Naujienos

Artėja paraiškų teikimas

Ruoškime roges vasarą, kad žiemą visi smagiai suvažiuotume į kasmetinę konferenciją „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas”. Konferencijos metu bus paskelbti ir apdovanoti sėkmingiausiai dirbantys tradicijų puoselėtojai.

Artėja paraiškų sėkmingiausiai dirbančiam tradiciniam amatininkui ir tradicinių amatų centrui premijuoti teikimo metas. 

Nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d. kviesime teikti kandidatūras sėkmingiausiai dirbančio amatininko ir tradicinių amatų centro premijoms gauti. Nors laiko dar šiek tiek liko, tačiau raginame medžiagą ruošti jau dabar.

Skiriamų premijų tikslas – įvertinti sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatų centrų ir tradicinių amatininkų veiklą ir juos paskatinti. Tradiciškai gruodžio mėnesį bus surengta Tautinio paveldo konferencija, kurios metu bus paskelbti ir apdovanoti sėkmingiausiai dirbantys tradicijų puoselėtojai.

Šių specialistų kasmet trūksta vis daugiau: tiki, kad pažintis su ūkiniais gyvūnais gali viską pakeisti

Nuolat modernėjančiuose ūkiuose vis labiau trūksta kvalifikuotų veterinarų, agronomų, ir, jei tokių specialistų nebus paruošiama pakankamai, prognozuojama, ateityje tiesiog nebus kam dirbti – su tokia realybe susiduria šalies ūkininkai.

Žemės ūkio ministerijos ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (Agentūra) iniciatyva parengta ir jau aštuntus metus įgyvendinama Šviečiamosios gyvulininkystės programa (Programa) – šiuolaikiškas būdas moksleivius supažindinti ne tik su moderniais šalies ūkiais, bet ir gyvulininkystės perspektyvomis, sykiu paneigti stereotipus, atsakyti į klausimus ir parodyti, kad ūkiai šiandien visai kitokie.

Pirmieji pateiktų paraiškų vertinimo rezultatai: ar teikė paraiškas Lietuvos pareiškėjai?

Europos Komisija (EK) pateikė informaciją apie pirminius paraiškų vertinimo rezultatus. Iš viso buvo gauta 119 paraiškų iš 26 Europos Sąjungos (ES) šalių informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų finansavimui gauti: paprastųjų (SIMPLE) programų finansavimui gauti pateiktos 98 paraiškos, o daugiašalių (MULTI) programų - 21 paraiška. EK, atlikusi  visų paraiškų pirminį vertinimą, 18 paraiškų pripažino netinkamomis.

Lentelėje pateikta informacija apie gautas paraiškas:

Moksleivių pažintis su žuvimis – dar vertingesnė: vaikai savo žiniomis prisideda sprendžiant opias ekologijos problemas

Pažintinė žuvininkystės programa „Išauginta Europos Sąjungoje“ – dar vienas šiuolaikiškas būdas vaikus ne tik supažindinti su vis populiarėjančia akvakultūra, mūsų šalies vandens telkiniuose gyvenančiomis žuvimis, bet ir priminti, kodėl svarbu ne tik iš gamtos imti, bet ir duoti, atsakingai joje elgtis bei kaip kiekvienas moksleivis gali prisidėti spręsdamas ypač opias gamtos taršos ir ekologijos problemas. 

Svarbus kiekvieno indėlis

„Šeimoje visi sutariame gyvendami po vienu stogu: nemėtome šiukšlių, maisto, nes suprantame, jog tai negerai. Kaip gyvename su šeima, taip darniai sutarti galime ir su visa aplinka: paukščiais, augalais, vabalais, žuvimis. Kalbant su vaikais tvarumo tema, būtina akcentuoti, kodėl svarbu gamtoje nepalikti šiukšlių, rusenančių laužų, kas yra ekologija“, – pabrėžė ekologė Edita Medeina. Pašnekovės žodžiais, pastaruoju metu itin daug dėmesio skiriama užtvankų problemoms.

