Informavimas ir pardavimo skatinimas

Šioje dalyje pateikiami aktualūs informavimo ir skatinimo priemonių programų vykdymo ir administravimo tvarką nustatantys teisės aktai.

ES teisės aktai

2015 m. spalio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1831, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, taikymo taisyklės

2015 m. balandžio 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1829, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008

2008 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 501/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse taikymo taisyklės

2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse

Europos Komisijos sprendimai

2018 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo paprastų programų atrankos 2018 metais. Sprendimą su priedais rasite čia: sprendimas

2017 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl  2018 m. metinės darbo programos patvirtinimo. Sprendimą ir jo priedus rasite čia: sprendimas, priedai.

2017 m. spalio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo paprastų programų atrankos 2017 metais. Sprendimą ir jo priedus rasite čia: sprendimas, priedai, priedai.

2016 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo paprastų programų atrankos 2016 metais. Sprendimą ir jo priedus rasite čia: sprendimas, priedai, priedai.

2016 m. lapkričio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl  2017 m. metinės darbo programos patvirtinimo. Sprendimą ir jo priedus rasite čia: sprendimas, priedai.

2015 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl  2016 m. metinės darbo programos patvirtinimo. Sprendimą ir jo priedus rasite čia: sprendimas, priedai.

Žemės ūkio ministro įsakymai

2016 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio Ministro įsakymas Nr. 3D-541 dėl informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastosios programos administravimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-509 dėl perkančiųjų organizacijų, įgyvendinančių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias programas, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo

2013 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-630 dėl Žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 3d-585 „Dėl informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimų skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse programų administravimo taisyklių ir darbo grupės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

2012 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-585 dėl informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimų skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse programų administravimo taisyklių ir darbo grupės sudėties patvirtinimo

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VŠĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
Direktorė - Aneta Kacėnaitė
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Tel. +370 37 397 070

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
X