Startuoja 2023 m. Šviečiamoji gyvulininkystės programa vaikams ir jaunimui! Kviečiame teikti paraiškas!

Kviečiame ugdymo įstaigas nuo 2023 m. vasario 3 d. iki vasario 24 d. teikti paraiškas dalyvauti Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje. 
Žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Agentūra) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą, kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. 

Įgyvendinant Programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su:

- visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais, saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis;

- darnios gyvulininkystės principais (gyvūnų gerove, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu, aplinkosaugos ir ekologijos principais ūkiuose, ūkių modernizavimu ir skaitmenizavimu, tvariu maisto vartojimu ir atliekų tvarkymu, švaria energetika ir kt.) įgyvendinant tvaraus ekonomikos augimo strategiją – Europos žaliąjį kursą;

- gyvulininkystės specialistų rengimu bei darbo šioje srityje galimybėmis.

Registruotis į „Info dieną“ galite iki trečiadienio

Europos Komisija ir Europos mokslinių tyrimų vykdomoji agentūra vasario 1-2 d. organizuoja  nuotolinį renginį „Info diena“. Renginys skirtas pareiškėjams, kurie ketina teikti paraiškas dėl produktų žinomumo didinimo bei jų pardavimo skatinimo programų finansavimo. 

Europos Komisija vasario 2 d.  planuoja skelbti kvietimus teikti paraiškas dėl paprastų ir daugiašalių informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo programų, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, finansavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014.

Dažniausi klausimai, kurie kyla bendruomenėms prašant Nacionalinės paramos

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) sausio 12 ir 17 dienomis organizavo nuotolinius informacinius renginius „Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2023 m.“ kaimo bendruomenių ir jas vienijančių organizacijų atstovams. Renginiuose pristatytos naujos redakcijos taisyklės, pagrindinės naujovės ir pasikeitimai. Renginio dalyviai kėlė daug klausimų, susijusių su paraiškų pateikimų.

Dažniausiai užduoti klausimai su atsakymais pateikiami žemiau.

Sistemos atnaujinimo darbai

Informuojame, kad 2023 m. sausio 10 – 12 dienomis numatomi NMA informacinės sistemos atnaujinimo darbai, dėl kurių negalėsime administruoti pateiktų paraiškų AGRIM ir AGREX licencijoms gauti. Taip pat, nebus vykdomos muitinės procedūros.

Sausio 9 d. pirmadienį (paskutinę dieną prieš atnaujinimo darbus) paraiškas AGRIM ir AGREX licencijai gauti primsime iki 14 val.

Atnaujinimo darbų pabaiga numatoma – 2023 m. sausio 12 d. 13 val. 

Atsiprašome už nepatogumus. 
 

Renginiai apie Nacionalinę paramą kaimo bendruomenių veiklai finansuoti

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra („Litfood“) kviečia į nuotolinius informacinius renginius „Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai 2023 m.“, kurie vyks TEAMS platformoje sausio 12 d. 14 val. ir  17 d. 10 val.

Renginio metu Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros bei „Litfood“ atstovai pristatys 2023 m. Nacionalinės paramos galimybes kaimo bendruomenėms, informuos apie Taisyklių pokyčius ir naujoves, paraiškų teikimo pasirašant elektroniniu kvalifikuotu parašu instrukciją, pateiks esmines ankstesnių metų pareiškėjų klaidas bei atsakys į klausimus.

Sausį skelbiamas kvietimas teikti paraiškas

Gruodžio viduryje Europos Komisija (EK) patvirtino 2023 metų informavimo ir skatinimo priemonių žemės ūkio ir maisto sektoriuje darbo programą (žr. EK pranešimą).

