TARIC duomenų bazė

Šioje nuorodoje galite pasitikrinti eksportuojamo ar importuojamo produkto kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodą.

Tarifinių kvotų paskirstymo koeficientai

Šioje nuorodoje galite pasitikrinti Europos Komisijos išleidžiamus ir kasdien atnaujinamus tarifinių kvotų paskirstymo koeficientus.