Naujienos

Savanorystės ir bendradarbiavimo svarba įveikiant pandemiją

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė rekomendacijas nevyriausybinėms organizacijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, kaip saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu. Rekomendacijose pateikiami patarimai, kaip saugiai organizuoti kokybišką savanorišką veiklą tiesiogiai ir nuotoliniu būdu atsižvelgiant į konkrečių tikslinių grupių poreikius, galimybes, teikiamų paslaugų pobūdį bei darbo su jomis specifiką.

Su parengtomis rekomendacijomis galima susipažinti čia >>> Rekomendacijos
ir pagal kompetencijas imtis reikalingų veiksmų joms įgyvendinti.

Ministerija atkreipia dėmesį į tai, kad sėkmingai valdyti ekstremalias situacijas ir įgyvendinti priemones galima tik glaudžiai bendradarbiaujant su NVO, bendruomenėms ir valstybinėms bei savivaldybių institucijoms. Visuomenės, valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimas padeda tiksliau identifikuoti konkrečiai teritorijai bei situacijai reikalingas priemones ir jų poreikio mąstą situacijai spręsti, o sprendimai priimami bendradarbiaujant skatina visuomenės mobilizaciją, bendruomeninę atsakomybę įgyvendinant veiklas, užtikrinant kokybišką ir poreikius atitinkančių priemonių įgyvendinimą.

Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos direktorė, NVO ekspertė Gaja Šavelė bei saugumo, gynybos ir krizių valdymo tyrėjas Remigijus Žilinskas įsitikinę, kad šalyje vis dar yra neišnaudotas nevyriausybinių organizacijų potencialas. Ir tai geriausiai iliustruoja padėtis COVID-19 pandemijos metu. Be to, vis dar būna situacijų, kai NVO sektorius matomas ne vien kaip įvairių institucijų partneris, o ir konkurentas.

„Valstybinės ir savivaldybių institucijos gali pasitikėti ir atsakingai įtraukti  NVO į pilietinių iniciatyvų koordinavimą savanorystės srityje. Turėdami bendrą viziją ir visi kartu kurdami gerovės valstybę galime kaip įmanoma efektyviau paskirstyti valstybės išteklius tam, kad įvairių organizacijų partnerystė papildytų viena kitą savo veiklomis ir jų nedubliuotų, vyktų aiškus darbo pasidalijimas, būtų pasiekta didesnė žmonių, kuriems labiausiai reikalinga pagalba, aprėptis, pasitelkiant pilietines visuomenines organizacijas, taip pat kitus socialinius partnerius“, - pranešime rašo autoriai.

Pasak NVO atstovų, tokio tampraus bendradarbiavimo reikia nuolat, ne vien šiuo pandemijos metu. „Turime stiprinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei NVO abipusį pasitikėjimą, sisteminį NVO įtraukimą į krizių valdymo procesus tiek nacionaliniu, tiek savivaldos lygmenyse. Ne paslaptis, kad valstybės atsparumo raktas slypi pilietinės visuomenės aktyviame dalyvavime valstybės valdymo procesuose“, - įsitikinę NVO atstovai.

Šiuo metu Lietuvoje savanoriauja šiek tiek daugiau negu penktadalis (14,6 proc.) šalies gyventojų (tikėtina, kad pandemijos metu savanorių skaičius išaugo), o nevyriausybiniame sektoriuje veikia daugiau negu 12000 organizacijų, kurios yra arčiausiai žmonių ir geriausiai įsigilinusios į vaikams, jaunimui, senjorams, neįgaliesiems ir įvairioms bendruomenėms šios pandemijos metu kylančius iššūkius, rūpesčius bei problemas.

Rekomendacijos NVO, valstybės ir savivaldybių institucijoms, kaip saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu“
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/savanoriska-veikla

Komentaras „Neišnaudotas nevyriausybinių organizacijų potencialas COVID-19 pandemijos metu 
http://www.3sektorius.lt/pilietines-iniciatyvos/naujienos/2020-11-16-neisnaudotas-nevyriausybiniu-organizaciju-potencialas-covid-19-pandemijos-metu

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Tel. +370 37 397 070

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X