Naujienos

Metai, pareikalavę geležinės kantrybės pagaliau atneša reikalingus sprendimus. Esminiai Brexit aspektai

2020 metai pasižymėjo pasaulį kaustančiais, stebinančiais ir keliančiais pačias įvairiausias emocijas įvykiais. Galima susidaryti įspūdį, kad kurį laiką tvyrojusi ramybė pasaulyje, žvelgiant iš šių dienų perspektyvos, leistina teigti, kad gana ilgai gyvenome ramybėje, išsiveržė neįtikėčiausiomis spalvomis ir nudažė net ir pačius atokiausius žemės pakraščius. Tačiau metų pabaiga, pagaliau atnešė ir ilgai lauktus sprendimus, kurie turės esminės įtakos mūsų ateičiai. 

Vienas iš ilgai trukusio  proceso - Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos santykius naujai nustatysiančios derybos pagaliau pasibaigė abipusių kompromisų suderinimu. Gruodžio 26 d. Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga paskelbė sutarties dėl tolesnių prekybos ryšių po „Brexit“ tekstą. Dokumente išdėstytos prekybos, teisėsaugos darbo ir ginčų sprendimo sąlygos bei kitos procedūros, kurių JK ir ES laikysis po 2020 m. gruodžio 31 dienos.  Visą sutarties tekstą perkaitysite čia 

Visą Brexit proceso eigą puikiai iliustruoja EK parengtas vaizdinis dokumentas: 

Daugiau kaip ketverius metus besitęsusių derybų „laimėtoja“ dėl galimai geresnių prekybos sąlygų negalima vadinti nei vienos pusės, nes visas susitarimas yra paremtas abiejų šalių kompromisų suderinimu. Abi pusės siekė, kiek įmanoma, vienodų bendradarbiavimo sąlygų. Visgi ES įgyvendino savo pagrindinius prioritetus, laikydamasi griežčiausių vienodų sąlygų, kokios kada nors buvo nustatytos prekybiniame susitarime siekiant apsaugoti socialinę rinką. Visus pasikeitimus susijusius su tarptautine prekyba ir santykiais kitose srityse rasite pagrindinių pasikeitimų santraukoje 

Svarbu pabrėžti, kad susitarimas leidžia išvengti tarifų ar kvotų beveik visoms JK ir ES pagamintoms prekėms, vežamoms iš vienos šalies į kitą. JK eksporto prekės privalo atitikti ES sveikatos ir saugos standartus bei atitikties taisykles, taip pat numatytos griežtos taisyklės, reglamentuojančios gaminius, pagamintus naudojant ne ES ar JK kilmės dalis. Tačiau, nors derybose buvo siekta, kad būtų sumažinti iš JK į ES eksportuojamų maisto produktų patikrinimai, lygiavertiškumo principas nebuvo iki galo įgyvendintas. JK šiuo metu susiduria su didelėmis netarifinėmis kliūtimis. Tikimasi, kad visi nesuderinamumai bus sprendžiami derybomis. Ateityje įgyvendinat susitarimą įvairių problemų tikrai nebus išvengta, tačiau reikia nepamiršti, kad tai yra beprecedentis procesas, kuris taps istoriniu pavyzdžiu galimiems pasikartosiantiems sprendimams.

JK ir ES prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo projektą sudaro trys pagrindiniai ramsčiai:

1. Laisvosios prekybos susitarimas – nauja ekonominė ir socialinė partnerystė su Jungtine Karalyste
Svarbiausias sprendimas jame yra numatytas nulinių tarifų ir nulinių kvotų taikymas visoms prekėms, kurios atitinka taikytinas kilmės taisykles, taip pat susitarta dėl  naujos sistemos, skirtos bendram žuvų išteklių valdymui ES ir Jungtinės Karalystės vandenyse. Jungtinė Karalystė galės toliau plėtoti savo žvejybą, bet kartu bus išsaugoma Europos žvejų bendruomenių veikla ir pragyvenimo šaltiniai bei tausojami gamtos ištekliai.

 2. Nauja partnerystė piliečių saugumui užtikrinti
Pagrindinė mintis - prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu yra nustatoma nauja teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose ir civilinėse bylose sistema. 

3. Horizontalusis susitarimas dėl valdymo
Juo siekiama užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą įmonėms, vartotojams ir piliečiams, atskirame skyriuje dėl valdymo paaiškinama, kaip susitarimas bus taikomas ir kontroliuojamas.

Naudingos nuorodos 

Europos Komisija išleido susistemintos pagrindinės informacijos vaizdinius dokumentus, kurie labai aiškiai iliustruoja pagrindinius pasikeitimus po susitarimo įsigaliojimo. Vienas iš jų yra esminių kompromisų tarp UK ir ES santrauka

Taip pat grafiškai pavaizduoti pokyčiai po Brexit, kurie palyginami su narystės ES privalumais

Oficiali JK vyriausybės informacija, skirta ES verslams, vykdantiems prekybą su JK: https://www.gov.uk/eubusiness   

Atskirai pateikiama informacija ir apie ekologiškų produktų prekybą bei ženklinimą po Brexit:

https://www.gov.uk/guidance/trading-and-labelling-organic-food-from-1-january-2021#importing-organic-food 

Lietuvos muitinė, taip pat, nuolat atnaujina informaciją, kuri yra aktuali Lietuvos įmonėms. Ją rasite čia: https://www.lrmuitine.lt/web/guest/887 

Kaip teigia ekspertai, nereikia turėti iliuzijų, kad šis susitarimas viską išspręs, juo yra užbaigiamas tik pirmasis etapas. Po 2021 sausio 1 d. JK ir ES toliau, tiek politiniame, tiek praktiniame (verslo, institucijų bendradarbiavimo) lygmenyje turės kurti naujus bendradarbiavimo santykius, tad, tikėtina, kad derybos tęsis dar ilgai, tačiau esminis žingsnis jau yra žengtas. 

Pagrindinis informacijos šaltinis: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_20_2531

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X