Sveikinam Jonus! Švenčiam saulėgrįžos šventę - Jonines!

Saulėgrįža yra sena pagoniška šventė, kuri įvairiose tautose vadinama vis kitais vardais. Istoriniai šaltiniai teigia, kad 506 m. bažnyčia šią datą susiejo su Jono Krikštytojo gimimo diena ir jo garbei šventę pavadino Joninėmis. 

Vasaros saulėgrįža neturi fiksuotos datos ir priklausomai nuo metų, būna birželio 21 arba 22 dienomis. Tai - ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties laikmetis. Tai - gamtos žydėjimo ir tikrosios vasaros pradžia. 

Mūsų protėviai vasaros saulėgrįžos dieną laikė magiška, tikėjo, kad šią dieną saulė danguje sustingsta vietoje ir nejuda. Protėvių aplinkos ir laiko suvokimas rėmėsi į augalo gyvenimą, jo gyvybingumą. Kuomet augalas pasiekdavo aukščiausią vešlumą, nokimą, tada Lietuvos baltai šiomis dienomis švęsdavo Rasų šventę. Pirmą kartą Rasos šventė paminėta grafo Kyburgo kelionės į Lietuvą 1397 m. aprašyme.

Kaimiški produktai ir paslaugos – gyvybingas Lietuvos kaimas ir sveika aplinka

Ateitis priklauso amatams! Taip skambiai pradėta diskusija tradiciniame Lietuvos liaudies buities muziejaus renginyje „Amatų diena – Sekminių kermošius“. Šiame renginyje VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) organizavo informacinę programą, kuri buvo suskirstyta į tris pagrindines temas: Bendradarbiavimas, Amatai bei Sveikas maistas. 

„Kaip sako viena afrikiečių patarlė, jei nori eiti greitai – eik vienas, jei nori eiti toli – eik kartu. Taip ir bendradarbiavimas yra sudėtingas procesas“, – įvadiniame pranešime kalbėjo Virginija Šetkienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė. Diskusijoje, kurioje dalyvavo Žemės ūkio viceministras Vytenis Tomkus, „Litfood“ direktorius Šarūnas Celiešius, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos prof. dr. Vilma Atkočiūnienė ir Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė, sutarė, kad tik kalbantis galima pasiekti apčiuopiamų rezultatų: ten, kur visos pusės žvelgia viena kryptimi ir siekia vieno tikslo, bendradarbiavimas yra sėkmingas. 

Konkursas „Mūsų bendruomenė - už aplinkosaugą“

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra skelbia naują konkursą „Mūsų bendruomenė – už aplinkosaugą“. Konkurso dalyviai – kaimo bendruomeninių organizacijų įgyvendinti projektai bei veiklos, susijusios su tvarumu bei aplinkosauga. 

Šiuo konkursu Agentūra siekia: atkreipti kaimo bendruomenių dėmesį į aplinkos ir klimato kaitos problemas, skatinti saugoti gyvenamąją aplinką ir gamtą, stabdyti jos niokojimą, oro, vandens, žemės taršą ir atsakingai tvarkyti atliekas bei stiprinti bendruomenių socialinę atsakomybę. 

 

Konkurso sąlygos

Konkurse gali dalyvauti kaimo bendruomeninės organizacijos, kurios įgyvendino projektus ar vykdo veiklas šiose srityse: 

  1. Atsinaujinančių energijos išteklių gamyba (saulės energija, vėjo energija, biokuras, biodegalai, geoterminė energija ir kt.) ir jų panaudojimas pastatų energetiniam efektyvumui didinti kaimo vietovėse;
  2. Bendruomeniniai verslai ir veiklos, mažinantys aplinkos taršą, klimato kaitą ir naudojantys atsinaujinančius gamybos išteklius, tvarus antrinių žaliavų perdirbimas bei maisto švaistymo mažinimas;
  3. Tvarus viešųjų erdvių (parkų, aikščių, pėsčiųjų ir dviračių takų, paplūdimių ir kt.) sutvarkymas ir atnaujinimas;
  4. Paslaugų bendruomenės nariams ir kitiems vietos gyventojams teikimas naudojant informacines technologijas;
  5. Bendruomenės narių švietimas aplinkosaugos, tvarios gamybos bei gyvensenos temomis.

