Naujienos

VĮ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA SKELBIA PARAMOS PARAIŠKŲ PRIĖMIMĄ VYKDYTI VYNO RĖMIMO VEIKSMUS TREČIŲJŲ ŠALIŲ RINKOSE

2017 kovo 30


Ūkio subjektai, norintys gauti paramą, iki 2017-05-01 gali pateikti „Paramos paraišką pagal Nacionalinę vyno programą„, kuri turi atitikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-60 patvirtintose „Vyno rėmimo veiksmų trečiųjų šalių rinkose administravimo ir kontrolės taisyklėse“ (toliau – Taisyklės) (žr. aktualią redakciją) bei kituose teisės aktuose, kurie nustato šios paramos teikimo tvarką, numatytus reikalavimus.

Taisykles ir Nacionalinę vyno programą rasite čia.

Daugiau informacijos teikiama telefonu: (8 5) 268 50 60 ar el. p. info@litfood.lt.