Sveikiname mūsų bendruomenių savanorius!

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra paminėjo savanorystės metus, surengdami konkursą „Mūsų bendruomenės savanoris 2022“. Bendruomenių atstovai konkursui pateikė 80 paraiškų. Nugalėtojai pagal 6 nominacijas apdovanoti renginyje lapkričio 9 d. Akademijoje, Kauno rajone. 

Nugalėtojais tapo:

 „Už įkvepiantį įsitraukimą“ nominacijos nugalėtoja tapo RAMUNĖ VARNIENĖ
Ramunė aktyvi visuomenininkė - savanorė: Ukmergės krašto bendruomenių sąjungos valdybos narė, Ukmergės rajono vietos veiklos grupės pirmininkės pavaduotoja ir Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkė. Nuo 2005 m. Ramunė vadovauja Laičių kaimo bendruomenei. 

Per šį laikotarpį Ramunė daug laiko skyrė savanoriškai veiklai, bendruomenės problemų sprendimui, kultūros, aplinkos ir tradicijų puoselėjimui. Vadovavo daugybės gražių ir pridėtinę vertę turinčių projektų įgyvendinimui. Mokėjimas dirbti savarankiškai, komunikuoti, konkretumas, lakoniškumas, pasitikėjimas savimi ir komanda, vadovaujant bendruomeninei veiklai, savybės, kuriomis pasižymi Ramunė.

Agentūros padėkos raštai ir LKT atminimo dovanėlės šioje nominacijoje įteiktos: Irutei Maciulevičienei, Kaišiadorių r. ir Eglei Rudinskienei, Panevėžio r.

„Už novatoriškumą ir kūrybiškumą“ nominacijos nugalėtoju paskelbtas VYTIS LASYS 
Kauno r.  Akademijos miestelio naujakurys, kūrybiška siela, kultūrinių veiklų ir renginių savanoris.

Nors į Akademijos miestelį Vytis su šeima atsikėlė prieš kelerius metus, jis yra tikra miestelio siela! Vytis noriai jungiasi prie Akademijos bendruomenės centro veiklų ir renginių organizavimo kaip itin kūrybiškas savanoris. Vytis, persikūnijęs į įdomius ir smagius personažus, įneša žaismingumo, juoko, geros nuotaikos ir netikėtumo elementą!  Vytis yra nuoširdus ir atviras bendruomenės narys, kuris savo išradingumu stebina ne tik miestelėnus, bet ir visą Kauno regioną – daug kas jau yra girdėję atgarsius apie legendinę Vyčio Ledo arbatinę ir mitinį Kauno žvėrį. Vytis savanoriškai prisideda ir prie bendruomeninės vietos parduotuvėlės „Lokali“ viešosios komunikacijos.

Agentūros padėkos raštai ir LKT atminimo dovanėlės šioje nominacijoje įteiktos: Neringai ir Sauliui Lamanauskams, Vilniaus r.  bei Jurgitai Ruckuvienei ir Vilmai Sabaliauskienei, Lazdijų r.

„Už universalumą ir įvairiapusiškumą“ nominacijos nugalėtoja – RITA BRAZAITIENĖ 
Vilkaviškio r. Sūdavos kaimo bendruomenės pirmininkė, krašto vietos veiklos grupės tarybos ir Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos tarybos narė.

Rita Sūdavos kaimo bendruomenės pirmininkė, Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės tarybos ir Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos tarybos narė. Rita aktyviai dalyvauja ir kaimo bendruomenių sąjungos veikloje, be jos darbščių rankų  neįsivaizduojama nei viena rajoninė šventė.  „Šeimininkių šeimininkė“ turbūt taip būtų galima apibūdinti Ritą, visada pasirūpins,  kad šventės dalyviai būtų sotūs. Ritos iniciatyva bendruomenėje įkurtas vaikų dienos centras, teikiamos socialinės ir sveikatinimo paslaugos.

Agentūros padėkos raštas ir LKT atminimo dovanėlė šioje nominacijoje įteikti Aušrai Streikuvienei, Rokiškio r.

 „Jaunasis bendruomenės savanoris“ - AGNĖ ZAKARAITĖ
Plungės r. Narvaišių kaimo bendruomenės narė, užsiimanti bendruomenei naudinga savanoriška veikla. Nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. - krašto apsaugos savanorė.

