Kaimo bendruomenių aktyvinimas

Rugsėjo 21 d. Betygalos bendruomenės namuose (Raseinių r.) Litfood organizuotame seminare „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, skatinant jų dalyvavimą kaimo plėtros procesuose“ dalyvavo kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupės atstovai iš Raseinių, Radviliškio, Kelmės, Jurbarko bei Kėdainių rajono savivaldybių. 

Dalyviai teigė, kad seminaro metu įgijo daugiau drąsos, gebėjimų ir pasitikėjimo savimi, susipažino su metodais kaip būti išgirstam ir mokėti išklausyti kitą, suburti skirtingus žmones bendroms veikloms, kaip bendruomenėje pasiskirstyti užduotimis pagal amžiaus grupes, kad visi jaustųsi vienodai svarbūs, o kiekvieno jų indėlis – reikšmingas ir ypatingas. Bendruomenių atstovai susipažino su veiklų viešinimo galimybėmis ir jo teikiama nauda.

Seminaro formatas pasirinktas netradicinis – įprastos paskaitos su prezentacijomis buvo pakeistos gyvu bendravimu. „Aktyvių grupinių veiklų, užduočių bei prisistatymų metu tarp dalyvių mezgėsi naujos pažintys, dalijimasis patirtimi, kas juos skatina tapti aktyviais bendruomenės nariais, kaip jų bendruomenėje gimsta projektinės idėjos, vystėsi bendrystės jausmas. Viso renginio metu vyravo pakili nuotaika, su kiekviena valanda didėjo jų aktyvumas ir susidomėjimas“, – apie seminarą kalbėjo organizatoriai.
 

Pirmosios renginio dalies rezultatas – koliažas „Tai – bendruomenė“. Kiekvienas dalyvis, uždavęs sau klausimą "kas yra bendruomenė?", pasitelkęs intuiciją, rinko paveikslėlius, juos karpė ir klijavo su visais į bendrą kūrinį. Kada vaizdas jau buvo sudėliotas, kūrinys buvo papildytas žodžiais, kurie labiausia atspindi renginio dalyvių patirtą bendruomeniškumo jausmą. 

Antroji renginio dalis buvo skirta aplankyti geruosius projektų pavyzdžius. Dalyviai susipažino su vietos projektais įgyvendintais pagal Raseinių r. VVG „Raseinių krašto bendrija“ teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją: 

  • Kaimų bendruomenė „Betygala“ pristatė projektą „Betygala žemčiūgų žydėjime“. Projekto lėšomis Betygaloje buvo organizuota ketvirtoji, tradicine tapusi, Žemčiūgų šventė, kurios globėja – aktorė Virginija Kochanskytė. Projekto dėka šventės dalyviai džiaugėsi skėčių pavėsiu, sėdėjo ant naujų patogių lauko kėdžių, naudojosi lauko stalais.
  • Verėduvos kaimo bendruomenės atstovai pristatė projektą „Viešosios erdvės Verėduvos kaime sutvarkymas, pritaikant gyventojų poilsiui ir sportui“ bei pasidžiaugė jo rezultatais, pasidalino problemomis dėl rangovų darbų, paslaugų kainų pokyčių, pristatė ateities planus ir net pasiūlė renginio dalyviams išbandyti treniruoklius bei savo taiklumą naujai įrengtoje krepšinio aikštelėje.
  • Visuomeninė organizacija kaimo bendruomenė „Gynėvė“ projektą ,,Raseinių rajono Plikių kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ pristatė teatralizuotai. Renginio dalyviai apžiūrėjo prie bendruomenės namų sutvarkytą viešąją erdvę: įspūdingą, kupolo formos, stacionarią ir puikia akustika pasižyminčią lauko sceną, lauko treniruoklius bei vaikų žaidimo aikštelės kompleksą. 

Renginio dalyvius ir organizatorius sveikino bei darbingos dienos linkėjo Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Užemeckas, savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Sirvydienė, Raseinių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkas Jonas Važgys Raseinių rajono VVG „Raseinių krašto bendrija“ pirmininkė Irena Dapkuvienė. 

Dalyviai išsivežė gautas žinias tikėdamiesi jas pritaikyti ne tik kasdieninėse veiklose, bet ir kaimo plėtros procesuose, generuojant naujas projektines idėjas į veiklas įtraukiant jaunimą bei naujus ir pasyvius kaimo gyventojus, stiprinant bendruomeniškumą, siekiant geresnių gyvenimo sąlygų kaime. 

Visi vieningai pritarė: Aktyvi bendruomenė – gyvybingas kaimas.

Seminaras yra sudėtinė projekto „Kaimo bendruomenių veiklos skatinimas bei jaunimo aktyvinimas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą“ dalis, kuris finansuojamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“.