Konkurso dalyvio anketą (priedą) pildo kaimo bendruomeninės organizacijos atstovas. Užpildyta anketa siunčiama el. paštu bendruomenes@litfood.lt iki birželio 22 d. 

Konkursui pateiktų kaimo bendruomeninių organizacijų projektų (veiklų) vertinimas ir apdovanojimas

Konkursui pateiktos kaimo bendruomenių aplinkosauginės projektai (veiklos) bus pristatomos Agentūros socialinio tinklo Facebook grupėje „Litfood: Kaimui ir bendruomenei“. Šios grupės nariai balsuodami išrinks 3 konkurso nugalėtojus. Nugalėtojais bus laikomi projektai (veiklos), surinkę daugiausiai paspaudimų „patinka“. Balsavimas vyks nuo birželio 26 d. iki birželio 28 d. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti birželio 29 d.

Visi konkurso dalyviai gaus padėkos raštą, o 3 daugiausiai „patiktukų“ surinkę projektai bus apdovanoti prizais.

Dėl papildomos informacijos kreiptis el. paštu bendruomenes@litfood.lt arba tel. +370 685 54097.

Konkurso "Mūsų bendruomenė - už aplinkosaugą“ dalyvio anketa
 

Augalų apsauga: Kas tai – IKOK ir kodėl svarbu jos laikytis?

IKOK – tai augalų apsaugos nuo kenkėjų tam tikrų metodų įvertinimas ir parinkimas, ekonomiškai ir ekologiškai pagrįstas augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) ir kitų priemonių naudojimas, siekiant sustabdyti kenksmingųjų organizmų populiacijos vystymąsi, mažinti riziką žmonių sveikatai ir aplinkai, išauginti sveikus augalus ir kuo mažiau pažeisti ekosistemas. Taikant IKOK, pirmenybė teikiama necheminiams augalų apsaugos metodams, jei jie apsaugo nuo kenkėjų ir (ar) juos sunaikina. Be to,  kruopščiai išnagrinėjami visi galimi kontrolės būdai ir AAP naudojami tik tuomet, kai kitos priemonės neužtikrina pakankamos kenkėjų kontrolės. Tinkamai parenkant ir naudojant IKOK priemones AAP liekanų maiste, pašaruose ir aplinkoje būna mažiau, gerėja pusiausvyra tarp ekosistemų.

Kuo remiantis ir kas privalo reikalavimų laikytis?

IKOK  reikalavimai nenauji, jie įtvirtinti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) Nr. 2009/128/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiai naudoti  pesticidus.  Direktyvoje nustatyta, kad IKOK bendrųjų principų Europos Sąjungos valstybių profesionalieji AAP naudotojai turi laikytis nuo 2014 m.

Parengtos rekomendacijos dėl paprastųjų programų vykdymo

Parengtos rekomendacijos dėl paprastųjų informavimo ir pardavimo skatinimo programų vykdymo bei ataskaitų teikimo. Rekomendacijos parengtos, atsižvelgiant į mūsų sukauptą programų administravimo patirtį, pareiškėjų klausimus bei vadovaujantis Europos Komisijos išaiškinimais, Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų bei dotacijos susitarimų nuostatomis. Tikimės, jog šios rekomendacijos padės potencialiems ir esamiems pareiškėjams rasti atsakymus į iškilusius klausimus, sėkmingai vykdyti programas bei tinkamai parengti ataskaitas ir mokėjimo prašymus. Rekomendacijos bus nuolat atnaujinamos, kad pareiškėjai turėtų aktualų pagalbinį įrankį, padėsiantį užtikrinti sklandų programų vykdymą dabar ir ateityje. Su rekomendacijomis galima susipažinti čia

