website and social media, advertising, communication tools, events, advertising in points of sale) of the Information and promotion programme for EU beer in China, Japan and South Korea markets. Proposals shall be submitted in writing by registered mail or via courier before opening of the envelopes which shall be conducted on 16th March, 2021, 10:00 a.m., address: J. Jasinskio str. 10, LT-01112 Vilnius. For the tender documents and more information please contact Lithuanian Brewers Guild by e-mail info@aludariai.lt or phone +370 611 16046.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos aludarių gildija (buveinės adresas: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) skelbia konkursą atrinkti įgyvendinantį subjektą ES alaus informavimo ir skatinimo Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainos rinkose programos veikloms (tinklalapis ir socialinė žiniasklaida, reklama, informacijos perdavimo įrankiai, renginiai, reklama prekybos vietose) įgyvendinti. Pasiūlymai turi būti pateikti raštu registruotu laišku ar per kurjerį iki vokų atplėšimo, kuris vyks 2021 m. kovo 16 d. 11 val. 00 min., adresu: J. Jasinskio g. 10, LT-01112 Vilnius. Dėl konkurso dokumentų ir informacijos kreiptis į Lietuvos aludarių gildiją el. paštu info@aludariai.lt ar telefonu 8-611 16046.

Lithuanian Brewers Guild (address: J. Jasinskio g. 10, Vilnius) calls for the tender to select an implementing body for the measures (public relations activity, website and social media, advertising, information transfer tools, events, advertising in points of sale) of the Information and promotion programme for EU beer in Russia, Belorussia and Ukraine markets. Proposals shall be submitted in writing by registered mail or via courier before opening of the envelopes which shall be conducted on 16th March, 2021, 11:00 a.m., address: J. Jasinskio str. 10, LT-01112 Vilnius. For the tender documents and more information please contact Lithuanian Brewers Guild by e-mail info@aludariai.lt or phone +370 611 16046.

 

„Info diena“ – pirmą kartą virtuali

Šiemet „Info diena“ vykusi sausio 28-29 d. pirmą kartą surengta nuotoliniu būdu. Pirmoji diena buvo skirta politikos aspektams. Antroji – praktiniams aspektams ir svarbiausiems pokyčiams, susijusiems su naujais kvietimais.  

Europos Komisijos pranešėjai apžvelgė 2016-2019 m. vykdytos skatinimo politikos rezultatus, aptarė jos ateitį bei ryšį su „Nuo fermos iki šakutės“ (Farm to Fork) strategija. Pranešimų metu buvo pristatyti svarbiausi 2021 m. darbo programos prioritetai.

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas dėl informavimo ir pardavimo skatinimo programų finansavimo

2021 m. sausio 28 d. Europos Komisija paskelbė kvietimus teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių  informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014. Šiemet Europos žemės ūkio ir maisto produktų žinomumo didinimui ir jų pardavimo skatinimui ES ir už jos ribų skiriama 182,9 mln. eurų. Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. balandžio 28 d.

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Kvietimas teikti paraiškas paprastosioms programoms

Kvietimas teikti paraiškas daugiašalėms programoms

Baltijos gėrimų pramonės aljansas skelbia pakartotiną konkursą informavimo ir skatinimo kampanijos Kinijoje priemonėms įgyvendinti

Baltijos gėrimų pramonės aljansas (juridinio asmens kodas: 302413901 buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, Lietuva) pakartotinai skelbia konkursą siekiant atrinkti subjektus programos „Informavimo ir skatinimo kompanija „Europos spalvos“, skirta Europoje gaminamo midaus ir putojančio vyno su vyninių vynuogių veislių nuorodomis Kinijoje“ priemonių (komunikacijos paslaugų, renginių organizavimo paslaugų, reklaminių paslaugų prekybos vietose) įgyvendinimui.

Pasiūlymai turi būti pateikti raštu registruotu laišku ar personaliai įteikiant iki vokų atplėšimo dienos. Vokų atplėšimas įvyks 2021 m. vasario 26 d. 10:30 val. (Lietuvos laiku) adresu Šarkų g. 25, Vilnius LT-01214 , Lietuva. Dėl konkurso dokumentų ir kitos informacijos prašome kreiptis į Baltijos gėrimų pramonės aljansą: el. paštas info@abbi.lt, tel. +370 698 41701, adresas Šarkų g. 25, Vilnius LT-01214, Lietuva.

ES žemės ūkio ir maisto produktų skatinimo politikos pristatymas renginyje „Info diena“

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kviečia į 2021 metų ES žemės ūkio ir maisto produktų skatinimo politikos pristatymą – renginį „Info diena“.

