Nuotolinis viešųjų pirkimų seminaras bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms

2022 m. gegužės 12 d. įvyko agentūros Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyrius organizuotas nuotolinis seminaras tema „Viešųjų pirkimų aktualijos ir naujovės bendruomeninėms organizacijoms“, skirtas kaimo bendruomeninėms organizacijoms, vietos veiklos grupių nariams ir kitiems kaimo plėtros dalyviams. Trijų valandų trukmės seminaras sulaukė didelio kaimo bendruomenių ir VVG atstovų susidomėjimo.  

Seminaro lektorė, ilgametė viešųjų pirkimų ekspertė, Zita Lukšienė pristatė ir išsamiai dalyviams išdėstė aktualiausias viešųjų pirkimų temas: viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo nuo 2022 m. sausio 1 d. pasikeitimai, mažos vertės viešieji pirkimai, pasirengimas viešajam pirkimui, viešojo pirkimo būdo parinkimas, viešojo pirkimo dokumentų parengimas, pasiūlymų vertinimas, žalieji pirkimai ir kt.

Seminaro metu buvo pristatyti ne tik Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai bet ir jį palydinčiųjų dokumentų pakeitimai, aptarti praktinio taikymo klausimai, pasidalinta patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant pirkimo dokumentus bei, remiantis patirtimi, patarta, ką ir kaip reikėtų daryti.

Po pranešimo vyko aktyvi diskusija renginio dalyviams aktualiais viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.

Dėkojame dalyviams už aktyvų dalyvavimą, o lektorei – už kokybiškai ir profesionaliai pateiktą seminaro dalykinę medžiagą.