Darbuotojų kontaktai

Karolina Cymbarevič

Administratorė
El. paštas info@litfood.lt
Tel. nr. +370 526 49035

Vaiva Petrauskienė

Socialinės komunikacijos specialistė
El. paštas v.petrauskiene@litfood.lt
Tel. nr. +370 616 88643

Gražina Vickutė

Viešųjų pirkimų specialistė
El. paštas g.vickute@litfood.lt
Tel. nr. +370 614 19856

Asta Girkantė

Projektų vadovė
El. paštas a.girkante@litfood.lt
Tel. nr. +370 656 87418

Linas Grincevičius

Bendrųjų reikalų specialistas
El. paštas l.grincevicius@litfood.lt
Tel. nr. +370 611 75141

Marius Petrauskas

Bendrųjų reikalų specialistas (Duomenų apsaugos pareigūnas)
El. paštas m.petrauskas@litfood.lt
Tel. nr. +370 659 59410

Jonas Važgys

Informacinių technologijų specialistas
El. paštas j.vazgys@litfood.lt
Tel. nr. +370 614 59316

Viktorija Prankė

Teisės ir personalo skyriaus specialistė
El. paštas v.pranke@litfood.lt
Tel. nr. +370 639 62086

Diana Puksaitė

Teisės ir personalo skyriaus specialistė
El. paštas d.puksaite@litfood.lt
Tel. nr. +370 660 98589

Laurynas Ladieta

Teisės ir personalo skyriaus specialistas
El. paštas l.ladieta@litfood.lt
Tel. nr. +370 658 61447

Virginija Bytautaitė

Vyr. finansininkė
El. paštas v.bytautaite@litfood.lt
Tel. nr. +370 613 17629

Vilija Radžiūnienė

Buhalterė
El. paštas v.radziuniene@litfood.lt
Tel. nr. +370 614 62084

Lina Glazauskienė

Buhalterė
El. paštas l.glazauskiene@litfood.lt
Tel. nr. +370 611 72141

Nora Subačienė

Buhalterė
El. paštas n.subaciene@litfood.lt
Tel. nr. +370 682 30598

Eglė Valienė

Eksporto ir importo administravimo skyriaus vedėja
El. paštas e.valiene@litfood.lt
Tel. nr. +370 658 81995

Monika Šilinskienė

Eksporto ir importo administravimo skyriaus specialistė
El. paštas m.silinskiene@litfood.lt
Tel. nr. +370 659 61938

Samanta Kazlauskaitė

Eksporto ir importo administravimo skyriaus specialistė
El. paštas s.kazlauskaite@litfood.lt
Tel. nr. +370 659 57312

Laura Gricė

Pieno rinkos priežiūros skyriaus vedėja
El. paštas l.grice@litfood.lt
Tel. nr. +370 620 91426

Tomas Endzelis

Pieno rinkos priežiūros skyriaus specialistas
El. paštas t.endzelis@litfood.lt
Tel. nr. +370 661 91694

Sandra Liutkienė 

Paramos kontrolės skyriaus vedėja
El. paštas s.liutkiene@litfood.lt
Tel. nr. +370 682 26440

Algis Štaras

Paramos kontrolės skyriaus specialistas
El. paštas a.staras@litfood.lt
Tel. nr. +370 610 99718

Lina Malinauskienė

Paramos kontrolės skyriaus specialistė
El. paštas l.malinauskiene@litfood.lt
Tel. nr. +370 660 94886

Tomas Petrokas

Paramos kontrolės skyriaus specialistas
El. paštas t.petrokas@litfood.lt
Tel. nr. +370 660 37541

Vida Kardelytė

Rinkos priemonių administravimo skyriaus vedėja
El. paštas v.kardelyte@litfood.lt
Tel. nr. +370 645 51845

Laima Jucaitienė

Rinkos priemonių administravimo skyriaus specialistė
El. paštas l.jucaitiene@litfood.lt
Tel. nr. +370 694 93170

Vaiva Bastienė

Rinkos priemonių administravimo skyriaus specialistė
El. paštas v.bastiene@litfood.lt
Tel. nr. +370 638 46767

Nijolė Samuolienė

Rinkos priemonių administravimo skyriaus specialistė
El. paštas n.samuoliene@litfood.lt
Tel. nr. +370 613 42038

Violeta Grincevičienė

Rinkos priemonių administravimo skyriaus specialistė
El. paštas v.grinceviciene@litfood.lt
Tel. nr. +370 611 67874

Žana Čaikinienė

Rinkos priemonių administravimo skyriaus specialistė
El. paštas z.caikiniene@litfood.lt
Tel. nr. +370 611 73603

Programų administravimo skyrius

Administruoja ES finansuojamų žemės ūkio produktų informavimo ir pardavimo skatinimo programas

Mantvydas Musteikis

Programų administravimo skyriaus vedėjas
El. paštas m.musteikis@litfood.lt
Tel. nr. +370 686 09972

Jelena Surina

Programų administravimo skyriaus specialistė
El. paštas j.surina@litfood.lt
Tel. nr. +370 643 31081

 

Aurimas Stabinis

Programų administravimo skyriaus specialistas
El. paštas a.stabinis@litfood.lt
Tel. nr. +370 612 31154

