Naujienos

Šviečiamoji gyvulininkystės programa: mokymosi priemonės jau mokyklose

Paskelbtas karantinas jaukia ne tik formalią švietimo sistemą, bet keičia ir Šviečiamosios gyvulininkystės programos (Programa) vykdymo procesą, nukelia jos starto pradžią. Praėjusią savaitę VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra išsiuntė ir mokyklas jau pasiekė Užduočių knygelės bei metodinė medžiaga mokytojams (USB raktas), reikalingi Programai vykdyti.

„Suprantame, kad kai kas turbūt dar ir nematė medžiagos ir, žinoma, negali jos išdalinti vaikams, - sako VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymo organizavimo skyriaus vedėjas Alvydas Grigaliūnas.  – Tačiau paįvairinant vaikų kasdienybę, užduotėles galima skirti nuotoliniu būdu jau dabar.“

Agentūros internetiniame puslapyje https://www.litfood.lt/mokymai/svieciamoji-gyvulininkystes-programa/ patalpinta metodinė medžiaga pagal I, II ir III modulius Programos dalyviams (t.y. filmukai ir užduočių knygelės PDF formatu).

„Esant galimybėms, siūlome vaikus supažindinti ir pristatyti Programą, galbūt net pasiūlyti atlikti kokią nors užduotį. Metodiką Mokytojui rasite į mokyklas atsiustuose USB raktuose“, - mokytojų išradingumu neabejoja A.Grigaliūnas.
 

Dėmesio konsultantams, siekiantiems akreditacijos kooperacijos, bendradarbiavimo ir verslo vadybos konsultavimo srityje

VšĮ Kaimo verslo ir rinkos plėtros agentūra spalio mėnesį planuoja surengti mokymų kursus konsultantams pagal mokymo programą „Žemės ūkio verslo vadyba, bendradarbiavimas ir kooperacija“ (24 akad. val.).

Pagal 2020 m. kovo 27 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-238 patvirtintas naujas Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklės, numatyta nauja konsultavimo sritis, pagal kurią suteikiama akreditacija – konsultavimas kooperacijos, bendradarbiavimo ir verslo vadybos klausimais. Akreditacija bus suteikiama nuo 2021 m. sausio 1 d. 
 

LR Žemės ūkio ministerijos rekomendacijos maisto sektoriaus įmonėms

Rekomendacijos prekybai maisto produktais

Karantino metu draudžiama parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas, veikla,  taip pat turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų, išskyrus maisto, veikla. Šis draudimas netaikomas internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose, laikantis higienos reikalavimų.

Ši nuostata aiškinama taip, kad darbas visais atvejais organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu (telefonu, elektroniniu paštu, kitomis elektroninio ryšio priemonėmis), išskyrus, kai įmonių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas. Tačiau reikia pabrėžti, kad visų parduotuvių, prekyviečių, turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veikla yra galima vykdant prekybą internetu ir pristatant prekes į namus, ar kitą nurodytą vietą arba įsirengiant prekių atsiėmimo punktus (pavyzdžiui, prekės gali būti įkraunamos į kliento transporto priemonę jam įvažiavus ar privažiavus prie sandėlio, atsiimamos iš daiktų saugojimo spintų ir panašiai – rekomendacijos atsiėmimo punktams skaitykite toliau), sudarant sąlygas klientams atsiskaityti už prekes ar paslaugas internetu iš anksto (naudojantis elektroninės bankininkystės, mobiliųjų programėlių paslaugomis ir kt.), naudojantis savitarnos kasomis, kitaip sudarant sąlygas atsiskaityti, vengiant tiesioginio kontakto.

Rekomendacijos turgavietės (prekyvietės) maisto ir kitų prekių atsiėmimo punktams

Visos turgavietės (prekyvietės) gali vykdyti internetinę prekybą, kai prekės pristatomos fiziniams ar juridiniams asmenims ar atsiimamos maisto ir kitų prekių atsiėmimo punktuose. Maisto ir kitų prekių atsiėmimo punktuose, priklausomai nuo veiklos modelio, darbuotojai maistą ir kitas prekes:

 • gali perduoti tiesiogiai atsiimti minėtų prekių atvykusiam vartotojui;
 • įkrauti maisto ir kitų prekių krepšius (ar kitas pakuotes) į jų atsiimti atvykusio vartotojo automobilį;
 • susitarus iš anksto palikti atsiėmimo punkte vartotojui pasiimti pačiam maisto ir kitų prekių krepšius, nedalyvaujant atsiėmimo punkto darbuotojams („maistomate“ ar kitame išmaniajame įrenginyje, ar kitoje sutartoje vietoje).

