Naujienos

Paroda Gulfood 2020 – vartai į Persijos įlankos šalių rinką

Jungtiniai Arabų Emyratai yra prekybos, finansų, logistikos centras, jungiantis Aziją, Afriką ir Artimuosius Rytus. Pastarąjį dešimtmetį Lietuva aktyviai plėtoja prekybinius ryšius su šia šalimi. Ypač didelė perspektyva Emyratų rinkoje tenka Lietuvos žemės ūkio produktų eksportui, nes šalis net 90 proc. maisto produktų įsiveža iš užsienio.

 

Parodoje BioFach 2020 – išskirtinė ekologiška lietuviška produkcija

Vasario 12-15 dienomis Niurnbergo parodų centre (Vokietija) vyksiančioje parodoje BioFach 2020 3,5 tūkst. dalyvių iš daugiau nei 100 šalių pristatys savo gaminamus ekologiškus maisto produktus ir gėrimus. Ši paroda – stambiausias pasaulio gamintojų forumas, kurio metu vyksta įvairūs verslo renginiai, diskusijos ekologinio ūkininkavimo bei ekologiškos produkcijos gamybos temomis. Paskaičiuota, kad pernai parodoje apsilankė beveik 52 tūkst. lankytojų iš daugiau kaip 140 įvairių pasaulio šalių; manoma, kad šiemet jų bus sulaukta dar daugiau. BioFach 2020 organizatoriai akcentuoja, kad renginys skirtas išskirtinai ryšių užmezgimui su potencialiais prekybos partneriais.

 

Takoskyra tarp amato, tautodailės bei tautinio paveldo

Šie – 2020 metai paskelbti – tautodailės metais. Sausio pabaigoje Agentūros organizuotame renginyje „Tautinis paveldas – žemaičių ir tautodailės metų sandūroje“ Telšiuose paliesta aktuali tema: kur baigiasi amatas, kur prasideda tautodailė ir kas yra tautinio paveldo objektas. Tautodailininkų sąjungos pirmininkas JONAS RUDZINSKAS savo pranešime apžvelgė kiekvieną jų ir nubrėžė aiškią takoskyros liniją.

Kas identifikuoja tradicinių amatų gaminius?

J.R.: Trys paveldinės sritys – amatų gaminys, tautinio paveldo produktas ir tautodailės dirbinys (kūrinys)  tarpusavyje neturi prieštarų. Jų sudedamosios dalys, tokios kaip paveldinė forma, funkcionalumas, etnokultūriškumas, etnoregioninės charakteristikos, estetika, dekoras, koloritas, simboliai (plačiąja prasme), masteliai, konstruktyvinių dalių santykiai (proporcijos), tradicinės medžiagos, tradicinės technikos, tradicinės technologijos, išsirikiavusios nuoseklioje grandinėje. Jų kvalifikavimo ribas žymi sudedamųjų dalių dydis bei tarpusavio santykis (proporcijos).
 

Sėkmingas dalyvavimas parodoje prasideda nuo namų darbų

Dalyvavimas parodose daugeliui įmonių yra puiki galimybė pristatyti savo produkciją, tačiau visi šią galimybę išnaudoja skirtingai. Todėl š. m. sausio 30 d. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra surengė maisto ir gėrimų pramonės įmonių atstovams sėkmingo dalyvavimo tarptautiniuose verslo renginiuose įgūdžių tobulinimui skirtus mokymus.

Mokymus vedė verslo konsultantas Igoris Vasiliauskas, greičiausiai Lietuvoje (net 364 žodžiai per minutę!) skaitantis žmogus, licencijuotas viešojo kalbėjimo ir komunikacijos treneris, turintis daugiau nei 10 metų praktinės įmonių konsultavimo patirties net tik Lietuvoje, bet ir Suomijoje, Italijoje, Latvijoje, Rusijoje, Ispanijoje. Be to, p. Vasiliauskas yra pasaulinio lyderystės ir viešojo kalbėjimo klubų tinklo “Toastmasters International“ padalinio „Toastmasters’ Club Vilnius“ įkūrėjas ir prezidentas. Ši daugiau nei 90 metų gyvuojanti organizacija vienija virš 16 tūkst. klubų 141-oje šalyje.

