Naujienos

LR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOJE 2017 M. KOVO 16 D. ĮVYKO RENGINYS „INFO DIENA“, KURIAME DALYVAVO EUROPOS KOMISIJOS ATSTOVĖ

2017 kovo 16


Siekiant Lietuvos ūkio subjektus išsamiau supažindinti su informavimo ir pardavimo skatinimo programos nuostatomis, tikslais ir išmoktomis pamokomis, š. m. kovo 16 d. LR Žemės ūkio ministerijoje įvyko renginys „Info diena“, kuriame dalyvavo Europos Komisijos atstovė Ms. Lene Neasager. Europos Komisijos atstovė pasidalino naujausia informacija apie paraiškų teikimo tvarką, numatomą biudžetą ir dažniausiai pasitaikančias klaidas paraiškose, bei pateikė informaciją apie Europos Komisijos aukšto lygio diplomatines misijas.  Europos Komisijos atstovės pristatymą apie informavimo ir pardavimo skatinimo programas rasite čia, o apie aukšto lygio misijas – čia.

Susitikime dalyvavo asociacijų, kurios atstovauja mėsos, pieno, gėrimų bei kitas maisto pramonės šakas,  vykdančiųjų organizacijų atstovai, bei alaus gamybos įmonių atstovai.

Primename, kad Europos Komisija  2017 m. sausio 12 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių  informacijos apie žemės ūkio ir maisto produktus ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų ES vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo (pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014). Paraiškų teikimo terminas – iki 2017 m. balandžio 20 d.