Planuojama 2023 m. sausio 19 d. skelbti kvietimą teikti paraiškas informavimo ir skatinimo programoms žemės ūkio ir maisto sektoriuje finansuoti. Programos, kurių trukmė gali būti nuo vienerių iki trejų metų, galės būti įgyvendinamos Europos Sąjungos (ES) šalyse (t. y. vidaus rinkoje) arba trečiosiose šalyse (nepriklausančiose ES). Dalyvavimas informavimo ir skatinimo programose turėtų atverti ES ūkininkams bei maisto gamintojams naujas produkcijos realizavimo galimybes bei padėti įsitvirtinti besiplečiančioje ir dinamiškoje pasaulinėje žemės ūkio ir maisto produktų rinkoje.

Administracinių patikrų metu dažniausi randami nesąžiningi veiksmai

VšĮ Kaimo ir verslo rinkų plėtros agentūra, siekdama informuoti visuomenę apie draudžiamus nesąžiningus veiksmus žemės ir maisto produktų pirkimo pardavimo srityje, atliko prevencine veiklą – administracines patikras. Jų metu išaiškinti dažniausiai pasitaikantys pažeidimai. Pažymėtina, kad ūkio subjektams buvo suteiktas 12 mėnesių laikotarpis peržiūrėti ir persirašyti sutartis, kad jos atitiktų Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme įtvirtintiems reikalavimams.

Patikrinimams buvo atrinktos Lietuvoje didžiausią apyvartą žemės ūkio ir maisto produktų pirkimo pardavimo srityje turinčios bendrovės. Patikrinimų metu buvo peržiūrimos įmonių sudarytos sutartys, siekiant įsitikinti, ar sutarties nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo nuostatoms.   
 

Nustatyta kvietimo dėl informavimo ir skatinimo priemonių žemės ūkio produktų srityje paskelbimo data

Europos Komisija praėjusią savaitę nusprendė, kad kvietimas teikti paraiškas informavimo ir skatinimo programoms žemės ūkio produktų sektoriuje finansuoti bus skelbiamas nuo 2023 m. sausio 20 d. Šių programų įgyvendinimui bus skirta 176,4 mln. eurų. Paramos gavėjai prie programų įgyvendinimo turės prisidėti ir savo lėšomis: ES finansavimo dalis yra 70-80 proc. priklausomai nuo programos tipo.

Numatoma paraiškų pateikimo termino pabaiga - 2023 m. balandžio 21 d. Potencialūs paramos gavėjai paraiškas turės pateikti elektroniniu būdu. Informaciją apie patvirtintą darbo programą bei paskelbtą kvietimą teikti paraiškas bus galima rasti EK Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA) interneto svetainėje. EK, siekdama geriau informuoti potencialius pareiškėjus apie būsimąjį kvietimą teikti paraiškas bei supažindinti juos su 2023 m. darbo programa, 2023 m. vasario 1-2 d. organizuos Infodieną

Metinėje tautinio paveldo konferencijoje apdovanoti sėkmingiausiai dirbantys tradiciniai amatininkai bei amatų centras

Penktadienį Anykščių menų inkubatoriuje metinėje tautinio paveldo konferencijoje „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“ apdovanoti sėkmingiausiai dirbantys tradiciniai amatininkai ir amatų centras. Jiems premijas įteikė žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Žemės ūkio ministerija kasmet skiria premijas sėkmingiausiai dirbantiems tradiciniams amatininkams ir tradicinių amatų centrui. Tautinio paveldo produktų, tradicinių mugių, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo ekspertų komisija vertina geriausius iš geriausiųjų ir teikia siūlymus premijuoti atrinktus kandidatus Žemės ūkio ministerijai. Premijų teikimą organizuoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. 

Šiemet sėkmingiausiai dirbančiais tradiciniais amatininkais ir tradicinių amatų centru pripažinti:

Pažintis su akvakultūra nepaliko abejingų, ją moksleiviai tęs ir kitąmet

Apie akvakultūrą ir jos ateitį, žuvų auginimą ir priežiūrą, sveiką mitybą – 1–4 ir 5–8 klasių moksleiviai iš visos Lietuvos ne tik daugiau sužinojo, bet ir patys savo kūrybiniais darbais įrodė – žuvininkystė jiems rūpi ir yra įdomi sritis. Toks vis daugiau dėmesio sulaukiančios Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ (Programa) tikslas, kurio bus siekiama ir toliau. 