Jei pasiimant prekes yra būtina pasirašyti dokumentus (pavyzdžiui, prekių priėmimo-perdavimo aktą, sąskaitą ir pan.), rekomenduojama dokumentus pasirašymui palikti kartu su prekėmis ir nurodyti juos pasirašius palikti specialioje pašto dėžutėje, kitoje nurodytoje vietoje, ar jų kopiją atsiųsti elektroniniu paštu. Atsižvelgiant į esamą situaciją, priimtas sprendimas dėl leidimų maisto gamintojams ir tiekėjams, norintiems vykdyti maisto transportavimo veiklą, išdavimo supaprastinimo (http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/maisto-isveziojimo-paslauga-norinciam-teikti-verslui-platesnes-galimybes).

Reikalavimai atsiėmimo punktams (http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/nebegalinciu-prekiauti-galimybe-prekiu-atsiemimo-punktai)

 • organizuoti lankytojų srautus, atsižvelgiant į atsiėmimo punkto plotą ir siekiant išvengti grūsčių;
 • prie įėjimo pateikti informaciją lankytojams apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);
 • sudaryti galimybę tinkamai lankytojų rankų higienai;
 • lakytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo (eilėse tarp lankytojų, tarp dirbančių atsiėmimo punkto darbuotojų);
 • užtikrinti, kad dažnai liečiami paviršiai atsiėmimo punkto patalpose (durų rankenos, prekių laikymo lentynos, dėžės, stelažai ir kt.) ir prekėms transportuoti skirtos priemonės būtų dezinfekuojamos dažniau nei įprastai (bent 2 kartus per dieną), taip pat užtikrinti tinkamą aplinkos valymą ir dezinfekciją;
 • rekomenduojama atsiskaitymus vykdyti elektroninėmis priemonėmis

Darbuotojų sveikatos užtikrinimo reikalavimai maisto ir kitų prekių atsiėmimo punktams

 • sudaryti sąlygas ir užtikrinti, kad atsiėmimo punktų darbuotojai reguliariai (ne rečiau kaip kas 2 val.) ir kruopščiai plautų rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu arba dezinfekuotų jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis;
 • tvarkydami maistą darbuotojai turi vengti liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę);
 • rekomenduojama imtis maksimalių priemonių, siekiant apsaugoti atsiėmimo punkto darbuotojus (įrengti pertvaras tarp darbuotojo ir pirkėjo, aprūpinti darbuotojus apsaugos priemonėmis ir kt.);
 • užtikrinti, kad darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima;
 • drausti atsiėmimo punktuose dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

Vykdant internetinę prekybą, pristatant maistą ir kitas prekes pirkėjui į namus, prekės turi būti perduodamos vengiant tiesioginio kontakto, t. y. pirkėjas informuojamas telefonu, kad minėtos prekės atvežtos ir paliktos nurodytu adresu. Jei nėra galimybės perduoti maisto ir kitų prekių be kontakto, rekomenduojama, kad prekes atvežęs asmuo dezinfekuotų rankas prieš perduodamas prekę pirkėjui.

Rekomendacijos turgavietėms ir kitoms viešosios prekybos vietoms

Turgavietėse ir kitose viešosiose prekybos vietose yra leidžiama prekiauti tik maisto produktais. Pabrėžiama, kad maisto produktai gali būti parduodami tik išsinešimui. Viešosios prekybos vietos yra suprantamos kaip savivaldybės nustatyta arba privataus asmens skirta ir su teritorine Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderinta teritorija prekybai tik savos gamybos ir žemės ūkio produktais nuo laikinųjų prekybos įrenginių, iš automobilių, specializuotų automobilių ar priekabų, laivų.

Atkreipiamas dėmesys, kad visi maisto produktais prekiaujantys ūkio subjektai taip pat privalo vadovautis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakym0 Nr. B1-649 „Dėl Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniams vartotojams maisto tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ nuostatomis.