Eksporto skatinimo ir plėtros grupė

Padedame Lietuvos maisto pramonės įmonėms įsitvirtinti jau atvertose eksporto rinkose, skatinant aukštos pridėtinės vertės lietuviškų žemės ūkio ir maisto produktų eksportą, taip pat atverti naujas perspektyvias rinkas ar nišas lietuviškos produkcijos realizavimui bei kurti teigiamą lietuviškų produktų įvaizdį užsienio šalyse

Irma Šlaičiūnaitė - Černiauskienė

Grupės vadovė
El. paštas i.cerniauskiene@litfood.lt
Tel. nr. +370 638 77244

Greta Kunickytė

Projektų vadovė
El. paštas g.kunickyte@litfood.lt
Tel. nr. +370 659 59409

Lukas Vaškevičius

Projektų koordinatorius
El. paštas l.vaskevicius@litfood.lt
Tel. nr. +370 610 85908

Odeta Paulauskaitė

Projektų koordinatorė
El. paštas o.paulauskaite@litfood.lt
Tel. nr. +370 613 08398

Eidvilė Plaušinaitienė

Projektų koordinatorė
El. paštas e.plausinaitiene@litfood.lt
Tel. nr. +370 620 68525

Mokymų organizavimo skyrius

Organizuoja ir vykdo žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių kompetencijų tobulinimą: jaunųjų ūkininkųpradedančiųjų ūkininkauti, ekologiškai ūkininkaujančiųjųaugalų apsaugos; sudaro mokymų grafikus, rengia, vertina, derina ir registruoja mokymo programas, atlieka mokymų kokybės vertinimą, platina saugiuosius blankus, administruoja nepriklausomų žemės ūkio konsultantų sąrašą bei įgyvendina Pažintinės žuvininkystės  ir Šviečiamosios gyvulininkystės programas

Alvydas Grigaliūnas

Mokymų organizavimo skyriaus vedėjas
El. paštas a.grigaliunas@litfood.lt
Tel. nr. +370 613 47544

Jūratė Spruntulienė

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė
El. paštas j.spruntuliene@litfood.lt
Tel. nr. +370 611 08188

Edita Kavaliauskienė

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė
El. paštas e.kavaliauskiene@litfood.lt
Tel. nr. +370 682 28716

Gytis Viršilas

Mokymų organizavimo skyriaus specialistas
El. paštas g.virsilas@litfood.lt
Tel. nr. +370 640 69001

Inga Zizienė

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė
El. paštas i.ziziene@litfood.lt 
Tel. nr. +370 616 35156

Neringa Janušauskienė

Mokymų organizavimo skyriaus specialistė
El. paštas n.janusauskiene@litfood.lt
Tel. nr. +370 618 41969

Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyrius

Skatina ūkininkų, amatininkų, smulkių verslininkų verslumą kaime, plėtoja nekomercinį projektą "Kaimas į namus", administruoja el.parduotuvę www.kaimasinamus.lt, populiarina tautinio paveldo produktus bei organizuoja jų sertifikavimo procesą ir patikras vietoje

Paulius Uleckas

Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus vedėjas
El. paštas p.uleckas@litfood.lt
Tel. nr. +370 611 79660

Karolina Datkūnienė

Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus specialistė
El. paštas k.datkuniene@litfood.lt
Tel. nr. +370 613 11841

Inga Kupčiūtė

Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus specialistė
El. paštas i.kupciute@litfood.lt
Tel. nr. +370 640 70156

Kristina Mockutė

Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus vedėja
El. paštas k.mockute@litfood.lt
Tel. nr. +370 698 39542

Virginija Kvedarienė

Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus specialistė
El. paštas v.kvedariene@litfood.lt
Tel. nr. +370 685 54097

 

Rasa Šimbarienė

Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus specialistė
El. paštas r.simbariene@litfood.lt
Tel. nr. +370 685 87511

 

Alvydas Aleksandravičius

Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus specialistas
El. paštas a.aleksandravicius@litfood.lt
Tel. nr. +370 686 25463

Zinaida Striogienė

Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus specialistė
El. paštas z.striogiene@litfood.lt
Tel. nr. +370 658 03574

Justinas Keršys 

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus vedėjas
El. paštas j.kersys@litfood.lt
Tel. nr. +370 690 65536

Audrius Marcinkus

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus specialistas
El. paštas a.marcinkus@litfood.lt
Tel. nr. +370 691 88187

Gabrielė Vitkė

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus specialistė
El. paštas g.vitke@litfood.lt
Tel. nr. +370 631 03555

Laura Matusevičienė

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus specialistė
El. paštas l.matuseviciene@litfood.lt
Tel. nr. +370 690 16581

Ignas Zlatkus 

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus specialistas
El. paštas i.zlatkus@litfood.lt
Tel. nr. +370 611 73834

Giedrė Markevičienė

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus specialistė
El. paštas g.markeviciene@litfood.lt
Tel. nr. +370 661 91701

Lina Danauskienė

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus specialistė
El. paštas l.danauskiene@litfood.lt
Tel. nr. +370 640 47611

Žyvilė Kravecienė

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus specialistė
El. paštas z.kraveciene@litfood.lt
Tel. nr. +370 661 91705

Audrius Karvelis 

Rinkos priežiūros tyrimų skyriaus specialistas
El. paštas a.karvelis@litfood.lt
Tel. nr. +370 667 81133

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X