Informacija pareiškėjams

Šioje dalyje pateikiama informacija ir medžiaga, reikalinga pareiškėjams tinkamam informavimo ir skatinimo priemonių programų vykdymui

2023 m. darbo programa ir paraiškų teikimas

Europos Komisija 2022 m. gruodžio 16 d. sprendimu patvirtino 2023 m. metinę darbo programą, kurioje numatyti pagrindiniai paramos prioritetai. Pranešimą spaudai apie Europos Komisijos priimtą sprendimą rasite čia, sprendimą dėl programos patvirtinimo rasite čia,o jos priedus - čia.

2023 m. vasario 2 d. Europos Komisija paskelbė kvietimus teikti paraiškas dėl paprastųjų ir daugiašalių informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, kurių pateikimo terminas baigėsi š. m. balandžio 20 d. Numatoma, kad kvietimų metu gautų paraiškų vertinimo rezultatai bus paskelbti š. m. rugsėjo mėnesį.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas (DG AGRI) ir Europos mokslinių tyrimų vykdomoji agentūra (REA) š. m. vasario 1–2 d. organizavo nuotolinį dviejų dienų renginį „Info diena“, kurio dalyviams buvo suteikta galimybė išgirsti paramos gavėjų atsiliepimus apie pardavimo skatinimo programų įgyvendinimą ir susipažinti su sėkmingų kampanijų pavyzdžiais. Be to, jame buvo galima susitikti su galimais projekto partneriais. Peržiūrėti renginio įrašą bei susipažinti su pristatymų medžiaga ir kita su renginiu susijusia informacija galima čia.

NAUJA! Rekomendacijos dėl paprastųjų informavimo ir pardavimo skatinimo programų vykdymo bei ataskaitų teikimo

Rekomendacijos parengtos, atsižvelgiant į Agentūros sukauptą programų administravimo patirtį, pareiškėjų klausimus bei vadovaujantis Europos Komisijos išaiškinimais, Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų bei dotacijos susitarimų nuostatomis ir padės potencialiems ir esamiems pareiškėjams sėkmingai vykdyti programas bei tinkamai parengti ataskaitas ir mokėjimo prašymus. Rekomendacijos bus nuolat atnaujinamos, kad pareiškėjai turėtų aktualų pagalbinį įrankį, padėsiantį užtikrinti sklandų programų vykdymą dabar ir ateityje.

Kita naudinga informacija:

Informacija apie pareiškėjų tinkamumą

Informacija apie produktų tinkamumą

ES žemės ūkio produktų skatinimo programų atrankos ir įgyvendinimo schema

2016-2021 m. informavimo ir skatinimo programų statistika

Rekomendacijos dėl šūkio „Enjoy, it’s from Europe!“ naudojimo

Oficialus teksto „Campaign financed with aid from the European Union“ vertimas į ES kalbas

Atsakomybės ribojimo pranešimo vertimas į ES kalbas