Rekomendacijos prekiautojams

 • Vartojimui paruoštais nefasuotais maisto produktus (produktais, kurie prieš juos vartojant nebus plaunami, termiškai apdorojami, lupami, gliaudomi ar pan.) turi būti prekiaujama tokiu būdu, kad pirkėjas neturėtų galimybės paliesti ar kitu būdu užteršti šių maisto produktų (naudojami nuo taršos apsaugantys stelažai, plėvelės ar kitos priemonės).
 • Prekybos vietoje naudojama įranga, priemonės, įrankiai (stalviršiai, padėklai, svarstyklės, peiliai ir kt.) turi būti valomi, plaunami ir (ar) dezinfekuojami dažniau nei įprastai, atsižvelgiant į prekybos trukmę ir lankytojų srautus.
 • Prekiautojai privalo laikytis geros asmens higienos praktikos ir privalomų maisto tvarkymo reikalavimų, prekybos vietoje turėti tinkamų higienos užtikrinimo (valymo ir (ar) dezinfekavimo) ir kitų būtinų priemonių (tinkamų darbo drabužių ir kt.).
 • Prekiautojai privalo reguliariai (ne rečiau kaip kas 2 val.) ir kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ir (ar) dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis.  Prekiautojai, vykdantys nefasuoto maisto tvarkymą, rankas turi dezinfekuoti ne rečiau kaip kas 2 val., o esant poreikiui ir dažniau.
 • Ypač dažnai rankas būtina plauti palietus gyvūninius produktus, šviežią mėsą ar nefasuotus mėsos gaminius. Prekiautojai rankas turi plauti taip pat prieš pradedant darbą, prieš tvarkant termiškai apdorotą ar vartoti paruoštą maistą, tvarkant žalią mėsą, žuvį ar kt. termiškai neapdorotą maistą, prieš apsimaunant, keičiant ir nusiėmus pirštines, sutvarkius atliekas, pabaigus valymo, dezinfekcijos darbus, pasinaudojus tualetu, pavalgius, parūkius, nusičiaudėjus, išsipūtus nosį, dirbus su pinigais.
 • Prekiautojai turi vengti rankomis liesti akis, nosį ar burną, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).
 • Vykdant prekybą termiškai neapdorotais (žaliais) ir termiškai apdorotais (virtais, rūkytais) gyvūninės kilmės produktais, turi būti dėvimos apsauginės priemonės (chalatai, pirštinės, prijuostės). Vienkartines apsaugines priemones keisti kaskart susiteršus gyvūninės kilmės medžiagomis (mėsa, riebalais, krauju ir kt.). Apsaugines priemones privaloma dėvėti ir prekiaujant kitais nefasuotais produktais (sveriamais sausainiais ir kt.).
 • Daugkartinio naudojimo apsauginiai drabužiai turi būti plaunami po darbo kasdien, taip pat privaloma taikyti griežtesnes nei įprastai higienos užtikrinimo priemones visuose transportavimo, paskirstymo, prekybos ir tiekimo į rinką etapuose.

Rekomendacijos organizuojantiems prekybą maisto produktais turgavietėse ar viešosiose prekybos vietose

 • Riboti pirkėjų ir kitų lankytojų (toliau – lankytojai) srautus, atsižvelgiant į prekybos vietos plotą, siekiant išvengti grūsčių.
 • Uždrausti apsipirkinėti didesnei nei 2 asmenų grupei, šeimos nariai turi apsipirkinėti po vieną.
 • Prie įėjimo pateikti informaciją lankytojams apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
 • Skatinti lankytojus eilėse laikytis saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo: pirkėjams gerai matomoje vietoje, pvz., ant prekybos vitrinų, pateikti informaciją pvz., „Laukiant eilėje prašome laikytis 1 metro atstumo vienas nuo kito.”.
 • Sudaryti sąlygas tinkamai lankytojų rankų higienai (rekomenduojama prie įėjimo/išėjimo į turgavietę gerai matomoje vietoje pakabinti dezinfekcinės priemonės rankoms, skirtos turgavietės klientams).
 • Sudaryti sąlygas prekiautojams pasinaudoti tualetu ir nusiplauti bei dezinfekuoti rankas. Prie visų plautuvių turi būti skysto muilo ir dezinfekcinio skysčio rankoms.
 • Pasibaigus prekybai kruopščiai valyti ir dezinfekuoti turgavietės patalpas bei kitus paviršius. Tomis dienomis, kai prekyba ypač intensyvi ir turgavietėje vienu metu yra daug pirkėjų, patalpas valyti ir dezinfekuoti darbo metu kuo dažniau. Dažnai vėdinti uždaras patalpas.
 • Stebėti, kad veiklą vykdytų tik sveiki prekiautojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.).
 • Stebėti, kad veiklos nevykdytų prekiautojai, kurie neturi tinkamų higienos užtikrinimo (valymo ir (ar) dezinfekavimo) ir kitų būtinų priemonių.
 • Išlaikyti bent 2 metrų atstumą tarp prekiautojų.