Amatininkų šventė Žasliuose

Gegužės 11 d. Žaslių kultūros centre vyko pirmoji amatininkų šventė, kurios metu buvo apdovanojami tradiciniai amatininkai - už gražias iniciatyvas ir prasmingą darbą, siekiant išsaugoti tradicinius amatus bei tradicinės kultūros vertybių ir tautinio paveldo puoselėjimą. 

„Juk svarbiausi žmonės šiame centre yra mūsų rajono ir vidurio Lietuvos tradiciniai amatininkai, sertifikuotų tautinio paveldo produktų gamintojai, meistrai, kurie kantriai dirba nepaprastai svarbų darbą – perėmę iš savo tėvų ir senelių kaimo, miestelio tradicijas, jas išsaugojo ir perdavė mūsų kartai. Tegul gyvuoja amatai, neišnyksta tradicijos, tegul jos pasiekia kuo daugiau žmonių. O mes, Žaslių tradicinių amatų centras stengsimės būti šilta, jaukia ir svetinga vieta visiems Jums, Jūsų amatams, žasliečiams ir visiems žmonėms, norintiems kartu su Jumis saugoti ir puoselėti tautinį paveldą“, sveikino susirinkusius ir dėkojo Žaslių tradicinių amatų centro istoriją kūrusiems vadovė Raselė Ščerbavičienė.
 

Amatų diena – Sekminių kermošius

Gegužės 28 dieną  nuo 10 val. Lietuvos liaudies buities muziejuje šurmuliuos unikalus renginys „Amatų diena – Sekminių kermošius“ skirtas visai šeimai, svečiams iš užsienio ir visiems, kas nori susipažinti su senaisiais lietuvių amatais, darbais ir pramogomis. Kviečiame visu mažus ir didelius, po vieną ir šeimomis atvykti ir smagiai praleisti popietę gal ne visą dieną. Įėjimas šią dieną – nemokamas.

Šiame renginyje Viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“)  organizuoja Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 m. KPP Viešinimo akciją, kuria užbaigs projekto  „Kaimiški produktai ir paslaugos – gyvybingas Lietuvos kaimas ir sveika aplinka“ veiklas.
Renginyje bus pristatomi kaimiški produktai, paslaugos kaime bei amatai pagal atskirus Lietuvos regionus (Žemaitija, Aukštaitija, Sūduva, Dzūkija ir Mažoji Lietuva). Vyks degustacijos bei edukacijos iš kiekvieno šalies krašto. 

Nemokamas renginys visai šeimai: Amatų diena - sekminių kermošius

Gegužės 28 dieną, nuo 10:00 val. Lietuvos liaudies buities muziejuje šurmuliuos unikalus renginys skirtas visai šeimai, svečiams iš užsienio ir visiems, kas nori susipažinti su senaisiais lietuvių amatais, darbais ir pramogomis – Amatų dieną – Sekminių kermošius. O kur kitur, jei ne Lietuvos liaudies buities muziejaus autentiškų sodybų apsuptyje atgiję amatai padarytų didesnį įspūdį? Galėsite ne tik pamatyti, susipažinti, bet ir išbandyti!
 
Kiekviename muziejaus regione bus demonstruojami senovės amatai ir darbai, o kulinarinio paveldo patiekalų kvapai nepaliks abejingų. 

Amatininkai norintys dalyvauti, prekiauti ar demonstruoti savo amatą Amatų dienose kviečiami registruotis čia >>> https://www.llbm.lt/registracija-i-amatu-sekminiu-muge-2023-m/

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X