Pažintis su akvakultūra – nenuobodi 

2021–2022 mokslo metais Programos, kurią įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (Agentūra), renginiuose sudalyvavo daugiau nei pustrečio tūkstančio moksleivių.

Kaip pabrėžė žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, gyva pažintis su akvakultūra skatina vaikus domėtis, pažinti, suprasti, kas yra akvakultūra, kam ji reikalinga ir kokią naudą teikia žmogui bei aplinkai. Galbūt, po tokios pažinties ne vienas susimąstys užaugęs tapti akvakultūros ar žuvivaisos specialistu ir kurs sveiką, tvarią ir darnią Lietuvą.

Apdovanoti kūrybinių darbų nugalėtojai

Ši savaitė penkių mokymo įstaigų moksleiviams prasidėjo neįprastai. Mokinukų grupės iš skirtingų Lietuvos kampelių skubėjo ne į pamokas, o į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) organizuojamą Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ (toliau – Programa) baigiamojo kūrybinių darbų konkurso nugalėtojų apdovanojimus. 

„Pateikti kūrybiniai darbai liudija, kad mokiniai daug sužino apie žuvininkystę, akvakultūrą, karjeros galimybes šioje srityje. Džiaugiamės, kad aprimus kelis metus veiklas ribojusiai Korona viruso pandemijai, šiemet galėjome suorganizuoti šią gražią šventę. Mokiniai visus metus aktyviai dalyvavo Programos veiklose, o galiausiai kūrybiniu darbu parodė, kad gautos žinios apie žuvininkystę ir akvakultūrą išliko,“  – mintimis dalijosi Agentūros Mokymų organizavimo skyriaus vedėjas Alvydas Grigaliūnas. Patys geriausieji – pirmų vietų nugalėtojai – pakviesti į Programos baigiamąjį renginį, kurio metu mokiniai buvo ne tik apdovanoti bet ir turėjo galimybę pasidžiaugti kultūrine renginio programa.

Metinė tautinio paveldo konferencija Anykščiuose

Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir amatų centro iškilmingas apdovanojimas jau gruodžio 9 d.  metinėje tautinio paveldo konferencijoje „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“. Šiais metais renginys įvyks Anykščių menų inkubatoriuje.

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kartu su Žemės ūkio ministerija gruodžio 9 d. kviečia susiburti visos Lietuvos amatininkus ir kartu aptarti, padiskutuoti ir pasidalinti sava patirtimi konferencijoje, ieškant geriausių sprendimų išsaugant Lietuvos tautinį paveldą. Konferencijos metu bus apdovanojami sėkmingiausiai dirbantys tradiciniai amatininkai ir tradicinių amatų centras. 

Konferencija skirta atkreipti dėmesį į mūsų tradicinių amatų puoselėjimą, išsaugojimą ir perdavimą ateities kartoms. Tautodailininkė Marija Liugienė pasidalins savo įžvalgomis apie šiaudinių sodų pynimo tradicijos išsaugojimo svarbą bei populiarinimą už Lietuvos ribų. Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centro Arnetų name vadovė Regina Lukminienė pristatys šio etninio regiono iššūkius saugant ir perduodant tradicijas. Švenčionių krašto patirtimi saugant ir puoselėjant vietos amatus dalinsis Nalšios muziejaus direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veiklai dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė.

Laukia linksma šeimininkų – anykštėnų padėka su Živile Žarskute, Respublikinio pasakotojų konkurso „Žodzis žodzį gena“ Druskininkuose 2021 metais – laureate. Liūdėti neleis ir  ansambliai: tradicinių kanklių – „Laumakė“ bei folkloro – „Valaukis“.

Konferencijos dalyviai kviečiami aplankyti ir šalia veikiantį praėjusių metų konkurso nugalėtoją – Anykščių rajono tradicinių amatų centrą. 
Renginio moderatorius ir siela – charizmatiškoji Zita Kelmickaitė.

Ankstesnis 1 2 3 ... 50 Sekantis