Informaciniai pranešimai

PASKELBTI 2017 M. KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS DĖL PAPRASTŲ IR DAUGIAŠALIŲ INFORMACIJOS APIE ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTUS TEIKIMO IR JŲ PARDAVIMO SKATINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO

2017 sausio 27


2017 m. sausio 12 d. paskelbti kvietimai teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių  informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo pagal Europos parlamento ir tarybos reglanetą (ES) Nr. 1144/2014. Paraiškų teikimo terminas – 2017 m. balandžio 20 d. Visą informaciją apie paraiškų teikimą rasite čia.

Europos Komisija 2017 m. sausio 31 d. organizuoja renginį galimiems pareiškėjams dėl minėtų paraiškų rengimo ir teikimo. Visą informaciją apie organizuojamą renginį rasite čia.