Informavimas ir pardavimo skatinimas

Informacija pareiškėjams

Šioje dalyje pateikima informacija ir medžiaga reikalinga pareiškėjams tinkamam informavimo ir skatinimo priemonių programų vykdymui.

2018 m.

Europos Komisija 2017 m. lapkričio 15 d. sprendimu patvirtino 2018 m. metinę darbo programą, kurioje nustatyti strateginiai pardavimo skatinimo priemonių prioritetai, t. y. kokiems produktams, sistemoms ir rinkoms reikia skirti daugiausia dėmesio ir kiek tam skirti lėšų. Visas 2018 m. metinės darbo programos biudžetas – 188,6 mln. EUR. Kvietimas teikti paraiškas pasinaudoti 2018 m. pardavimo skatinimo biudžeto lėšomis bus paskelbtas ne vėliau kaip 2018 m. sausio mėn. Pranešimą spaudai apie Europos Komisijos priimtą sprendimą rasite čia, patį sprendimą rasite čia, o jo priedus čia.

2017 m.

2017 m. sausio 12 d. paskelbti kvietimai teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių  informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo. Iki paraiškų teikimo termino 2017 m. balandžio 20 d. pateikta  189 paraiškos dėl paprastų ir 35 paraiškos dėl daugiašalių  informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų finansavimo.

2017 m. kovo 16 d. LR Žemės ūkio ministerijoje įvyko renginys „Info diena“, kuriame dalyvavo Europos Komisijos atstovė Ms. Lene Neasager. Europos Komisijos atstovės pristatymą apie informavimo ir pardavimo skatinimo programas rasite čia, o apie aukšto lygio misijas – čia.

Europos Komisijos 2017 m. sausio 31 d. organizuoto renginio galimiems pareiškėjams dėl paraiškų rengimo ir teikimo vaizdo įrašą rasite čia.

Europos Komisija 2016 m. lapkričio 9 d. sprendimu patvirtino 2017 m. ES žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo strategiją, kurios bendras biudžetas – 133 mln. EUR (2016 m. buvo skirta 111 mln. EUR). Kvietimas teikti paraiškas pasinaudoti 2017 m. pardavimo skatinimo biudžeto lėšomis bus paskelbtas ne vėliau kaip 2017 m. sausio mėn. Europos Komisijos sprendimą rasite čia.

2016 m.

Europos Komisija patvirtino 6 paraiškų, kurias pateikė Lietuvos organaizacijos, finansavimą pagal naująją ES žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo politiką dėl paprastų ir daugiašalių Informacijos apie žemės ūkio produkcijos teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, programų. Daugiau informacijos apie visas patvirtintas paraiškas rasite čia.

Daugiau informacijos apie naująją ES žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo politiką rasite Europos Komisijos internetinėje svetainėje bei Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomosios įstaigos (CHAFEA) internetinėje svetainėje.

Europos Komisijos 2016 m. vasario 26 d. organizuoto renginio galimiems pareiškėjams dėl paraiškų rengimo ir teikimo pagal naująją ES žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo politiką vaizdo įrašą rasite čia.

Sutarties šablono projektas (2016-07)

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES žemės ūkio produktams skirtos informavimo ir skatinimo politikos pasikeitimų nuo 2016 m. pristatymas

______________________________________________________________________

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. patvirtintų ES žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo programų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse įgyvendinimui naudinga informacija

Europos Komisijos išaiškinimas dėl galimybės sustabdyti programos veiklą, esant lietuviškos produkcijos importo apribojimams (2014-02-24)

Rekomendacijos dėl prekių ženklų, įmonių pavadinimų, kilmės nuorodų naudojimo (2014-04-24)

Europos Komisija vertina programas – pamokos ir pasiūlymai (2014-04-04)

Europos Komisijos paaiškinimai ir pozicija, susiję su skatinimo ir informavimo programų įgyvendinimu (2016-04-22)

Europos Komisijos išaiškinimas dėl Rusijoje vykstančių programų (2014-08-22)

Užrašo „Enjoy it‘s from Europe“ naudojimo praktinės rekomendacijos

Paraiškos-pasiūlymo forma (2014-07-07)

Žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 ir Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 501/2008 vadovas (2014-07-07)

Sutarties šablonas (2014-07-07)

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VŠĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
Direktorė - Aneta Kacėnaitė
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Tel. +370 37 397 070

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
 
X