Naujienos

VARTOTOJŲ, SVEIKATOS IR MAISTO PROGRAMŲ VYKDOMOJI ĮSTAIGA (CHAFEA) VYKDO IŠORINIŲ EKSPERTŲ ATRANKĄ

2017 sausio 23


Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea) vykdo išorinių ekspertų atranką. Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. sausio 12 d. paskelbti kvietimai teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių  informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014,  Chafea siekia atrinkti atitinkamos srities išorinius ekspertus, kurie padėtų įvertinti pateiktas paraiškas. Todėl Chafea kviečia pretendentus pateikti prašymus iki 2017 m. vasario mėnesio vidurio. Daugiau informacijos apie ekspertų atranką rasite čia