Mokymų organizavimo skyrius

Organizuoja ir vykdo žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių kompetencijų tobulinimą: jaunųjų ūkininkųpradedančiųjų ūkininkauti, ekologiškai ūkininkaujančiųjųaugalų apsaugos, sudaro mokymų grafikus, atlieka mokymų programų vertinimą ir registravimą bei mokymų kokybės vertinimą, platina saugiuosius blankus, organizuoja ir administruoja nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklą bei dalyvauja įgyvendinant šviečiamąsias programas: Pažintinės žuvininkystės programą ir Šviečiamąją gyvulininkystės programą