Naujienos

Skelbiami nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai paraiškų surinkimo rezultatai

Nuo 2021 m. vasario 1 d. iki kovo 1 d. buvo renkamos Nacionalinės paramos paraiškos kaimo bendruomenių veiklai finansuoti. 
Minėtiems projektams finansuoti šiais metais numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur.

Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA)  gautais duomenimis, pateiktos 539 paraiškos už 1.696.581 Eur. Paraiškų vertinimo pabaiga – 2021-04-28 (trečiadienis).  

Gautų paraiškų pasiskirstymas pagal veiklos sritis:
- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimo ir (arba) stiprinimo – 124 paraiškos už 356.332 Eur. 
- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymo, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas) – 210 paraiškos už 998.572 Eur. 
- bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimo – 205 paraiškos už 341.677 Eur. 
Pagal pateiktų paraiškų skaičių galima išskirti ir pasidžiaugti aktyviausiais rajonais: Panevėžio r. (24), Raseinių r. (19), Kauno r. (17), Vilkaviškio r. (14), Alytaus r. (14), Tauragės r. (12 ) savivaldybės.

 

 

Svarbi informacija pareiškėjams apie priimtus sprendimus:
Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo priima NMA direktoriaus įgaliotas asmuo, vadovaudamasis paraiškų vertinimo rezultatais. 
Apie skirtą paramą pareiškėjas informuojamas elektroniniu būdu arba per informacines sistemas per 5 darbo dienas. NMA atsiųstame pranešime nurodoma skirta paramos suma, informacija apie avanso skyrimą bei projekto įgyvendinimo (mokėjimo prašymo pateikimo) terminas. Jei paramos gavėjas nusprendžia atsisakyti paramos – apie tai jis privalo nedelsdamas pranešti NMA raštu. 

Apie sprendimą neskirti paramos pareiškėjas informuojamas elektroniniu būdu  arba per informacines sistemas per 10 darbo dienų. NMA atsiųstame pranešime nurodoma paramos paraiškos atmetimo ar paramos neskyrimo priežastis ir tokio sprendimo apskundimo tvarka. 

Papildoma informacija: NMA bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt.
Daugiau informacijos apie Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai 2021 m. rezultatus – kituose mūsų pranešimuose.

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X