Informaciniai renginiai apie finansinę apskaitą ir ataskaitų sudarymą bendruomenėms - ypač svarbūs

„Kaimo bendruomenėms kaip ir kitoms pelno nesiekiančioms organizacijoms, būtina išmokti teisingai tvarkyti finansinę apskaitą ir gebėti parengti tinkamas finansines ataskaitas, nes priešingu atveju – galima netekti ir paramos gavėjo statuso, ir NVO žymos, ir kitų paramos galimybių“, – teigia Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto doc. dr. Dalia Juočiūnienė. 

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros („Litfood“), atsižvelgdama į bendruomenių poreikius, kovo – balandžio mėn. organizavo informacinius renginius – „Kaimo bendruomeninių organizacijų finansinė apskaita ir atskaitomybė“ bei „Kaimo bendruomeninių organizacijų finansinių ataskaitų sudarymas“.

Informaciniai renginiai sulaukė susidomėjimo – juose dalyvavo  daugiau nei 120 dalyvių. Renginių temos dalyviams buvo itin aktualios.
Pirmame renginyje lektorė pateikė finansinės apskaitos tvarkymo ypatumus, kaimo bendruomeninėse organizacijose bei pristatė finansines apskaitos naujoves ir dažniausiai sutinkamas pelno nesiekiančių organizacijų apskaitos problemas, nurodė jų sprendimo būdus. 

Antrame informaciniame renginyje – kaimo bendruomeninių organizacijų atstovams pateikta informacija, kaip teisingai parengti kaimo bendruomeninės organizacijos finansines ataskaitas ir kokie jų sudarymo ypatumai. Dalyviams analizuojant praktinius pavyzdžius, išryškintos dažniausiai iškylančios finansinių ataskaitų sudarymo problemos bei jų sprendimo būdai.

Vertindami informacinių renginių naudą, dalyviai apklausos anketose pažymėjo, kad  „vienaip ar kitaip žiūrint, buhalterija – tai "aukštasis pilotažas".  Taip pat siūlė „dažniau rengti mokymus, nes kaimo bendruomenėms tokių renginių labai trūksta“, „dėmesys bendruomenių problemoms taip pat yra svarbus“.

Informaciją apie kitus planuojamus informacinius renginius, aktualius kaimo bendruomeninėms organizacijoms - Facebook grupėje „Litfood: kaimui ir bendruomenei“ ir www.litfood.lt