Informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo priemonių tikslas – didinti Europos Sąjungos žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą ir taip užtikrinti didesnį konkurencinį teisingumą vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse.

Informacija pareiškėjams

Šioje dalyje pateikima informacija ir medžiaga reikalinga pareiškėjams tinkamam informavimo ir skatinimo priemonių programų vykdymui.

Apie vykdomas programas

Šioje dalyje pateikiama informacija apie vykdomas informavimo ir skatinimo priemonių programas.