Naujienos

Naujos bendradarbiavimo gairės su JK

Jungtinei Karalystei nusprendus nuo 2020 m. gruodžio 31 d. pasitraukti iš ES bendrosios rinkos bei muitų sąjungos ir nutraukti laisvą asmenų, prekių ir paslaugų judėjimą su ES, reiškia ES ir Jungtinės Karalystės įmonės turės vykdyti veiklą labai pasikeitusių ES ir Jungtinės Karalystės santykių sąlygomis. Šie pokyčiai yra neišvengiami, kad ir kokia būtų šiuo metu vykstančių ES ir Jungtinės Karalystės derybų baigtis. Jie gali dar labiau padidinti spaudimą, kurį įmonės jau dabar patiria dėl COVID-19 protrūkio.

Šiuo kontroliniu sąrašu siekiama padėti ES įmonėms, vykdančioms verslo veiklą Jungtinėje Karalystėje, ir (arba) Jungtinės Karalystės įmonėms, vykdančioms verslo veiklą Europos Sąjungoje, dar kartą pasitikrinti, ar jos yra pasirengusios pokyčiams, kurie atsirado nuo 2021 metų sausio 1 dienos. Jame apžvelgiamos pagrindinės sritys, kuriose nuo 2021 m. sausio 1 d. pokyčiai yra neišvengiami, nepriklausomai nuo to, ar bus pasiektas susitarimas dėl būsimos ekonominės ir saugumo partnerystės. Į šį nebaigtinį sąrašą įtraukti dažniausiai pasitaikantys klausimai.

Bendruomeninės ir savanoriškos veiklos Lietuvoje tyrimas

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) kaimo plėtros dalyviams siūlo susipažinti su Bendruomeninės ir savanoriškos veiklos Lietuvoje tyrimu, kurį Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu atliko viešoji įstaiga „Europos namai”.  

Tyrimas buvo skirtas bendruomeninės ir savanoriškos veiklos situacijai ir pokyčiams Lietuvoje įvertinti. Buvo analizuojama įvairių visuomenės grupių požiūris ir įsitraukimas į šias veiklas. Taip pat buvo siekta nustatyti iššūkius, kurie kyla šias veiklas plėtojančioms organizacijoms, įskaitant teisinį reglamentavimą ir įgyvendinamas programas. Tyrimu siekiama sudarytis palankesnes sąlygas ir numatyti veiksmingesnes priemones bendruomeninei ir savanoriškai veiklai plėtoti bei stiprinti.

Tyrimas atliktas: 2019 m. gruodžio 3 d. – 2020 m. sausio 31 d.

Visą tyrimą rasite čia.

ES žemės ūkio ir maisto produktų skatinimo politikos pristatymas renginyje „Info diena“

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kviečia į 2021 metų ES žemės ūkio ir maisto produktų skatinimo politikos pristatymą – renginį „Info diena“.

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas (DG AGRI) bei Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji agentūra (CHAFEA) 2021 m. sausio 28-29 d. organizuoja renginį „Info diena“, skirtą potencialiems informavimo ir skatinimo programų pareiškėjams. Šiemet renginys vyks nuotoliniu būdu. „Info dienos“ metu Europos Komisijos ir CHAFEA atstovai pristatys neseniai patvirtintą 2021 m. metinę darbo programą, kurioje žemės ūkio ir maisto produktų skatinimui ES ir už jos ribų skirta 182,9 mln. Eur, apžvelgs tvarioms maisto sistemoms skirtas politikos kryptis ir patars, kaip parengti veiksmingas komunikacijos kampanijas, pristatančias tvarią ES gamybą ir vartojimą. Renginio metu veiks virtuali susitikimų erdvė Market place opportunites, skirtą mainams ir tinklų kūrimo galimybėms. Plačiau apie renginį – čia.

Susipažinti su preliminaria renginio programa galima čia, informaciją apie renginio pranešėjus galima rasti čia. Organizatoriai pataria užpildyti registracijos formą, tą galite padaryti čia.

Nuorodos į numatomas renginio transliacijas internetu: sausio 28 ir 29 d.