Mokymų metu ypač didelis dėmesys buvo skirtas komunikaciniams parodoje dirbančios komandos sugebėjimams; kūno kalbos valdymo, teigiamo nusiteikimo bei šypsenos svarbai pasitinkant svečią stende, bendravimo su keliais lankytojais vienu metu ypatumams. Be to, dalyviai gavo daug naudingų patarimų dėl to, kaip nereikia elgtis parodoje ir sužinojo, kokias dažniausias klaidas daro parodos dalyviai, dirbdami stende arba bendraudami su interesantais. Nemažai kalbėta ir apie tvarkos palaikymą stende, produkcijos išdėstymo estetiką ir kt. Lektorius ypač akcentavo, kad sėkmingas dalyvavimas parodoje prasideda nuo namų darbų, tačiau kiekvienas gali išmokti tą padaryti – juk, kaip byloja kinų patarlė, „nėra nieko, ko nebūtų galima padaryti iš trečio karto“.

Renginyje dalyvavę įmonių atstovai noriai įsitraukė į praktinių mokomųjų užduočių atlikimą. Realių, dalyviams aktualių atvejų analizė, paliekanti erdvės diskusijoms, skatino mokymąsi vieniems iš kitų, aktyvų dalinimąsi savo turimomis patirtimis, keliamų verslo tikslų permąstymą bei naujus asmeninius ir profesinius atradimus. Pasibaigus mokymams, įmonių atstovai puikiai atsiliepė apie lektoriaus gebėjimą aiškiai ir suprantamai perteikti savo žinias, aukštai įvertino mokymams parinktas užduotis. Dalyviai vienbalsiai pripažino, kad surengti mokymai jiems buvo labai naudingi: juk neužtenka vien tik žinoti, kaip pasirengti verslo renginiams ir dalyvauti juose – ne  mažiau svarbus yra ir konkrečių metodų, kaip tą daryti, išmanymas.

Kviečiame į konsultaciją įstaigas, planuojančias teikti paraišką akreditacijai dėl Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos vykdymo

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra vasario 12 dieną 10 val. organizuoja konsultaciją, skirtą įstaigoms, planuojančioms vykdyti mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą. Renginys vyks VDU Žemės ūkio akademijos Gyvulininkystės selekcijos, veislinės vertės nustatymo ir sklaidos centro konferencijų salėje, Universiteto g. 10A, Akademija, Kauno r.

Renginio trukmė iki 3 val.

Registruotis ir pateikti klausimus galima el. paštu: mokymai@litfood.lt

Primename, kad 2020 m. sausio 31 d. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymu Nr. VĮ - 008 patvirtintas Įstaigų, siekiančių vykdyti mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, akreditavimo tvarkos aprašas. Dokumentą su visais priedais rasite skyrelyje ,,Pradedantiems ūkininkauti“ .

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Editą Kavaliauskienę, tel.: 8 682 28716 arba  el. paštu: e.kavaliauskiene@litfood.lt

Lietuvos maisto pramonės įmonių atstovų susitikimai su žemės ūkio atašė

Lietuva pelnytai gali didžiuotis puikia komercijos ir žemės ūkio atašė komanda, reziduojančia strategiškai svarbiausiose mūsų šaliai rinkose. Šių specialiųjų diplomatų darbo tikslas – didinti lietuviškų prekių ir paslaugų eksportą, padėti Lietuvos įmonėms rasti verslo partnerių, prisidėti prie teigiamo Lietuvos ekonomikos įvaizdžio užsienyje formavimo.

 

Respublikinis pradinių klasių moksleivių, darželių ir lopšelių-darželių ugdytinių trumpalaikio projekto „Kaip ant mūsų stalo atkeliauja...“ konkursas

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuoja Respublikinį pradinių klasių moksleivių, darželių ir lopšelių-darželių ugdytinių trumpalaikio projekto „Kaip ant mūsų stalo atkeliauja...“ konkursą.

Šis konkursas vykdomas įgyvendinant „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ programos 2017–2023 mokslo metų strategiją, o jo tikslas - supažindinti vaikus su žemės ūkio gamybos svarba, ekologiškuose Lietuvos ūkiuose auginama ir gaminama produkcija, skatinti vaikus valgyti daugiau vaisių, daržovių bei pieno produktų, rūpintis savo sveika mityba.

Kviečiame visas pradines klases bei darželių ar lopšelių-daželių grupes aktyviai dalyvauti.

 

Konkurso nuostatai
Konkurso dalyvio projekto ataskaita

Konkurso koordinatorė – VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Rinkos priemonių administravimo skyriaus specialistė Raminta Murauskaitė, tel. +370 611 73603, el. p. r.murauskaite@litfood.lt

 

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas dėl informavimo ir pardavimo skatinimo programų finansavimo

Europos Komisija 2020 m. sausio 14 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių  informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014. Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. balandžio 15 d. 

