Naujienos

Konsultantų ir profesijos mokytojų dėmesiui

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuoja mokymo kursus konsultantams, ,,Ūkininkavimo pradmenų“ mokymo programos profesijos mokytojams, vykdantiems mokymus, susijusius su žemės ūkio mechanizavimo sritimi.

Mokymo kursai pagal mokymo programą „Sumanių technologinių sprendimų taikymas žemės ūkyje“ (programos kodas – 296071009, trukmė – 8 akad. val.) vyks nuotoliniu būdu. Mokymo kursus planuojama organizuoti 2021 m. gruodžio 3 dieną.

Paskelbti Šviečiamosios gyvulininkystės programos kūrybinių darbų konkurso „Gyvulininkystė ir MES“ nugalėtojai!

Šviečiamąją gyvulininkystės programą, kurios  tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste, Žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra organizuoja jau šeštus metus.

Šiais metais programoje dalyvavo 40 Lietuvos mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Paraiškas dalyvauti kūrybinių darbų konkurse pateikė 23 programos dalyviai.

Įvykusio konkurso „Gyvulininkystė ir MES“ uždavinys – kūrybiniais darbais atskleisti tradicinės krašto gyvulininkystės ypatumus, naudą ir svarbą. Dalyvių darbuose turėjo atsispindėti bent viena tradicinės gyvulininkystės šaka: pieninė ir mėsinė galvijininkystė, kiaulininkystė, paukštininkystė, arklininkystė, avininkystė, ožkininkystė, kailinė žvėrininkystė, triušininkystė ir bitininkystė.

 

Žemės ūkio ministras išvyksta į JAV tartis dėl eksporto galimybių

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas šią savaitę lankysis JAV, kur susitiks su šios šalies aukščiausiu pareigūnu, atsakingu už žemės ūkį, žemės ūkio sekretoriumi Tomu Vilsacku, su kuriuo ketina aptarti šalių bendradarbiavimo ir produktų eksporto plėtros į JAV galimybes. Tokio rango už žemės ūkio politiką atsakingi Lietuvos ir JAV pareigūnai susitinka pirmąkart istorijoje.

Per žaidimus – į pažinimą

Šeštus metus vykdoma Šviečiamoji gyvulininkystės programa skirta supažindinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdymo įstaigų vaikučius bei 1-8 klasių moksleivius su ūkiuose laikomais gyvuliais, paukščiais, išmokyti juos atpažinti ir suprasti, kodėl svarbus yra ūkininko ir gyvulininkystės specialisto darbas.

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai vasario mėnesį paskelbus paraiškų Programos įgyvendinimui surinkimą, buvo atrinktos mokymo ir ugdymo įstaigos, kurios tapo Programos dalyviais. Įgyvendinimo laikotarpiu darželinukai, pradinukai ir 5-8 klasių moksleiviai, vadovaujami pedagogų, savarankiškai atlieka įvairias užduotis, organizuoja šviečiamuosius renginius, dalyvauja viktorinose, konkursuose.

Sveikesnis maistas – geresnis gyvenimas

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) rugsėjo pabaigoje Zyplių dvare (Šakių r.) organizavo baigiamąją renginių ciklo „Sveikesnis maistas – geresnis gyvenimas“ konferenciją. Jos metu gerosios praktikos pavyzdžiais, kaip panaudoja Lietuvos kaimo plėtros programos lėšas, sukuriant išliekamąją vertę turinčius projektus, dalinosi bendruomenės, ūkininkai ir verslo žmonės iš Šakių, Varėnos, Zarasų, Klaipėdos bei Kėdainių rajonų. Taip pat aptarta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimas, patirtis bei galimybės.

KPP patirtis ir galimybės

Apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) įgyvendinimą, patirtis bei galimybes kalbėjo Žemės ūkio ministerijos Trečiojo ES paramos skyriaus vedėja Jurgita Pugačiauskaitė-Butrimienė. Ji paminėjo, kad investicijoms į žemės ūkį, perdirbimą ir bendradarbiavimą buvo skirta paramos už 1 158,1 mln. eurų. „LEADER“ programai skirta paramos už 135,1 mln. eurų: įgyvendinamos 49 VVG vietos plėtros strategijos, sukurtos 635 darbo vietos ir kita.
 

Skatinimo priemonės žemės ūkio ir maisto sektoriui: kaip pasinaudoti

Maisto ir žemės ūkio sektoriai yra gyvybiškai svarbūs ir laikomi vienais esminių prioritetų visame pasaulyje. Jiems ypatingą dėmesį skirianti Europos Sąjunga (ES) taiko priemones, suteikiančias galimybę gauti finansinę paramą. Viena tokių priemonių – informavimo ir skatinimo programa žemės ūkio ir maisto sektoriui.

Programoje gali dalyvauti reikalavimus atitinkančios žemės ūkio ir maisto gamintojų asociacijos ar organizacijos, kurių nariai norėtų plėsti gamybos apimtis, didinti eksportą ir produkcijos žinomumą ne tik pačioje ES, bet ir už jos ribų. Lietuvoje Informavimo ir skatinimo priemonę administruoja bei dalyvauti skatina VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) . 