 

Svarbi informacija bendruomenėms

Nuo š. m. vasario 1 d. iki kovo 1 d. kaimo bendruomenės Nacionalinei mokėjimo agentūrai gali teikti paramos paraiškas savo  veiklai finansuoti. 
Projektams finansuoti numatyta skirti apie 0,9 mln. Eur. 

Parama teikiama šioms veiklos sritimis:
1. kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimo ir (arba) stiprinimo;
2. kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymo, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);
3. bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimo.

Didžiausia paramos suma vienam projektui su PVM:
- pagal pirmąją veiklos sritį - 3 000 Eur; 
- pagal antrąją veiklos sritį - 5 000 Eur;
- pagal trečiąją veiklos sritį:
*1 500 Eur, kai paramos kreipiasi kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija;
*3 000 Eur, kai paramos kreipiasi rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija, įskaitant VVG;
*6 000 Eur, kai paramos kreipiasi nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija.

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Žydinti Lietuva“

Bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos veikiančios Kaišiadorių, Alytaus, Kauno, Prienų, Raseinių, Kėdainių, Jonavos, Elektrėnų savivaldybės ir Širvintų rajonų VVG teritorijose kviečiamos teikti paraiškas dalyvauti Teritorinio bendradarbiavimo projekto „Žydinti Lietuva“ dirbtuvių „Vietovių įvaizdžio formavimas“ teritorijų atrankos konkurse.

Projekto tikslas – kurti patrauklų kaimo vietovių įvaizdį žiedų, istorijos ir technologijų pagalba. 

Pagrindinė veikla – tai kiekvienoje VVG teritorijoje vyksiančios „Patrauklaus kaimo įvaizdžio formavimo dirbtuvės“, po kurių bus atrinktos ne mažiau kaip 6 vietovės kiekvieno partnerio teritorijoje įvaizdžiui formuoti, pasitelkiant technologijas, istoriją ir žydinčias gėles. Dirbtuvių rezultatais grožėsimės iki rudens, o prisiminsime ne vienerius metus.

Kontaktai pasiteirauti:
Projekto koordinatorius – Kaišiadorių r. VVG, Gedvilė Šavelienė el.p. kaisiadorysvvg@gmail.com tel.: +370 607 59080. 

Itin kokybiškiems lietuviškiems produktams – specialūs ženklai

Žemės ūkio ministerija keis ženklą, kuriuo žymimi pagal Nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės (NKP) sistemą pagaminti produktai. Tikimasi, kad patobulinus sistemą ir išpopuliarinus naujuosius du ženklus atsiras daugiau gamintojų, norinčių dalyvauti NKP sistemoje, o rinkoje bus didesnė kokybiškų lietuviškų produktų pasiūla.

NKP sistema Lietuvoje veikia nuo 2007 m. Pagal šią sistemą pagamintų produktų kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais nustatytus tokių produktų saugos, augalų ir gyvūnų gerovės, taip pat aplinkosaugos reikalavimus. Jie dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų pasižymi ypatingomis savybėmis: natūralumu, maistingumu bei aplinkos tausojimu. 

Bendruomenės gali teikti paraiškas sporto infrastruktūrai gerinti

Bendruomenės kviečiamos pasinaudoti Sporto rėmimo fondo programos kvietimu ir iki kovo 1 d. teikti paraiškas paramai gauti. Kvietimas skirtas atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę. Finansavimas skiriamas atnaujinti, remontuoti ar rekonstruoti esamas sporto bazes, kuriose per pastaruosius dvejus metus (2019 -2020 m.) vyko pratybos, varžybos ar kiti sporto renginiai.

Teikiami projektai turi prisidėti prie esamų sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Iš ūkininko – tiesiai vartotojui

Mažų ir vidutinių ūkių įtraukimas į viešuosius pirkimus, trumpųjų maisto tiekimo grandinių skatinimas yra žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko prioritetinių darbų sąraše.  

Žemės ūkio ministerijos specialistams ministras iškėlė užduotį pateikti pasiūlymus, kaip galima būtų tobulinti trumpąsias grandines, stiprinti ūkininkų vaidmenį jose, skatinti gamintojų bendradarbiavimą.

