Pažintinė žuvininkystės programa „Išauginta ES“ laukia naujų paraiškų

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kaip ir kasmet jau šeštus metus iš eilės kviečia ugdymo įstaigas teikti paraiškas dalyvauti Pažintinėje žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“ (Programa) šiais – 2023-2024  mokslo metais. Programoje gali dalyvauti šalies ugdymo įstaigų:

  • 1-4 klasių mokinių grupės;
  • 5-8 klasių mokinių grupės.

Paraiškų teikimas

Susidomėjusiems ir norintiems dalyvauti Programoje reikia užpildyti ir pateikti Paraišką (1 priedas)
Vienas Pareiškėjas gali pateikti ne daugiau nei 1 paraišką dėl 1–4 klasių mokinių grupės ir ne daugiau nei 1 paraišką dėl 5–8 klasių mokinių grupės dalyvavimo Programoje.

Paraiškos, pateiktos po kvietime nustatyto termino, nepriimamos.

Paraiškas dalyvauti programoje galima teikti nuo rugpjūčio  28 d. iki rugsėjo 15 d. elektroniniu paštu zuvininkyste@litfood.lt

Paraiškų vertinimas

Paraiškos vertinamos atskirai pagal kiekvieną šalies teritorijos apskritį (toliau – apskritis) atrenkant iki 5 1–4 klasių ir (ar) 5–8 klasių mokinių grupių vienai apskričiai vadovaujantis pirmumo vertinimo kriterijais.

Pareiškėjų pirmumo vertinimo kriterijai:

  • teikia paraiškas dėl abiejų (1–4 klasių ir 5–8 klasių) mokinių grupių dalyvavimo programoje;
  • teikia paraišką pirmą kartą;
  • pareiškėjas, neatrinktas praėjusiais mokslo metais dalyvauti Programoje.

Dalyvauti Programoje atrenkamos 25 1–4 klasių mokinių grupės ir 25 5–8 klasių mokinių grupės. 

Programos veiklos:

  • Pažintinė pamoka, kurios metu dalyviai įgyja daugiau žinių apie akvakultūros sektorių, akvakultūros ūkiuose auginamus žuvininkystės produktus, susipažįsta su verslo bei karjeros galimybėmis akvakultūros sektoriuje;
  • Edukacinis renginys apie akvakultūros ūkiuose išaugintus žuvininkystės produktus, jų maistines savybes, sveiką mitybą, žuvies produktų svarbą žmogaus mitybos racione;
  • Pažintinė išvyka į akvakultūros ar žuvivaisos ūkį arba profesinio ugdymo įstaigą, rengiančią akvakultūros sektoriuje dirbsiančius specialistus – „gyva“ pažintis su akvakultūra;
  • Kūrybinių darbų konkursas, kurio metu dalyviai pademonstruoja projekto metu įgytas žinias ir pasivaržo dėl Žemės ūkio ministerijos ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros įsteigtų prizų.

Programos tikslas – plėsti Programos dalyvių žinias apie akvakultūros sektorių, skatinti Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintų žuvininkystės produktų vartojimą, sužinoti  apie verslo bei karjeros galimybes akvakultūros sektoriuje.

Pažintinę žuvininkystės programą „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendina Žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra.

Daugiau informacijos:
Tel. +370 640 69001, +370 616 35156  el. p. zuvininkyste@litfood.lt

TEISĖS AKTAI:
Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3D-85 (su pakeitimais)
Paraiškos forma (1 priedas)