ES žemės ūkio ir maisto produktų skatinimo politikos tikslas – padėti ūkininkams ir maisto produktų gamintojams pasinaudoti besiplečiančios ir vis dinamiškesnės pasaulinės žemės ūkio ir maisto produktų rinkos pranašumais. 

„Skatinimo programose dalyvaujantys žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriaus atstovai gauna finansavimą įvairioms informavimo ir viešinimo veikloms, o tai leidžia pasiekti naujas rinkas, didinti eksportą, užmegzti naudingas verslui pažintis ir visa tai daryti ypač plačiu mastu“, – teigė „Litfood“ direktorius Šarūnas Celiešius. 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra plečia savo funkcijas

Nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui,  Agentūrai suteikiami platūs įgaliojimai ūkio subjektų, dalyvaujančių žemės ūkio produktų pirkime-pardavime, veiklos priežiūroje.

Kūrybinių darbų konkursas

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kviečia dalyvauti Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ dalyvius kūrybinių darbų konkurse. Konkurso tikslas – pademonstruoti bei įtvirtinti Programos dalyvių turimas ir Programos įgyvendinimo metu įgytas žinias apie akvakultūros sektorių, Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintus žuvininkystės produktus, akvakultūros sektoriaus profesiją bei verslo ir karjeros galimybes. 

Konkurse gali dalyvauti tik 2020-2021 m. Programos dalyviai pagal amžiaus grupes:
    ⦁    1–4 klasių mokinių grupės; 

     ⦁    5–8 klasių mokinių grupės.

Paraiškas Pažintinei žuvininkystės programai galima teikti dar savaitę

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kviečia ugdymo įstaigas teikti paraiškas dalyvauti Pažintinėje žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“ šiais – 2021/2022 – mokslo metais. Paraiškas dalyvauti programoje galima teikti dar visą savaitę - iki spalio 8 d. elektroniniu paštu zuvininkyste@litfood.lt


Programoje gali dalyvauti šalies ugdymo įstaigų:
  -1-4 klasių mokinių grupės;
  -5-8 klasių mokinių grupės.
 

Informacija eksportuotojams: Egipte įsigalioja nauji HALAL sertifikavimo reikalavimai

Informuojame, kad Egipte įsigalioja naujos taisyklės dėl Halal prekių sertifikavimo. Egiptas įsteigė Halal sertifikavimo įmonę ISEG HALAL, kuri disponuoja sertifikavimo monopoliu į Egiptą importuojamoms prekėms, t. y. užsienyje esančių Halal sertifikavimo įstaigų sertifikatai nebus pripažįstami Egipte.

 

Kaimo bendruomenių aktyvinimas

Rugsėjo 21 d. Betygalos bendruomenės namuose (Raseinių r.) Litfood organizuotame seminare „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose“ dalyvavo kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupės atstovai iš Raseinių, Radviliškio, Kelmės, Jurbarko bei Kėdainių rajono savivaldybių. 

Dalyviai teigė, kad seminaro metu įgijo daugiau drąsos, gebėjimų ir pasitikėjimo savimi, susipažino su metodais kaip būti išgirstam ir mokėti išklausyti kitą, suburti skirtingus žmones bendroms veikloms, kaip bendruomenėje pasiskirstyti užduotimis pagal amžiaus grupes, kad visi jaustųsi vienodai svarbūs, o kiekvieno jų indėlis – reikšmingas ir ypatingas. Bendruomenių atstovai susipažino su veiklų viešinimo galimybėmis ir jo teikiama nauda.

Seminaro formatas pasirinktas netradicinis – įprastos paskaitos su prezentacijomis buvo pakeistos gyvu bendravimu. „Aktyvių grupinių veiklų, užduočių bei prisistatymų metu tarp dalyvių mezgėsi naujos pažintys, dalijimasis patirtimi, kas juos skatina tapti aktyviais bendruomenės nariais, kaip jų bendruomenėje gimsta projektinės idėjos, vystėsi bendrystės jausmas. Viso renginio metu vyravo pakili nuotaika, su kiekviena valanda didėjo jų aktyvumas ir susidomėjimas“, – apie seminarą kalbėjo organizatoriai.
 

Konferencija „Sveikesnis maistas – geresnis gyvenimas“

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra „Litfood“ rugsėjo 30 d. kviečia į baigiamąją renginių ciklo „Sveikesnis maistas – geresnis gyvenimas“ konferenciją. Renginys prasidės nuo 10 val. Zyplių dvare, Šakių r.

Baigiamojoje konferencijoje bus pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai iš visos Lietuvos: Varėnos, Zarasų, Klaipėdos bei Kėdainių ir Šakių regionų, aptarta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimas, patirtis bei galimybės. Antroji konferencijos dalis – improvizuotas sveikų patiekalų konkursas „Sveikesnis maistas – geresnis gyvenimas“, kuriuos pristatys patys dalyviai, o „Kuchmistrų“ šefai padės išrinkti sveikiausius ir skaniausius

Informacija skirta vietos politikams, savivaldybių darbuotojams, aktyviems ūkininkams ir kaimo bendruomenių nariams bei vietos žiniasklaidos atstovams.

  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X