Agnė prisideda prie Narvaišių bendruomenės organizuojamų veiklų, aktyviai dalyvauja jau suorganizuotose veiklose. Ji siūlo idėjas ir naujas veiklas, kurios galėtų būti įgyvendinamos bendruomenėje. Agnės savanoriška veikla ypač buvo naudinga bendruomenei sunkiu pandemijos laiku. Paprašyta Agnė noriai nuvyksta į vieną ar kitą vietą, kad suteikti paramą senjorui. Ji taip pat organizuoja sveikatingumo žygius bendruomenės moterims, padeda pildant paraiškas finansavimui gauti iš ŽŪM, ir Plungės rajono savivaldybės. 2022 m. Agnė tapo ir krašto apsaugos savanore.

Agentūros padėkos raštai ir LKT atminimo dovanėlės šioje nominacijoje įteiktos Ramintai Karauskienei, Lazdijų r., Tadui Imbrasui, Širvintu r., Rokui Rudzinskui, Pakruojo r., Rokui Žiūkui, Kaišiadoių r.

Nominacijos „Už telkiančią lyderystę“ nugalėtoju pripažintas ZENONAS VIDUOLIS  
Rokiškio r. Juodupės miestelio bendruomenės pirmininkas, kurio iniciatyva buvo įkurti bendruomenės namai.

Zenono savanoriška veikla prasidėjo , kai 2003 m. įkūrė Jūžintų kaimo bendruomenę, ir kurios vadovu buvo iki 2010 metų. 2010 m.  Zenonui išvykus gyventi į Juodupės miestelį, 2015 m. tapo šio miestelio bendruomenės pirmininku. Zenonas atgaivino miestelio bendruomenės veiklą. Jo iniciatyva įkurti bendruomenės namai, o jo parengtų projektų dėka nupirktas bendruomenės veikloms reikalingas inventorius, baldai. Jo siūlymu  Juodupės miestelyje pradėta rengti bendruomenės Antaninių šventė, Zenonas bendram darbui sutelkė ir kitas Juodupės seniūnijos kaimų bendruomenes. 2020 m. jo iniciatyva Juodupės miestelis tapo Mažąja kultūros sostine. Zenonas aktyviai dalyvauja Rokiškio  rajono VVG veikloje, yra Juodupės liaudiškos muzikos kolektyvo „Vyžuonta“ ir Rokiškio kultūros centro vyrų vokalinio ansamblio „Sėliai“ dainininkas.

Agentūros padėkos raštai ir LKT atminimo dovanėlės šioje nominacijoje įteiktos: Ingridai Gladkienei, Radviliškio r., Alvyrai Janavičienei, Šakių r., Ramūnui Žemaičiui, Vilkaviškio r.

„Už ilgametę savanorystę“ nominacijos nugalėtoju tapo ROMOALDAS KVEDARAS 
Pakruojo r. Sigutėnų kaimo bendruomenės narys, savanorystei pasišventęs nuo pat Sigutėnų kaimo bendruomenės susikūrimo (2005 m.) 

Romoaldas savanorystei yra pasišventęs nuo pat Sigutėnų kaimo bendruomenės susikūrimo 2005 m. – nuo tada, kai, neturint kur susiburti, jis ir kiti kaimo vyrai iš kito rajono pakraščio parsitempė į Sigutėnus seną kaimo klėtį, pasiryžo ją prikelti naujam gyvenimui. Per visas vasaros atostogas Romoaldas pasitelkęs kitus bendruomenės vyrus, beveik kiekvieną dieną darė viską, kad senas svirnas taptų jaukia susitikimų vieta visiems kaimo gyventojams. Vėliau Romoaldas subūrė bendraminčius kitiems statybų, remonto darbams, bendruomenės aplinkos puoselėjimui ir kitiems gražiems darbams, lėmusiems bendruomenei „Bendruomenės-spindulio“ vardą Žemės ūkio ministerijos konkurse 2016 m.
Romoaldas labai atsakingai rūpinasi visa turima bendruomenės technika, prižiūri ir paruošia mechanizmus darbui. Jo išmonė ir idėjos labai pravertė renovuojant Sigutėnų bendruomenės simbolį – dekoratyvinį vėjo malūną. Kartu su savo šeima jis Sigutėnuose įrengė „stotelę“ Camino Lituano kelio piligrimams.

Agentūros padėkos raštai ir LKT atminimo dovanėlės šioje nominacijoje įteikitos: Marijai Ažubalienei, Molėtų r., Rėdai Onai Manikienei, Panevėžio r., Gitanui Kybartui, Raseinių r.