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Kvietimas teikti paraiškas ir informacija apie paraiškų teikimą.

Agentūros darbuotojai dalyvavo europos sąjungos finansuojamo projekto „įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ mokymuose

Agentūros darbuotojai sausio 20 ir 27 dienomis dalyvavo Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ (Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02–0001) mokymuose, kuriuos organizavo konsultacinė grupė UAB „Person Premier“.

Projekto tikslas – suteikti gebėjimus įmonėms mažiausiomis sąnaudomis taikyti socialiai atsakingus principus komunikacijos, klientų aptarnavimo, rinkodaros aspektais.

Agentūros darbuotojai išklausė dvejus 8 ak. val. trukmės mokymus įmonės socialinės atsakomybės ir komunikacijos bei įmonės socialinės atsakomybės ir klientų aptarnavimo temomis.

Nors tiek viešosios, tiek verslo organizacijos ir suvokia, kad jų reputacijai ir įvaizdžiui, didelę įtaką daro socialinės atsakomybės iniciatyvos, tačiau šių iniciatyvų komunikacija ir išorėje, ir viduje organizacijų dažnai vykdoma neplaningai, neskiriant tam reikiamo dėmesio, neįsigilinant į pagrindinę žinią.

Mokymų metu agentūros darbuotojai aptarė savo organizacijos taikomas socialinės atsakomybės priemones, socialiai atsakingos komunikacijos principus, kaip socialiai atsakingos organizacijos kultūrinės vertybės formuoja darbuotojų elgseną.

Praktinių užduočių metu mokymų dalyviai atliko savo organizacijos socialinės atsakomybės rizikų vertinimą ir pateikė priemones, kaip įtraukti darbuotojus į socialines iniciatyvas, kaip gerinti agentūros kaip socialiai atsakingos organizacijos komunikaciją.

Agentūros direktorės Anetos Kacėnaitės nuomone, įmonių socialinė atsakomybė nebėra retenybė, tai tampa įprastine įmonių praktika siekiant tausoti aplinką, skatinant darbuotojus siekti bendruomeniškų tikslų, rūpintis aplinka bei gerbti tiek vieni kitus.

Kviečiame į žemės ūkio ir maisto produktų sektoriaus įmonių atstovų susitikimus su užsienio šalyse reziduojančiais žemės ūkio ministerijos paskirtais atašė

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra pirmą kartą organizuoja žemės ūkio ir maisto produktų sektoriaus įmonių atstovų susitikimus su užsienio šalyse reziduojančiais žemės ūkio ministerijos paskirtais atašė.

Susitikimai vyks 2020 m. sausio 28 d. (antradienį) viešbučio „Artis“ konferencijų salėje „Carmen“ (Totorių g. 23, Vilniuje) nuo 8:00 iki 12:30 val.

Lauksime visų renginyje!

 

Be praeities nebus ateities

Vakar VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros kartu su Žemės ūkio ministerija bei Tautodailininkų sąjunga Telšių Žemaitės dramos teatre organizavo informacinį renginį „Tautinis paveldas – žemaičių ir tautodailės metų sandūroje“. Renginys skirtas – tradiciniams amatininkams bei tautinio paveldo kūrėjams, aktyviems ir kuriantiems bendruomenių nariams, kurie nėra sertifikavę savo gaminių.

„Be praeities pažinimo, nesukursime geresnės ateities“, - turiningo renginio susirinkusiesiems renginio pradžioje linkėjo Telšių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius Linas Ulkštinas.

Tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas savo pranešime apžvelgė ir aiškią takoskyros liniją nubrėžė tarp amatų gaminių, tautinio paveldo produktų bei tautodailės dirbinių (kūrinių). Apie tautinio paveldo produktus, jų apsaugą, rinką ir amatų plėtrą renginio dalyviams kalbėjo Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Belevičienė.

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti tarptautinėje maisto produktų ir gėrimų parodoje „Alimentaria 2020“

Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM), vadovaudamasi Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) (žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 3D-326 redakcija), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti nereikšmingą (de minimis) paramą dalyvauti tarptautinėje maisto produktų ir gėrimų parodoje „Alimentaria“, kuri vyks 2020 m. balandžio 20-23 d. Barselonoje, Ispanijoje.

Ankstesnis 1 ... 5 6 7 8 9 ... 17 Sekantis
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Atliekantis direktoriaus funkcijas - Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Tel. +370 37 397 070

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X