Trumpoji grandinė yra nauda ūkininkui, nes sumažėja tarpininkų, maisto produktai nėra pervežami dideliais atstumais. Be to, palaikomi tiesioginiai ryšiai su vartotojais, kas stiprina jų pasitikėjimą. Geri trumpųjų grandinių pavyzdžiai yra mobilieji ūkininkų turgeliai, prekyba internetu ir kt.

Amerikos maisto produktų ir gėrimų vartotojams diegiami sveikos mitybos įpročiai

JAV žemės ūkio departamentas (USDA) ir JAV sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas (HHS) kartu parengė ir gruodžio pabaigoje išleido „Mitybos gaires Amerikos gyventojams 2020-2025 m.“.

Šios gairės tradiciškai yra rengiamos kas penkerius metus nuo 1980 m. Dokumente yra sudėtos pagrindinės mokslu grįstos rekomendacijos dėl sveikos ir saugios mitybos.  Šiomis gairėmis vėliau remiasi JAV politiką ir iš jos išplaukiančias taisykles formuojančios institucijos, siekiančios, kad iki Amerikos vartotojų atkeliautų sveiki ir maistingumu turtingi produktai.

Eksportuojantiems arba ketinantiems eksportuoti maisto produktus bei gėrimus į JAV, šios gairės gali padėti susipažinti su naujausiomis mitybos tendencijomis bei sužinoti, kokius produktus vartoti yra skatinami amerikiečiai, su tikslu suformuoti geresnius jų mitybos įpročius bei didinti ligų, susijusių su neteisinga mityba, prevenciją.  

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti tarptautinėje ekologiškų maisto produktų ir gėrimų parodoje - "Biofach eSPECIAL 2021"

Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM), vadovaudamasi Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) (žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-237 redakcija), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti nereikšmingą (de minimis) paramą dalyvauti nuotolinėje ekologiškų maisto produktų ir gėrimų parodoje „Biofach eSPECIAL“, kuri vyks 2021 m. vasario 17-19 d.

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti tarptautinėje maisto produktų ir gėrimų parodoje „Gulfood 2021“

Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM), vadovaudamasi Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-228 „Dėl Dalyvavimo žemės ūkio ir maisto produktų parodose, mugėse, pristatymuose ir verslo misijose užsienio valstybėse finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) (žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-237 redakcija), skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti nereikšmingą (de minimis) paramą dalyvauti tarptautinėje maisto produktų ir gėrimų parodoje „Gulfood“, kuri vyks 2021 m. vasario 21-25 d. Dubajuje, JAE. 

Lietuviški produktai keliauja po pasaulį

Ką tik pasibaigę metai įrodė, kad uždarytos valstybių sienos ir apribotas judėjimas tai dar nėra reikšminga priežastis stabdyti projektus ir idėjų įgyvendinimą. 2020 metais atšaukus visas pagrindines tarptautines parodas, kitus renginius, Lietuvos maisto ir gėrimų eksportuotojų įmonėms  beveik nebeliko galimybių gyvai pristatyti savo produktus užsienio vartotojams.

Siekiant turimomis priemonėmis skatinti lietuviško maisto eksportą ir jį populiarinti užsienyje, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos ambasada Kinijoje. Žemės ūkio atašė Pekine Kristina Mineikienė praėjusių metų gruodžio 2 dieną organizavo vaizdo reportažo filmavimą apie lietuviškas maisto produktų kokybės schemas bei ES lygmeniu pripažintų žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemas, ekologiškus produktus ir sveiko maisto kategorijas. Reportažą rengė didžiausia žiniasklaidos organizacija Kinijoje Xinhua News.

Ankstesnis 1 2 3 ... 30 Sekantis
  Prenumeruoti naujienas

Kontaktai

VšĮ  Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra
Direktorius Šarūnas Celiešius
Registruota buveinė juridinių asmenų registre:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035

Buveinė:
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12, LT-01122 Vilnius
Tel. +370 52 649035
El. paštas info@litfood.lt
Įmonės kodas 304894892
PVM mokėtojo kodas LT100011866612
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Darbo laikas:
I – IV: 8:00 – 17:00
      V: 8:00 – 15:45
VI – VII: Nedirbame
X