Įmonės kviečiamos dalyvauti apklausoje dėl nesąžiningos prekybos praktikos

Europos Komisija kviečia visas įmones, dalyvaujančias žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje, užpildyti klausimyną dėl nesąžiningos prekybos praktikos.

Klausimyną galima rasti čia. Jam užpildyti prireiks tik 10 minučių!

Prieš trejus metus Europos Parlamentas ir Taryba priėmė direktyvą dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje. Šiuo metu ruošiamasi atlikti tyrimus ir įvertinti veiksmingumą priemonių, kurių valstybės narės ėmėsi pagal šią direktyvą. 

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato ir Jungtinio tyrimų centro apklausa atliekama visose valstybėse narėse. Ji skirta tiekėjams, kuriems minėtoji direktyva taikoma įvairiais žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo etapais.

Apklausa vyks iki 2022 m. kovo mėn. 15 d. Jai pasibaigus, anoniminiai rezultatai bus paskelbti čia.

Nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigaliojus naujajam Lietuvos Respublikos Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui,  VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai (Litfood) suteikti platūs įgaliojimai ūkio subjektų, dalyvaujančių žemės ūkio produktų pirkime-pardavime, veiklos priežiūroje. Daugiau apie tai skaitykite čia.