PASKELBTI 2018 M. KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS DĖL PAPRASTŲ IR DAUGIAŠALIŲ INFORMACIJOS APIE ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTUS TEIKIMO IR JŲ PARDAVIMO SKATINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO

2018 sausio 19


2018 m. sausio 12 d. paskelbti kvietimai teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių  informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo pagal Europos parlamento ir tarybos reglanetą (ES) Nr. 1144/2014. Paraiškų teikimo terminas – 2018 m. balandžio 12 d. Europos Komisijos pranešimą spaudai galite rasti čia. Visą informaciją apie paraiškų teikimą rasite…

Plačiau...

INFORMACIJA APIE RENGINĮ „INFO DIENA“, SUSIJUSĮ SU BŪSIMU KVIETIMU TEIKTI PARAIŠKAS 2018 m. DĖL INFORMAVIMO IR PARDAVIMŲ SKATINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO

2017 gruodžio 15


Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga (CHAFEA) 2018 m. sausio 31 d. organizuoja renginį "Info diena", susijusį su būsimu kvietimu teikti paraiškas 2018 m. dėl informavimo ir skatinimo programų finansavimo. Renginio metu Europos Komisijos ir CHAFEA atstovai pristatys 2018 m. metinę darbo programą, kurioje nustatyti strateginiai pardavimo skatinimo priemonių prioritetai, t. y. kokiems produktams, sistemoms ir rinkoms reikia skirti daugiausia dėmesio ir kiek tam skirti lėšų.  Renginio…

Plačiau...

EUROPOS KOMISIJA PATVIRTINO 2018 M. METINĘ DARBO PROGRAMĄ INFORMAVIMO IR PARDAVIMO SKATINIMO PRIEMONĖMS

2017 lapkričio 20


Europos Komisija 2017 m. lapkričio 15 d. sprendimu patvirtino 2018 m. metinę darbo programą, kurioje nustatyti strateginiai pardavimo skatinimo priemonių prioritetai, t. y. kokiems produktams, sistemoms ir rinkoms reikia skirti daugiausia dėmesio ir kiek tam skirti lėšų. Visas 2018 m. metinės darbo programos biudžetas - 188,6 mln. EUR. Kvietimas teikti paraiškas pasinaudoti 2018 m. pardavimo skatinimo biudžeto lėšomis bus paskelbtas ne vėliau kaip 2018 m. sausio mėn. Pranešimą spaudai apie…

Plačiau...

VĮ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA SKELBIA PARAMOS PARAIŠKŲ PRIĖMIMĄ VYKDYTI VYNO RĖMIMO VEIKSMUS TREČIŲJŲ ŠALIŲ RINKOSE

2017 liepos 21


Ūkio subjektai, norintys gauti paramą, iki 2017-08-28 gali pateikti „Paramos paraišką pagal Nacionalinę vyno programą", kuri turi atitikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-60 patvirtintose „Vyno rėmimo veiksmų trečiųjų šalių rinkose administravimo ir kontrolės taisyklėse“ (toliau – Taisyklės) (žr. aktualią redakciją) bei kituose teisės aktuose, kurie nustato šios paramos teikimo tvarką, numatytus reikalavimus. Taisykles…

Plačiau...