Rekomendacijos, susijusios su greitai gendančių produktų ir gyvų gyvūnų vežimu per valstybės sieną

Rekomenduojama, kad sienos kirtimo punktuose pasienyje su Lenkijos Respublika ir Latvijos Respublika pirmenybės tvarka būtų tikrinamas krovininis transportas, gabenantis gyvus gyvūnus ar greitai gendančius žemės ūkio ar maisto produktus, taip nebūtų sudaromos papildomos kliūtys eksportui. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai įpareigoti užtikrinti, kad gyvūnų ir kitų greitai gendančių prekių krovininio transporto tikrinimas Lazdijų – Aradnykų, Kalvarijos – Budzisko, Saločių – Grenstalės, Būtingės – Rucavos, Smėlynės – Medumės tarptautiniuose sienos kirtimo punktuose būtų vykdomas pirmenybės tvarka.

Privaloma 14 dienų izoliacija, vykdant tarptautinius komercinius vežimus

Karantino metu galioja draudimas Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo nuolatinę gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, yra ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo komercinius tarptautinius visų rūšių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu. Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, bei oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos Respubliką su privaloma palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę, neturinčius COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos nurodytuose tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose organizuoja visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, patikrinimą dėl COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Remiantis šiomis nuostatomis, ekipažų, įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus, izoliacija yra būtina tik tuo laikotarpiu, kai jie yra Lietuvos Respublikoje – t. y. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo. Šis laikotarpis nuo atvykimo iki išvykimo gali būti trumpesnis nei 14 dienų. Tuo atveju, kai laikotarpis tarp reisų yra ilgesnis nei 14 dienų, privalomai reikia izoliuotis 14 dienų kaip ir kitiems asmenims, parvykusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių.

 

Rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijos vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimą Nr. V-494 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-381 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“ pakeitimo“ bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rekomendacijas. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią situaciją dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), rekomendacijos yra nuolat atnaujinamos, todėl yra būtina sekti naujausią informaciją, pateikiamą Sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje https://sam.lrv.lt/.

 

Atnaujintos konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklės

Penktadienį žemės ūkio ministras patvirtino naujas Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisykles ir jų priedus. Taisyklėse numatyta ir nauja konsultavimo sritis, pagal kurią suteikiama akreditacija – tai konsultavimas kooperacijos, bendradarbiavimo ir verslo vadybos klausimais. Pagal šią sritį akreditacija bus suteikiama tik  nuo 2021 m. sausio 1 d. 

Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklės reglamentuoja konsultavimo įstaigų ir jose dirbančių konsultantų bei individualią veiklą įregistravusių konsultantų, teikiančių konsultavimo paslaugas (žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų ir darbo saugos reikalavimų laikymosi, agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose, ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo, miškų ūkio, ekologinės augalininkystės, ekologinės gyvulininkystės, kooperacijos, bendradarbiavimo ir verslo vadybos klausimais) akreditavimo tvarką.
 

SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas: kaip koronavirusas paveiks žemės ūkį?

Dėl paskelbto karantino Lietuvoje nemažai įmonių yra priverstos arba visai nevykdyti veiklos, arba mažinti jos mastą, tačiau augalininkyste besiverčiančių ūkių situacija yra priešinga – matydami šylančius orus ir sausėjančią žemę, ūkininkai jau pradėjo pavasarinius darbus. Žinoma, karantinas daro neigiamą įtaką ir šiam sektoriui, tačiau dėl tam tikrų veiksnių žemės ūkio nuostoliai bus mažesni negu visos ekonomikos.

