Informacija pareiškėjams

Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa „Pienas vaikams“ Lietuvoje taikoma nuo 2004 metų. Programa parengta siekiant pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, sumažinti disbalansą pieno produktų rinkoje.

Programoje gali dalyvauti vaikų ugdymo ir švietimo įstaigos, taip pat pieno tiekėjai, gamintojai, kurie tiekia remiamus pieno produktus vaikų ugdymo ir švietimo įstaigoms.

SVARBU: Paramos dydžiai už tiekiamus pieną bei pieno produktus 2019– 2020 mokslo metais

  • SVARBU: Informuojame, kad 2019/2020 mokslo metais pagal programą „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ pienas ir pieno produktai bus tiekiami nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d.
  • SVARBU: Patvirtintas 2019/2020 mokslo metų programos „Vaisių  ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ lėšų limitas vienam vaikui per mėnesį pienui ir pieno produktams dalinti – 2,01 Eur su PVM (pareiškėjui viršijus vienam vaikui per mėnesį nustatytą lėšų limitą, viršyta dalis kompensuojama nebus).
  • SVARBU: Išdalintų produktų žurnalas. Prašome atkreipti dėmesį, kad pildant Išdalintų produktų žurnalą, skiltyje "Faktinis vaikų skaičius, kurie gavo produktus", įrašomas tas vaikų skaičius, kuris dalinimo dieną buvo deklaruojamas ugdymo įstaigų vedamuose elektroniniuose dienynuose/dienynuose. Pildant skiltį "Vaikams išdalintų produktų kiekis", produktų kiekis turi būti toks, kad neviršytų nustatyto pieno ir pieno produktų porcijos dydžio. Skiltyje "Produktų dalijimo data" rašoma ta diena, kurią buvo dalijami pienas ir pieno produktai. Atkreipiame dėmesį, kad pienas ir pieno produktai dalijami ne daugiau, kaip trys kartai į savaitę, iš kurių du kartus yra  dalijamas pienas. Teikiant Mokėjimo prašymą už "Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose" programą, nurodomas faktinis vaikų skaičius privalo sutapti su faktiniu vaikų skaičiumi, deklaruojamu ugdymo įstaigų pildomuose elektroniniuose dienynuose.

Rekomenduojamas remiamų pieno gaminių asortimentas