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas (DG AGRI) bei Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji agentūra (CHAFEA) 2021 m. sausio 28-29 d. organizuoja renginį „Info diena“, skirtą potencialiems informavimo ir skatinimo programų pareiškėjams. Šiemet renginys vyks nuotoliniu būdu. „Info dienos“ metu Europos Komisijos ir CHAFEA atstovai pristatys neseniai patvirtintą 2021 m. metinę darbo programą, kurioje žemės ūkio ir maisto produktų skatinimui ES ir už jos ribų skirta 182,9 mln. Eur, apžvelgs tvarioms maisto sistemoms skirtas politikos kryptis ir patars, kaip parengti veiksmingas komunikacijos kampanijas, pristatančias tvarią ES gamybą ir vartojimą. Renginio metu veiks virtuali susitikimų erdvė Market place opportunites, skirtą mainams ir tinklų kūrimo galimybėms. Plačiau apie renginį – čia.

Susipažinti su preliminaria renginio programa galima čia, informaciją apie renginio pranešėjus galima rasti čia. Organizatoriai pataria užpildyti registracijos formą, tą galite padaryti čia.

Nuorodos į numatomas renginio transliacijas internetu: sausio 28 ir 29 d.

 

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas paramos paraiškas pagal Paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų programą

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paramos paraiškas pagal Paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų programą (toliau – Paraiška). Paraiškos priimamos nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 30 d. 17.00 val. Paraiškos teikiamos adresu L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122  Vilnius arba el. paštu info@litfood.lt.

Paraiška pateikiama asmeniškai pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens arba siunčiama registruotu laišku, arba įteikiama pašto kurjerio (atspausdinta ir įrašyta į kompiuterinę laikmeną Microsoft Word ir PDF formatais), arba elektroniniu paštu (Microsoft Word ir PDF formatais) aukščiau nurodytais adresu ar elektroniniu paštu. Agentūros darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8–17 val., penktadienį 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.

Paraiškos teikimo tvarką nustato 2018 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-718 patvirtintos „Paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų programos administravimo ir kontrolės taisyklės“, kurias galite rasti čia. 2018 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-550 patvirtintą „Paramos Lietuvos vyno sektoriui 2019–2023 metų programa“ galite rasti čia. Paraiškos formą galite rasti čia.

Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimus dėl Paraiškos teikimo:
- telefonu +370 615 45390;
- elektroniniu paštu info@litfood.lt;
- paštu adresu: L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122  Vilnius.

Baltijos gėrimų pramonės aljansas skelbia konkursą informavimo ir skatinimo kampanijos Kinijoje priemonėms įgyvendinti

Baltijos gėrimų pramonės aljansas (juridinio asmens kodas: 302413901 buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, Lietuva), skelbia konkursą siekiant atrinkti įgyvendinančius subjektus programos „Informavimo ir skatinimo kampanija „Europos spalvos“ skirta Europoje gaminamo midaus ir putojančio vyno su vyninių vynuogių veislių nuorodomis Kinijoje“ priemonių (komunikacijos paslaugos, renginių organizavimo paslaugos, reklaminės paslaugos prekybos vietose) įgyvendinimui. 

Paskelbti du papildomi kvietimai teikti paraiškas dėl informavimo ir pardavimo skatinimo programų finansavimo

Europos Komisija 2020 m. birželio 30 d. paskelbė du papildomus kvietimus teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014. Paraiškų teikimo terminas – nuo 2020 m. liepos 7 d. iki rugpjūčio 27 d.

Europos komisijos pranešimas spaudai

Kvietimas teikti paraiškas dėl paprastų programų

Kvietimas teikti paraiškas dėl daugiašalių programų

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija skelbia konkursą informavimo ir skatinimo programai JAV įgyvendinti

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija (LMPA) (juridinio asmens kodas: 120708374; adresas K. Donelaičio g. 2-116, Kaunas) skelbia konkursą atrinkti įgyvendinančius subjektus „ES mėsos informavimo ir skatinimo programos JAV rinkoje“ veiklų (TV reklama, komunikacijos priemonės, renginiai, veiksmai prekybos vietose) įgyvendinimui.

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija skelbia konkursą informavimo ir skatinimo programai Kinijoje, Honkonge, Makao, Azerbaidžiane ir Ukrainoje įgyvendinti

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija (LMPA) (juridinio asmens kodas: 120708374; adresas K. Donelaičio g. 2-116, Kaunas) skelbia konkursą atrinkti įgyvendinančius subjektus „ES mėsos informavimo ir skatinimo programos Kinijoje, Honkonge, Makao, Azerbaidžane ir Ukrainoje“ veiklų (viešieji ryšiai, tinklalapio sukūrimas, reklamos, komunikacijos priemonės, renginiai, veiksmai prekybos vietose) įgyvendinimui.

Ankstesnis 1 2 Sekantis
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X