Daugiau problemų turės mažesni žemės ūkio produkcijos gamintojai dėl jau sumažėjusio gyventojų antplūdžio turguose ir kitose prekybos vietose, nes žmonės vengia socialinio kontakto. Pagrįstai turėtų nerimauti ir pieno gamintojai dėl galinčių mažėti žaliavinio pieno supirkimo kainų. Visgi, daugiausiai pajamų Lietuvos ūkininkai gauna iš augalininkystės produkcijos pardavimo, o bent šią savaitę grūdų supirkimo kainos yra truputį didesnės negu prieš metus, todėl ūkininkams lieka neblogos sąlygos parduoti ne tik likusius praėjusio derliaus grūdus, bet ir, valdant riziką, pagalvoti apie dalies būsimo derliaus grūdų pardavimo kainos nustatymą.

Ši žiema pasėliams Lietuvoje buvo nesunki, todėl bent jau naujo derliaus įžanga yra gera. Suprantama, dėl karantino apribojimų žemdirbių darbas bus sudėtingesnis, tačiau ir dalis sąnaudų – degalų ir trąšų – šiemet bus gerokai mažesnės.

Šių metų žemės ūkio sektoriaus pelnui ir nuostoliams įtakos turės šie veiksniai:

Grūdų supirkimo kaina

Kviečių ateities sandorių, pristatant grūdus gegužę, kaina „Euronext“ biržoje šią savaitę pasiekė 195 eurus, o naujo derliaus kviečių kaina priartėjo prie 185 eurų. Visame pasaulyje, dėl valstybių įvestų apribojimų gyventojams judėti, žmonės suskubo pirkti ilgesnio galiojimo maisto produktus. Tai lėmė, kad staigiai padidėjo ir grūdų perdirbimo įmonių perkami grūdų kiekiai: kai kuriose šalyse tokių produktų, kaip makaronai, miltai ar kruopos, pirkimo banga jau atslūgo, kitose – tik įsibėgėja.

Vartotojams palanku tai, kad, pavyzdžiui, kviečių derlius pasaulyje šiais derliaus metais buvo istoriškai didelis, visgi, nerimas kyla ir kainos didėja labiausiai dėl to, kad auga gandai apie galimus grūdų eksporto apribojimus iš tokių šalių, kaip Rusija. Būtent kai kurių valstybių jau įvesti ar ketinami įvesti įvairiausių eksporto prekių apribojimai, nepaisant to, kad turimos atsargos yra pakankamos, ir kursto panikos židinį.

Nereikėtų pamiršti ir logistinių iššūkių – dėl uždarytų sienų prekės keliauja gerokai lėčiau. Sumaištis tarptautinėje grūdų rinkoje didėja ir dėl staigiai išaugusio daug grūdų importuojančių Šiaurės Afrikos, Artimųjų Rytų, Pietryčių Azijos šalių noro apsirūpinti grūdais, kol kainos nesukilo ir kol dar neišaugo valstybių, draudžiančių grūdų eksportą, skaičius.

Artimiausiu laikotarpiu sąlygos grūdų kainai laikytis panašiame lygyje išliks palankios, o tai yra geros žinios grūdų eksportuotojams ir ūkininkams. Galima priminti, kad Lietuva išaugina gerokai daugiau grūdų negu pati sunaudoja (tą galima pasakyti ir apie kviečius, ir apie miežius ar net išpopuliarėjusius grikius) –pavyzdžiui, vasario pabaigoje Lietuvoje buvo sandėliuojama 1,7 mln. tonų kviečių. Žinoma, didžiausia dalis jų yra parduota, tik dar neišvežta, tačiau, net ir prieš naujo derliaus nuėmimą, Lietuvos sandėliuose būna apie pusę milijono tonų kviečių.

Mažiau palankūs rapso kainos biržoje pokyčiai: rapsas per pastarąsias savaites pigo, nors kaina tebėra panaši, kaip ir praėjusiais metais. Rapsų kainos svyravimai labai priklauso nuo naftos kainos pokyčių. Dėl žmonių judėjimo apribojimo Europoje labai krito degalų suvartojimas, todėl smarkiai smuko ir biodyzelino paklausa. Dėl šios priežasties rapso kaina nepradės augti tol, kol nepradės vėl augti degalų suvartojimas ir naftos kaina.

Pieno sektoriaus svyravimai

Prasidėjus pavasariui pradeda augti ir pieno primilžis Lietuvoje, todėl sezoniškai ima smukti superkamo žaliavinio pieno kaina. Dar vasarį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 1,6 proc. didesnė negu prieš metus, tačiau tikėtina, kad metinis pokytis artimiausiu metu taps neigiamas. Per pastarąsias savaites Europoje smarkiai augo namų ūkių perkamų pieno produktų kiekiai (pavyzdžiui, sviesto pakeliuose), tačiau labai krito žaliavinių pieno produktų paklausa dėl smukusios konditerijos ir maitinimo įstaigų veiklos. Dėl sezoniškai didėjančios pieno gamybos ir sudėtingesnių eksporto galimybių pieno perdirbėjai turės daugiau gaminti sandėliavimui tinkamų produktų – nugriebto pieno miltelių, sviesto ar sūrio. Tačiau tam įmonėms reikės gerokai daugiau apyvartinių lėšų.

Be to, dėl padidėjusios tokių produktų gamybos, sumažės ir jų kaina – jau praėjusią savaitę nugriebto pieno miltelių kaina Europoje krito. Džiugina tai, kad bent jau Kinijoje gyvenimas grįžta į įprastesnes vėžes, o ši šalis yra svarbiausia pieno produktų importuotoja pasaulyje.

Mėsos sektoriaus rizikos

Mėsos gamintojams kol kas padėtis yra labai palanki, tačiau, bent jau kiauliena Lietuva pati neapsirūpina, o tai reiškia, kad esame priklausomi nuo kitų šalių, pirmiausiai – Lenkijos. Be to, nereikia pamiršti, kad kiaulininkystės ir paukštininkystės ūkiai jau seniai gyvena susidurdami su kitokiomis – biologinėmis –  problemomis: kiaulių augintojai nuolat kovoja su afrikinio kiaulių maro protrūkiu, o paukštininkystės sektorius gyvena baimindamasis paukščių gripo grėsmės.

Daržovių ir vaisių ūkių potencialas

Daržovių ir vaisių augintojams šie metai taip pat galėtų būti sėkmingi, bet, kaip ir kasmet, daug kas priklausys nuo gamtos sąlygų – praėję metai nebuvo dosnūs, bet dėl to augo daržovių ir vaisių pardavimo kainos. Tikėtina, kad šiemet ir patys žmonės daugiau sodins daržovių, nes nežinos, kiek tęsis karantinas ir kokios bus maisto kainos rudenį.

Apskritai, valdžia turėtų labai aiškiai išgirsti augintojų siūlymus, ką daryti, kad šiemet pavyktų pasiekti kuo geresnį derlių, nes tai nuramintų šalies gyventojus ir padėtų ūkininkams uždirbti daugiau eksportuojant produkciją, kuri šį sezoną bus tikrai paklausi.

Straipsnis publikuotas portale "Agroeta" 2020 m. kovo 27 d.

Pratęsiamas respublikinis konkursas "Kaip ant mūsų stalo atkeliauja..."

Informuojame, kad VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros organizuojamas respublikinis pradinių klasių moksleivių, darželių ir lopšelių-darželių ugdytinių trumpalaikio projekto „Kaip ant mūsų stalo atkeliauja...“ konkursas pratęsiamas iki gegužės 29 dienos.

Konkurso nuostatų pakeitimas
Konkurso nuostatai
Konkurso dalyvio projekto ataskaita

Šis konkursas vykdomas įgyvendinant „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programos 2017–2023 mokslo metų strategiją, o jo tikslas - supažindinti vaikus su žemės ūkio gamybos svarba, ekologiškuose Lietuvos ūkiuose auginama ir gaminama produkcija, skatinti vaikus valgyti daugiau vaisių, daržovių bei pieno produktų, rūpintis savo sveika mityba.

Konkurso koordinatorė – VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Rinkos priemonių administravimo skyriaus specialistė Raminta Murauskaitė, tel. +370 611 73603, el. p. r.murauskaite@litfood.lt

 

Informacija asmenims, norintiems mokytis pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą

Jau penkios mokymo įstaigos yra akredituotos ir turi teisę organizuoti mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą. Šiuo metu mokymai galimi mokantis tik savišvietos būdu.

Įstaigų sąrašą rasite tinklalapyje www.litfood.lt paspaudę Mokymai >> Pradedantiems ūkininkauti>> Mokymo įstaigos, akredituotos mokyti pagal Ūkininkavimo pradmenų (kodas 296081073) mokymo programą
 

SVARBU! Informacija norintiems importuoti ETILO ALKOHOLĮ!

Pareiškėjui norint importuoti Žemės ūkio kilmės etilo alkoholį yra reikalinga VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros išduodama AGRIM licencija.

Dėl licencijos gavimo, prašome, kreiptis į Eksporto ir importo administravimo skyrių:

Karantino metu www.kaimasinamus.lt įgauna naują kvėpavimą

Karantinas verčia atsigręžti į šalies ūkininkų auginamą ir gaminamą produkciją. Kai kurių specialistų teigimu, ši karantino keliama krizė gali pasitarnauti trumpųjų maisto tiekimo grandinių dalyviams. Dar prieš porą savaičių, kaip realizuoti prekes, buvo ūkininkų ir smulkių gamintojų galvos skausmas. Dabar patys vartotojai ieško produktų bei galimybių juos įsigyti. Smulkiesiems ūkiams tai gali būti puiki proga susirasti savo vartotoją. 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra nuo 2019 m. administruoja tinklalapį www.kaimasinamus.lt. Tai platforma, kurioje galima rasti per 300 ūkininkų bei jų siūlomos produkcijos. Tereikia užsiregistruoti sistemoje. Galima kurti bendruomenes ir maisto produktus užsisakyti per sistemą. Šiuo įtemptu metu rekomenduojama skambinti tiesiai ūkininkui ir tartis dėl galimybių bei sąlygų apsipirkti. Visi ūkininkų kontaktai matomi tinklalapio prisiregistravusiems vartotojams.
 

Svarbi informacija į Jungtines Amerikos Valstijas eksportuojančioms maisto pramonės sektoriaus įmonėms!

Šią savaitę JAV maisto ir vaistų administracija (FDA) parengė gaires, kuriomis ketinama laikinai netaikyti tiekėjų patikros vietoje, maisto produktus (prekes) priimančioms patalpoms (sandėliams) ir importuojamas, jei vietoje to bus naudojami kiti tiekėjo tikrinimo metodai. FDA taip pat sukūrė specialų tinklalapį su klausimais ir atsakymais dėl maisto saugos ir COVID-19 bei nuorodomis į minėtas gaires.

 

FDA laikinos su COVID-19 susijos veiklos kryptys, maisto produktus (prekes) priimančioms patalpoms (sandėliams) ir importuotojams

Rekomendacijos pramonei: Laikinoji prevencinių kontrolės priemonių ir FSVP maisto tiekėjų patikrinimo vietoje audito reikalavimai, keliami COVID-19 ekstremalios visuomenės sveikatos situacijos metu

Maisto sauga ir koronaviruso liga 2019 (COVID-19): klausimai ir atsakymai

Svarbi informacija vairuotojams, gabenantiems greitai gendančius ir medicininius krovinius!

Jei Jūs gabenate greitai gendantį ar medicininės paskirties krovinį ir patekote į spūstį pasienyje, prašome skambinti skubios pagalbos telefonu 112. Operatorei perduokite tikslią savo stovėjimo vietą, transporto priemonės modelį ir valstybinį numerį. Atvykęs policijos ekipažas Jus palydės iki pasienio kontrolės punkto, kur Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai pasienio tikrinimą atliks be eilės. Greitai gendančių maisto produktų sąrašą rasite čia: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/44e9d8e0064e11e5b0d3e1beb7dd5516?jfwid=q8i88mcg5

 

Taip pat rekomenduotina važiuoti per Lazdijų – Aradnykų pasienio postą, nes ten geresnės infrastruktūros sąlygos „žaliojo koridoriaus“ įgyvendinimui. Daugiau informacijos apie pasienio kontrolės postų darbą rasite internetiniame Valstybės sienos apsaugos tarnybos puslapyje: http://www.pasienis.lt/.

Kinija rūpinasi tiekimo grandinių atstatymu

Koronaviruso epidemija, kurios epicentru tapo Kinija, jau smogė ir verslui. Viruso protrūkis lėmė tiekimo grandinių sutrikimą, tačiau Kinijos pramonė palengva atstato gamybinius pajėgumus. Dalinamės aktualiais Lietuvos Respublikos žemės ūkio atašė Kinijos Liaudies Respublikoje Kristinos Mineikienės pastebėjimais apie dabartinius Kinijos logistikos ypatumus.

Ankstesnis 1 2 3 ... 14 Sekantis
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorė - Aneta Kacėnaitė
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Tel. +370 37 397 070

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
X